Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. I

////Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. I

Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. I

36,75 

Brak w magazynie

oprac. Henryk Lulewicz

Publikacja uzupełnia edycje dokumentów Wielkiego Księstwa Litewskiego o akta sejmikowe. Obejmuje przede wszystkim akta stanów litewskich z okresu trzech pierwszych bezkrólewi. Mamy tutaj np. obraz narodzin instytucji tzw. konwokacji wileńskiej. Oprócz typowych dla tego okresu konfederacji prowincjonalnych i kapturów (litewskich), tom zawiera nieliczne zachowane lauda sejmiku wileńskiego, postanowienia sejmiku głównego w Wołkowysku bądź Słonimiu, a także korespondencję dyplomatyczną wysyłaną przez stany litewskie do Moskwy i Wiednia i tą wymienianą ze stanami polskimi.

Brak w magazynie

Opis

oprac. Henryk Lulewicz

Publikacja uzupełnia edycje dokumentów Wielkiego Księstwa Litewskiego o akta sejmikowe. Obejmuje przede wszystkim akta stanów litewskich z okresu trzech pierwszych bezkrólewi. Mamy tutaj np. obraz narodzin instytucji tzw. konwokacji wileńskiej. Oprócz typowych dla tego okresu konfederacji prowincjonalnych i kapturów (litewskich), tom zawiera nieliczne zachowane lauda sejmiku wileńskiego, postanowienia sejmiku głównego w Wołkowysku bądź Słonimiu, a także korespondencję dyplomatyczną wysyłaną przez stany litewskie do Moskwy i Wiednia i tą wymienianą ze stanami polskimi.

Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk

ISBN 83-89729-50-4

Warszawa 2006, A5, ss. 437

Spis treści

Wstęp

Wykaz skrótów i symboli

Wykaz skrótów bibliograficznych

 1. Lata pierwszych bezkrólewi (1572–1576)
 2. Zjazd senatorski w Grodnie (13 VIII 1572)
  2. Zjazd senatorski (sejmik wileński) w Wilnie (14–15 IX 1572)
  3. Zjazd stanów WKsL. w Rudnikach (24–27 IX 1572)
  4. Zjazd senatorski w Mścibohowie (5–7 XII 1572)
  5. Zjazd stanów WKsL. w Wilnie (20 XII 1572–5 I 1573)
  6. Zjazd senatorski w Wilnie (21 II 1573)
  7. Zjazd senatorski w Bielsku Podlaskim (początek IV 1573)
  8. Sejmik województwa wileńskiego przed zjazdem stanów i sejmem koronacji Henryka Walezego (11 X 1573)
  9. Zjazd stanów WKsL. w Wilnie (21–22 X 1573)
  10. Zjazd senatorów i szlachty (sejmik) województwa wileńskiego w Wilnie (10–11 VIII 1574)
  11. Zjazd senatorski w Iwiu (13 IX 1574)
  12. Zjazd stanów WKsL. w Wilnie (20 X – początek XI 1574)
  13. Zjazd senatorski w Klecku (10?–12 I 1575)
  14. Zjazd senatorski (proradziwiłłowski) w Wilnie (20, 29? III 1575)
  15. Zjazd stanów (bądź senatorski?) w Brześciu Litewskim (4–8 V 1575)
  16. Zjazd stanów WKsL. w Wilnie (1–15 VIII 1575)
  17. Zjazd senatorski w Wilnie (25 IX 1575)
  18. Zjazd stanów WKsL. (konwokacja senatorska?) w Mścibohowie (przełom X i XI 1575)
  19. Zjazd senatorski w Wilnie (14?, 19–21 II 1576)
  20. Zjazd stanów WKsL. w Gieranonach (26 II–4 III 1576)
  21. Zjazd stanów WKsL. w Grodnie (8–20 IV 1576)
  22. Zjazd stanów WKsL. w Mścibohowie (po 20 V–3 VI 1576)
 3. Trzecie bezkrólewie (1586–1587)
 4. Zjazd senatorski w Grodnie (6–12 I 1587)
  2. Zjazd stanów WKsL. w Wilnie (29–31 I 1587)
  3. Zjazd senatorski w Nowogródku (17–18 III 1587)
  4. Sejmik główny (zjazd przedelekcyjny) w Wołkowysku (8–17 VI 1587)
  5. Sejm elekcyjny pod Warszawą (30 VI–25/26 VIII 1587)
  6. Sejmik województwa wileńskiego w Wilnie (18–19 IX 1587)
  7. Zjazd stanów WKsL. w Wilnie (2–11 X 1587)
  8. Zjazd stanów WKsL. w Wilnie (8–20 XI 1587)
  9. Zjazd stanów WKsL. w Brześciu Litewskim (19–24 XII 1587)

III. Bezkrólewie po śmierci Zygmunta III Wazy (1632)

 1. Zjazd stanów WKsL. (konwokacja wileńska) w Wilnie (15 V 1632)
  2. Zjazd główny (sejmik generalny) przedkonwokacyjny w Słonimiu (14 VI 1632)
 2. Bezkrólewie po śmierci Władysława IV Wazy (1648)
 3. Zjazd stanów WKsL. (konwokacja wileńska) w Wilnie (10 VI 1648)
 4. Bezkrólewie po śmierci Jana III Sobieskiego (1696–1697)
 5. Sejm elekcyjny pod Warszawą (15 V–28 VI 1697)
  2. Zjazd rokoszowy zwolenników księcia Contiego (stronników sapieżyńskich) zwołany do Grodna na 26 IX, przełożony następnie na 10 X 1697 r.
 6. Bezkrólewie po abdykacji Augusta II (1706–1709) i detronizacji ogłoszonej przez konfederatów sandomierskich podczas zgromadzenia 26 IX 1707 r. w Lublinie
 7. Zjazd stanów (rada walna) WKsL. w Nowogródku (3–19 XII 1707)

VII. Bezkrólewie po śmierci Augusta II (1733–1735)

 1. Zjazd stanów WKsL. (konfederacja generalna zwolenników elekcji Stanisława Leszczyńskiego) w Wilnie (5 IV 1734)

VIII. Bezkrólewie po śmierci Augusta III (1763–1764)

 1. Zjazd stanów WKsL. (konfederacja litewska) w Wilnie (16 IV 1764)

Informacje dodatkowe

ISBN

83-89729-50-4

Okładka

twarda