Archiwum Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa (1920-1921), tom 1

////Archiwum Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa (1920-1921), tom 1

Archiwum Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa (1920-1921), tom 1

55,00 

Redakcja naukowa Marian Marek Drozdowski

Publikacja zawiera wybór dokumentów wraz z omówieniami będących zapisem działalności koalicyjnego Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa i Ignacego Daszyńskiego, powołanego przez Naczelnika Państwa 24 lipca 1920 r. Archiwum adresowane jest przede wszystkim do młodzieży studenckiej i szkół średnich, oficerów- wychowawców Wojska Polskiego, instruktorów harcerskich i Sokolich, duszpasterzy pracujących przede wszystkim z młodzieżą, działaczy kultury i instytucji samorządowych, pracowników mediów i szerokiego grona miłośników historii. Tom pierwszy zawiera dokumenty związane z działalnością Naczelnika Państwa, Rady Obrony Państwa, Prezydium Rządu wraz z jego głównymi resortami. Publikacja powstała z inicjatywy Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Opis

Redakcja naukowa Marian Marek Drozdowski

Publikacja zawiera wybór dokumentów wraz z omówieniami będących zapisem działalności koalicyjnego Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa i Ignacego Daszyńskiego, powołanego przez Naczelnika Państwa 24 lipca 1920 r. Archiwum adresowane jest przede wszystkim do młodzieży studenckiej i szkół średnich, oficerów- wychowawców Wojska Polskiego, instruktorów harcerskich i Sokolich, duszpasterzy pracujących przede wszystkim z młodzieżą, działaczy kultury i instytucji samorządowych, pracowników mediów i szerokiego grona miłośników historii. Tom pierwszy zawiera dokumenty związane z działalnością Naczelnika Państwa, Rady Obrony Państwa, Prezydium Rządu wraz z jego głównymi resortami. Publikacja powstała z inicjatywy Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wstęp redakcyjny                                                                                                                                                                                                                                Podziękowania

C Z Ę Ś Ć  I

Działalność Naczelnika Państwa i Rady Obrony Państwa – wstęp
i oprac. Marian Marek Drozdowski

1. Ustawa o utworzeniu Rady Obrony Państwa
2. Odezwa Rady Obrony Państwa (fragment)
3. Reakcja Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego na decyzje konferencji
w Spa w sprawie Polski narzucone premierowi Władysławowi
Grabskiemu, w opinii Eugeniusza Kwiatkowskiego
4. Posiedzenie Rady Obrony Państwa. Uchwalenie votum zaufania dla
Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza
5. Dwa posiedzenia Rady Obrony Państwa z informacją o zmianach
w Naczelnym Dowództwie, propozycji rokowań pokojowych i rozpoczęciu
starań o powołanie rządu koalicyjnego
6. List Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego do papieża Benedykta
XV w sprawie kanonizacji bł. Andrzeja Boboli
7. Dwunaste posiedzenie Rady Obrony Państwa
8. Protokół czternastego posiedzenia Rady Obrony Państwa
9. Dokumenty Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w sprawie
Bitwy Warszawskiej
10. Rozkaz operacyjny Dowództwa Frontu Północnego o Bitwie Warszawskiej
11. Rozkaz operacyjny Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego o ofensywie
Frontu Środkowego
12. Opinia gen. Maxime Weyganda o pierwszych dniach ofensywy Grupy
Operacyjnej Naczelnego Wodza J. Piłsudskiego
13. Protokół szesnastego posiedzenia Rady Obrony Państwa
14. Odezwa Naczelnika Państwa do Ludu Polski
15. Osiemnaste posiedzenie Rady Obrony Państwa
16. Rada Obrony Państwa do żołnierzy
17. Wywiad Józefa Piłsudskiego dla korespondenta „Le Temps”
18. Dziewiętnaste posiedzenie Rady Obrony Państwa (fragment)
19. Dwudzieste posiedzenie Rady Obrony Państwa
20. Konferencja Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego z dowódcami
2. Armii gen. Edwardem Śmigłym-Rydzem i 4. Armii gen. Leonardem
Skierskim
21. Dwudzieste czwarte posiedzenie Rady Obrony Państwa
22. Informacja o wkroczeniu wojsk gen. Lucjana Żeligowskiego do
Wilna
23. Przemówienie J. Piłsudskiego po udekorowaniu oficerów francuskich
orderem Virtuti Militari
24. Przemówienie J. Piłsudskiego na obiedzie wydanym dla oficerów
francuskich udekorowanych orderem Virtuti Militari
25. Odpowiedź J. Piłsudskiego na demarche w sprawie Wilna przedstawicieli
Francji i Anglii
26. Rozkaz Naczelnego Wodza na zakończenie działań wojennych
27. Pożegnanie przez Naczelnego Wodza wojska Ukraińskiej Republiki
Ludowej
28. Przemówienie J. Piłsudskiego z okazji otrzymania obywatelstwa
honorowego miasta Łodzi
29. List Józefa Piłsudskiego do gen. Tadeusza Rozwadowskiego, który
kończył służbę jako szef Sztabu Generalnego (fragment)
30. Przemówienie Naczelnego Wodza na obiedzie żołnierskim w Ogrodzie
Saskim w Warszawie
31. List Naczelnika Państwa do Pana Wincentego Witosa, Prezydenta
Ministrów w Warszawie
32. Przemówienie Naczelnika Państwa do dziennikarzy państw bałtyckich
33. Pismo Józefa Piłsudskiego do harcerzy
34. Dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o przyznaniu Wincentemu
Witosowi Orderu Orła Białego
35. Wizyta Marszałka Józefa Piłsudskiego na Jasnej Górze, według informacji
„Tygodnika Ilustrowanego”

