Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia

////Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia

Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. Wybrane zagadnienia

30,00 

Brak w magazynie

  1. T. Pudłocki, K. Sierakowska

Walorem tomu jest szerokie potraktowanie przez jego redaktorów pojęcia sfery „aktywności publicznej”. Spora część artykułów dotyczy pracy zawodowej kobiet, znajdują się tu również interesujące studia poświęcone działalności kobiet w różnorodnych organizacjach społecznych. Większość tekstów uwzględnia i akcentuje aktywność kulturotwórczą kobiet. Zamieszczone prace często przeczą obiegowym poglądom o kobiecym tradycjonalizmie i konserwatyzmie: ukazują one zachowania i postawy kobiet nie ograniczone do jednego środowiska społecznego czy zawodowego, ale wywodzących się z różnych grup, także etniczno-religijnych.

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

T. Pudłocki, K. Sierakowska

Walorem tomu jest szerokie potraktowanie przez jego redaktorów pojęcia sfery „aktywności publicznej”. Spora część artykułów dotyczy pracy zawodowej kobiet, znajdują się tu również interesujące studia poświęcone działalności kobiet w różnorodnych organizacjach społecznych. Większość tekstów uwzględnia i akcentuje aktywność kulturotwórczą kobiet. Zamieszczone prace często przeczą obiegowym poglądom o kobiecym tradycjonalizmie i konserwatyzmie: ukazują one zachowania i postawy kobiet nie ograniczone do jednego środowiska społecznego czy zawodowego, ale wywodzących się z różnych grup, także etniczno-religijnych.

ISBN 978-83-7543-262-6

Warszawa 2013, B5, ss. 244

 

Spis treści

Wstęp

Maja Gąssowska, Klasztory żeńskie w średniowiecznym Rewalu (Tallinie)

Renata Gałaj-Dempniak, Życie kobiet wschodniego i południowego pogranicza w XVI–XVII wieku – przyczynek do badań nad dziejami kobiety staropolskiej na ziemiach objętych zagrożeniem

Anna Mioduszewska, Małżeństwo jako etap w życiu kobiety na Podlasiu w I połowie XIX wieku – przypadek parafii Choroszcz

Monika Kulesza-Gierat, Marcelina Darowska w świetle romantologii – perspektywy badawcze

Marta Kargól, Moda na pograniczu, czyli ubiór kobiecy na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku jako sposób komunikowania odrębności oraz manifestowania przynależności, postaw i poglądów

Małgorzata Dajnowicz, Działalność publiczna kobiet polskich na pograniczu ziem północno-wschodniej Polski (od końca XIX wieku do 1939 roku)

Joanna Kordzikowska, Sytuacja zawodowa mieszkanek Rzeszowa pod koniec XIX wieku

Izabela Wodzińska, „Czy gimnazyum realne jest dla kobiet konieczne?” Przyczynek do historii Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego w Rzeszowie w latach 1910–1914

Aneta Bołdyrew, Próba popularyzacji zachodnioeuropejskich teorii i wzorców kulturowych w piśmiennictwie naukowym i publicystyce Zofii Daszyńskiej-Golińskiej

Irena Kozimala, Przeciwko stereotypom – sylwetka instruktorki harcerskiej na Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej

Monika Piotrowska-Marchewa, Wokół granic poświęcenia zawodowi. Uwagi o realiach pracy nauczycielek szkół powszechnych w Polsce międzywojennej

Anna Landau-Czajka, Kobiety na pograniczu polsko-żydowskim (żydowska prasa polskojęzyczna)

Barbara Kubis, Funkcjonowanie żydowskich kobiet w polskim społeczeństwie okresu międzywojennego i ich rola w procesach asymilacyjnych

Joanna Dufrat, Działalność sanacyjnych organizacji kobiecych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (ze szczególnym uwzględnieniem Wołynia i Małopolski Wschodniej): założenia programowe, realizacja, specyfika

Tomasz Pudłocki, „Naród potrzebuje Twojego czynu!” Kobiety z prawicy polskiej i ukraińskiej południowo-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej w dyskursie publicznym

Zofia Chyra-Rolicz, Kobiety animatorkami tradycji i wielokulturowości Ściany Wschodnie

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-262-6

Okładka

miękka