Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 21, 2004, Portrety Sarmatów

//////Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 21, 2004, Portrety Sarmatów

Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 21, 2004, Portrety Sarmatów

15,80 

Autorzy czasopisma zajmują się wyjątkową polską tradycją – portretem trumiennym. Został on kompleksowo omówiony przez badaczy, a ponadto stanowi punkt wyjścia do podjęcia kilku innych ciekawych tematów: wizerunku Sarmaty w literaturze emblematycznej, epitafiów i portretów epitafijnych i nagrobnych, zespołów portretów rodzinnych, literackich opisów ceremonii pogrzebowych i dekoracji im towarzyszących.

Kategorie: ,

Opis

Autorzy czasopisma zajmują się wyjątkową polską tradycją – portretem trumiennym. Został on kompleksowo omówiony przez badaczy, a ponadto stanowi punkt wyjścia do podjęcia kilku innych ciekawych tematów: wizerunku Sarmaty w literaturze emblematycznej, epitafiów i portretów epitafijnych i nagrobnych, zespołów portretów rodzinnych, literackich opisów ceremonii pogrzebowych i dekoracji im towarzyszących.

ISSN 1232-3233

Warszawa 2004, B5, ss. 285 + il. cz.-b. 47

SPIS TREŚCI

AD LECTOREM (Janusz Pelc)

ROZPRAWY I ESEJE

Mariusz Karpowicz (Warszawa) – O SZTUCE PORTRETOWEJ DOBY SARMATYZMU POLSCE

Juliusz A. Chrościcki (Warszawa) – OSWAJANIE ŚMIERCI PIĘKNEM Marta Gołąbek (Warszawa) – EPITAFIUM ANNY PISARSKIEJ W KRUŻGANKACH DOMINIKAŃSKICH W KRAKOWIE Ewa Łomnicka-Żakowska (Warszawa) – SARMATYZM A SARMATYZACJA. PORTRETY EPOKI SASKIEJ W GRAFICE A SARMATYZACJA WIZERUNKÓW KRÓLÓW POLSKI AUGUSTA II I AUGUSTA III Maciej Forycki, Igor Kraszewski (Poznań) – PORTRET SARMATY OŚWIECONEGO Krzysztof Obremski (Toruń) – „WIELKA TERAŹNIEJSZOŚĆ” I ALEGOREZA JAKO KONTEKSTY SARMACKIEGO MESJANIZMU Tatiana Brzezińska (Warszawa) – O TOLERANCJI W BAJKACH EZOPOWYCH KRZYSZTOFA NIEMIRYCZA Robert Kościelny (Szczecin) – KAZANIA NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA STANISŁAWA BIELICKIEGO. Z DZIEJÓW PÓŹNOBAROKOWYCH PRZEPOWIADAŃ W POLSCE Iwona Maciejewska (Olsztyn) – NARRACJA W POLSKIM ROMANSIE BAROKOWYM – O KSZTAŁTOWANIU SIĘ RODZIMEJ EPIKI POWIEŚCIOWEJ Magdalena Górska (Warszawa) – RECEPCJA ILUSTROWANYCH DRUKÓW ULOTNYCH W PAMIĘTNIKU GABRIELA KRASIŃSKIEGO

DYSKUSJE

Bartosz B. Awianowicz (Toruń) – POCHWAŁA – ENKOMION – PANEGIRYK. GLOSA TERMINOLOGICZNA NA MARGINESIE KSIĄŻKI JAKUBA NIEDŹWIEDZIA NIEŚMIERTELNE TEATRA SłAWY

INEDITA I PROBLEMY INEDITÓW

Małgorzata Trębska, Katarzyna Wilk (Warszawa) – „PIEŚNI ŚWIATOWE” Z RĘKOPISU BIBLIOTEKI BAWOROWSKICH (SYGN. 1294/I1). CZĘŚĆ V

Ryszard Szmydki (Lowanium) – MUZYCZNE PARTYTURY Z DWORU ZYGMUNTA III PRZYWIEZIONE DO BRUKSELI W 1621 ROKU

OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

Danuta Kowalewska (Toruń), LITERATURA I KSIĄŻKA

Dariusz Chemperek (Lublin), NOWE ZACHODNIOEUROPEJSKIE STUDIA NAD EMBLEMATYKĄ

RECENZJE I NOTY

BAROK POLSKI WOBEC EUROPY. KIERUNKI DIALOGU, red. A. Nowicka-Jeżowa (Magdalena Piskała)

Renarda Ocieczek, WŚRÓD SŁAWETNYCH, NOBILITOWANYCH I SZLACHETNIE URODZONYCH. STUDIA I ROZPRAWY O PISARZACH WIEKU XVII (Renata Ryba) Marzena Walińska, MITOLOGIA W STAROPOLSKICH CYKLACH SIELANKOWYCH (Małgorzata Duch)

KRONIKA

ATHANASIUS KIRCHER SJ, IL MUSEO DEL MONDO, MACCHINE – ESOTERISMO – ARTE. Wystawa, Rzym, Palazzo di Venezia, 28 lutego – 22 kwietnia 200 l r. (Mieczysław Mejor)

TILMAN VAN GAMEREN 1632-1706. A DUTCH ARCHITECf TO THE POLIS H COURT. TYLMAN Z GAMEREN – ARCHITEKT WARSZAWY. HOLENDER Z POCHODZENIA, POLAK Z WYBORU. Wystawa, Amsterdam, Koninkljik Paleis, czerwiec-wrzesień 2002 r., Warszawa, Zamek Królewski, maj-lipiec 2003 r. (Elżbieta Budzińska) NIDERLANDZCY ARTYŚCI W GDAŃSKU W CZASACH HANSA VREDEMANA DE VRIES. Międzynarodowa konferencja naukowa, Gdańsk, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 20-21 listopada 2003 r. (Adam Koperkiewicz, Małgorzata Ruszkowska- Macur) BAROK W LITERATURZE I SZTUCE MAZOWSZA. Konferencja naukowa, Płock, Towarzystwo Naukowe Płockie, 26 listopada 2003 r. (Małgorzata Duch) PO OBU STRONACH BAŁTYKU. WZAJEMNE RELACJE MIĘDZY SKANDYNAWIĄ A EUROPĄ ŚRODKOWĄ. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław – Jelenia Góra – Karpacz, 26-29 listopada 2003 r. (Klara Kaczmarek-Patralska) BELLICULUM DIPLOMATICUM LUBLINENSE 1: STAN I PERSPEK1YWY POLSKIEJ DYPLOMATYKI ŚREDNIOWIECZNEJ I WCZESNONOWOŻYTNEJ. Konferencja naukowa, forum dyskusyjne, Lublin, 8-9 grudnia 2003 r. (Agnieszka Kuś) MOLIÈRE, DOM JUAN, OU LE FESTIN DE PIERRE (COMÉDIE EN 5 ACTES). Spektakl teatralny w reżyserii Jacques’a Lassalée’a w ramach tourné Comédie-Française, Warszawa, Teatr Narodowy, 9-11 stycznia 2004 r. oraz DONŻUANIZM, CZYLI SZTUKA UWODZENIA. Konferencja naukowa, Warszawa, Biblioteka Narodowa, 23 lutego 2004 r. (Tatiana Brzezińska)

Z ŻYCIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (listopad 2003 – marzec 2004) (Jacek Głażewski)

POLEMIKI – LISTY DO REDAKCJI

Krzysztof Obremski – DO REDAKCJI „BAROKU”. DWIE ODPOWIEDZI AUTORA PANEGIRYCZNEJ SZTUKI POSTACIOWANIA…

Janusz Pelc – KILKA UWAG W ZWIĄZKU Z DWIEMA ODPOWIEDZIAMI… KRZYSZTOFA OBREMSKIEGO

NEKROLOG ŚP. LECHA KALINOWSKIEGO (Juliusz A. Chrościcki)

NOTY O AUTORACH