C Z Ę Ś Ć  I I

Wystąpienia Prezesa Rady Ministrów Wincentego Witosa – wstęp
i oprac. Janusz Gmitruk i Mateusz Ratyński

1. List prezesa PSL „Piast” Wincentego Witosa do Naczelnika Państwa
Józefa Piłsudskiego
2. Oświadczenie prezesa PSL „Piast” Wincentego Witosa w sprawie
formowania rządu
3. Odezwa prezesa PSL „Piast” Wincentego Witosa pt. Do braci chłopów
4. Exposé premiera Wincentego Witosa wygłoszone na forum Sejmu
Ustawodawczego
5. Odezwa premiera Wincentego Witosa pt. Do wszystkich pp. urzędników
i funkcjonariuszy państwowych
6. Fragment protokołu Rady Ministrów w sprawie propozycji rozejmowych
7. Przemówienie premiera Wincentego Witosa podczas uroczystego
posiedzenia Rady Miasta Lwowa
8. Odezwa premiera Wincentego Witosa skierowana do mieszkańców
Warszawy
9. Odezwa premiera Wincentego Witosa skierowana do żołnierzy Wojska
Polskiego
10. Raport Oskara Haleckiego, delegata Biura Propagandy Zagranicznej
Prezydium Rady Ministrów przy Sekretariacie Generalnym Ligi
Narodów, dla Ignacego Daszyńskiego (fragment)
11. Przemówienie premiera Wincentego Witosa wygłoszone na wiecu
chłopskim w Tarnowie
12. Informacja o powołaniu Biura Propagandy Zagranicznej przy Prezydium
Rady Ministrów, z inicjatywy Ignacego Daszyńskiego
13. Artykuł belgijskiego dziennika socjaldemokratycznego „Le Peuple”
o roli Ignacego Daszyńskiego w Rządzie Obrony Narodowej Wincentego
Witosa pt. Rzecz o Polsce i bolszewickie zamierzenia (fragment) . . 103
14. Fragment przemówienia premiera Wincentego Witosa podczas spotkania
z mieszkańcami Tczewa
15. Fragment przemówienia premiera Wincentego Witosa podczas spotkania
z mieszkańcami Starogardu
16. Fragment przemówienia premiera Wincentego Witosa podczas spotkania
z mieszkańcami Lipna
17. Raport Szymona Askenazego, delegata Biura Propagandy Zagranicznej
Prezydium Rady Ministrów w Londynie dla Ignacego Daszyńskiego
(fragment)
18. Przemówienie premiera Wincentego Witosa na forum Sejmu Ustawodawczego
19. Przemówienie premiera Wincentego Witosa na forum Sejmu Ustawodawczego
dotyczące Wilna i Wileńszczyzny
20. Przemówienie premiera Wincentego Witosa na forum Sejmu Ustawodawczego
dotyczące ratyfikacji umowy o pokoju preliminarnym
i rozejmie zawartym w Rydze
21. Opinia Ignacego Daszyńskiego o zachowaniach prawicowej opozycji
wobec Józefa Piłsudskiego i popierającego go obozu politycznego
(fragment)
22. List premiera Wincentego Witosa do ministra rolnictwa i dóbr państwowych
Juliusza Poniatowskiego
23. Przemówienie Wincentego Witosa na forum Sejmu Ustawodawczego
dotyczące plebiscytu na Górnym Śląsku
24. Przemówienie premiera Wincentego Witosa w Teatrze Wielkim
w Warszawie informujące o podpisaniu traktatu ryskiego
25. Odezwa premiera Wincentego Witosa skierowana do żołnierzy Wojska
Polskiego
26. Informacja o stosunku kierownictwa PPS na czele z Ignacym Daszyńskim
do sprawy Górnego Śląska
27. Krytyka polityki Ignacego Daszyńskiego i jego zwolenników za udział
w koalicyjnym Rządzie Obrony Narodowej Wincentego Witosa na
XVIII Kongresie PPS

C Z Ę Ś Ć  I I I

Działalność Prezydium Rządu i jego głównych resortów – wstęp i oprac.
Adam Grzegorz Dąbrowski

