Antropologia metapoetyki. Muzy w kulturze greckiej od Homera do końca V w. p.n.e.

//, Promocje//Antropologia metapoetyki. Muzy w kulturze greckiej od Homera do końca V w. p.n.e.

Antropologia metapoetyki. Muzy w kulturze greckiej od Homera do końca V w. p.n.e.

38,00 

9 w magazynie

Tomasz Mojsik

Muzy są uniwersalnym i wciąż żywym symbolem w kulturze europejskiej. Jednak czy ich obraz znany nam z tekstów literackich i podręczników mitologii był zawsze taki sam? Książka próbuje wskazać na różne aspekty obrazu Muz w kulturze greckiej epoki archaicznej i klasycznej, odwołując się do tekstów literackich, ikonografii i danych archeologicznych. Analiza objęła takie zagadnienia, jak rola i funkcje bogiń w kulcie, rozbieżności w genealogii, imionach i liczbie Muz, sceny inicjacji poetyckiej czy znaczenie płci w wypowiedziach metapoetyckich.

9 w magazynie

Kategorie: ,

Opis

Tomasz Mojsik

Muzy są uniwersalnym i wciąż żywym symbolem w kulturze europejskiej. Jednak czy ich obraz znany nam z tekstów literackich i podręczników mitologii był zawsze taki sam? Książka próbuje wskazać na różne aspekty obrazu Muz w kulturze greckiej epoki archaicznej i klasycznej, odwołując się do tekstów literackich, ikonografii i danych archeologicznych. Analiza objęła takie zagadnienia, jak rola i funkcje bogiń w kulcie, rozbieżności w genealogii, imionach i liczbie Muz, sceny inicjacji poetyckiej czy znaczenie płci w wypowiedziach metapoetyckich.

ISBN 978-83-7543-194-0

Warszawa 2011, B5, ss. 337

Spis treści

Przedmowa

Wykaz autorów antycznych i cytowanych tekstów źródłowych

Rozdział 1. Wprowadzenie

Metoda badawcza
Granice chronologiczne pracy
Zakres źródłowy
Stan badań
Terminologia i uwagi techniczne

Rozdział 2. Muzy między religią a edukacją

Najwcześniejsze świadectwa literackie
Hezjod
Safona
Terpander fragm. 4 Campbell – libacja dlaMuz
Muzy i Pitagoras
Mouseion
Kult Muz w Atenach i Akademii
Dolina Muz
Kult Muz w Delfach
Inne miejsca kultu Muz
Thespie
Liberthrion
Cheroneia
Kitharion
Teby
Sparta
Amykai
Korynt
Arkadia
Epidauros
Trojdzena
Megara
Olimpia
Messene
Basen Morza Egejskiego
Morze Czarne – Istros
Sycylia – Syrakuzy
Italia – Tarent
Kult Muz – świadectwo ikonograficzne
Podsumowanie
Postscriptum – Larissa i kult Apollona Mousagetesa

Rozdział 3. Genealogia, imiona i liczba Muz

Genealogia
Ouranos i/lub Ge
Apollon
Harmonia
Pieros i Pimpleis
Inne genealogie
Podsumowanie
Onomastyka – imiona Muz
Muzy i arytmetyka wyobraźni
Dziewięć Muz – Homer i Hezjod
Dziewięć Muz – po Hezjodzie
Inne liczby
Podsumowanie

Rozdział 4. Antropologia metapoetyki – sceny inicjacji poetyckiej i płeć kulturowa Muz

Sceny spotkania z Muzami
Spotkanie z Muzami u Hezjoda
Inne sceny spotkania z bóstwami: Archiloch, Hipponaks, Archiloch II, Ajschylos, Epimenides, Homer – Stesichoros, Anakreont, Ennius, Kallimach – Quintus ze Smyrny, Platon i Pindar a pszczoły, Ezop
Podsumowanie
Płeć kulturowa i Muzy
Muzy jako chór córek/dziewic
Muzy jako matki i „żony”
Gender a stosunki między Muzami a Poetą
Podsumowanie

Rozdział 5. Zakończenie: metapoetyka czyli socjopoetyka? Funkcje Muz w kulturze greckiej epoki archaicznej i klasycznej

Muzy a religijność grecka
Kult Muz
Źródła kultu Muz
Muzy a świat natury
Muzy jako towarzyszki innych bóstw
Związki z wodą
Nimfy
Muzyka w kulcie
Muzy a poeta/publiczność
Kult poetów (i Muz)
Muzy epichoryczne
Metapoetyka i antropologia
Funkcje Muz
Funkcje narracyjne
Inwokacja i funkcje komunikacyjne
Muzy i autoryzacja
Muzy i metapoetyka

Abstract

Bibliografia

Indeks miejsc cytowanych

Indeks

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-194-0

Okładka

miękka