Rok 1918. Odrodzona Polska w nowej Europie

////Rok 1918. Odrodzona Polska w nowej Europie

Rok 1918. Odrodzona Polska w nowej Europie

4,00 

Brak w magazynie

pod red. A. Ajnenkiela

Zbiór artykułów na tematy związane z kształtowaniem się centralnych i lokalnych ośrodków władz odradzającego się państwa.

Brak w magazynie

Opis

pod red. A. Ajnenkiela

Zbiór artykułów na tematy związane z kształtowaniem się centralnych i lokalnych ośrodków władz odradzającego się państwa.

Koedycja z Instytutem Historii PAN

ISBN 83-86842-53-9

Warszawa 1999, B5, ss. 220

                     SPIS TREŚCI

Wstęp

Andrzej Ajnenkiel, Formowanie się centralnych ośrodków władzy w Polsce w listopadzie-grudniu 1918 roku

Piotr Stawecki, Struktury naczelnych władz wojskowych na przełomie lat 1918-1919

Maria Nowak-Kiełbikowa, Początki krajowej służby dyplomatycznej

Dorota Cisowska-Hydzik, Komitet Narodowy Polski

Halina Janowska, Aparat państwowy wobec problemów migracji

Zbigniew Dworecki, Kształtowanie się polskich struktur państwowych w byłym zaborze pruskim po uzyskaniu przez Polskę niepodległości

Cezary Lusiński, Społeczno-gospodarcze ustawodawstwo dekretowe Naczelnika Państwa

Mykoła Łytwin, Proklamowanie niezależnej Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej i podejmowane przez nia próby porozumienia się z państwem polskim

Michał Klimecki, Polskie struktury państwowe w byłym zaborze austriackim. Administracja i wojsko

Algis Kasperavičius, Kształtowanie się litewskich struktur państwowych i problem porozumienia się z Polską

Joanna Gierowska-Kałłaur, Problemy polskich struktur państwowych na terenie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego

Andrzej Czerniakiewicz, Tworzenie białoruskich struktur państwowych: listopad 1918-maj 1919

Ēriks Jēkabsons, Powstanie niepodległej Łotwy, jej położenie w regionie oraz stosunki z Polską w latach 1918-1920

Jindřich Dejmek, Czechosłowacja i jej środkowoeuropejscy sąsiedzi w pierwszych miesiącach istnienia tego państwa (listopad 1918-czerwiec 1919)

Helena Karczyńska, Od procesu kształtowania się tożsamosci subregionalnej do powstania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego

Piot Majer, Geneza policji państwowej

Dodatkowe informacje

ISBN

83-86842-53-9

Okładka

miękka