1. Akt powołania rządu Wincentego Witosa (Rządu Obrony Narodowej)                                                                                                                                               2. Komunikat prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Uchodźcy
w kwestii zapewnienia opieki dla uchodźców z terenów kresów
wschodnich
3. Apel Redakcji „Kuriera Warszawskiego” w kwestii poparcia subskrypcji
Pożyczki Odrodzenia Polski
4. Komunikat Referatu Prasowego Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej
Opieka nad żołnierzami i uchodźcami, w kwestii organizacji
punktów żywieniowych dla żołnierzy, przekazany do Prezydium Rady
Ministrów celem opublikowania na łamach „Monitora Polskiego” . 139
5. Komunikat prasowy Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych
w sprawie utworzenia przez pracowników Ministerstwa koła opieki
nad żołnierzami
6. Informacja prasowa Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych
w sprawie prowadzenia na wsi akcji propagandowej, zachęcającej do
wstępowania w szeregi Wojska Polskiego
7. Komunikat prasowy Ministerstwa Zdrowia Publicznego Kursy dla
sanitariuszy, w kwestii organizacji kursów szkoleniowych dla sanitariuszy
i sanitariuszek
8. Komunikat prasowy Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej Dla
żołnierzy i uchodźców, w kwestii organizacji punktów żywieniowych
dla żołnierzy i uchodźców cywilnych
9. Instrukcja Rady Ministrów w kwestii ewakuacji urzędów cywilnych
10. Ramowa instrukcja Centralnej Komisji Ewakuacyjnej w sprawie
ewakuacji z Warszawy centralnych i lokalnych urzędów administracji
państwowej
11. Ramowa instrukcja postępowania na wypadek ewakuacji z Warszawy
centrali Ministerstwa Aprowizacji
12. Pismo okólne Ministra Skarbu w sprawie zbiórki przez pracowników
warszawskich urzędów państwowych darów dla żołnierzy
13. Komunikat komórki prasowej Ministerstwa Zdrowia Publicznego
w sprawie powrotu do pracy lekarzy i urzędników resortu, przekazany
do Prezydium Rady Ministrów celem opublikowania na łamach
prasy centralnej i lokalnej
14. Komunikat prasowy Prezydium Rady Ministrów, w kwestii utworzenia
Urzędu Propagandy Wewnętrznej
15. Komunikat Referatu Prasowego Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej
Stacje opiekuńcze dla żołnierzy, w kwestii organizacji pomocy
żywnościowej dla żołnierzy i uchodźców cywilnych, przekazany do
Prezydium Rady Ministrów celem opublikowania na łamach „Monitora
Polskiego”
16. Sprawozdanie z przebiegu spotkania delegatów komitetów okręgowych
Polskiej Partii Socjalistycznej z uczestnikami polsko-sowieckich
rozmów pokojowych w sierpniu 1920 r. w Mińsku
17. Projekt ustawy o reformie rolnej Juliusza Poniatowskiego – ministra
rolnictwa na terenach okupowanych przez Armię Czerwoną według
relacji Wincentego Witosa
18. Komunikat prasowy Ministerstwa Skarbu Polska Pożyczka Dolarowa,
w kwestii subskrypcji Pożyczki przez Polaków zamieszkałych w Stanach
Zjednoczonych Ameryki
19. Komunikat Prezydium Rady Ministrów o wizycie premiera Wincentego
Witosa, ministra spraw wewnętrznych Leopolda Skulskiego
i ministra byłej Dzielnicy Pruskiej Władysława Kucharskiego na
Pomorzu.
20. Komunikat prasowy Ministerstwa Spraw Wojskowych Konferencja
wojskowa w Poznaniu, dotycząca aktualnej sytuacji na terenach
byłego zaboru pruskiego
21. Dekret Naczelnika Państwa w sprawie karania dezerterów i osób
uchylających się od służby wojskowej
22. Sprawozdanie z działalności Ministerstwa Sprawiedliwości w okresie
od 24 lipca do połowy września 1920 r.
23. Sprawozdanie z działalności Ministerstwa Aprowizacji w okresie od
24 lipca do połowy września 1920 r.
24. Sprawozdanie z działalności Ministerstwa Przemysłu i Handlu
w okresie od 24 lipca do połowy września 1920 r.
25. Sprawozdanie z działalności Ministerstwa Spraw Wojskowych w okresie
od 24 lipca do 20 września 1920 r.
26. Wypowiedź Ignacego Daszyńskiego dla „Le Temps” – dziennika
francuskiego centrum
27. Sprawozdanie z działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w okresie od 24 lipca do połowy września 1920 r.
28. Relacja Wincentego Witosa o sytuacji w rolnictwie
29. Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu w sprawie subskrypcji Państwowej
Pożyczki Premiowej
30. Komunikat prasowy Ministerstwa Spraw Wojskowych Demobilizacja
armii gen. Hallera, dementujący pogłoski dotyczące sytuacji tej jednostki
wojskowej
31. Komunikat prasowy Ministerstwa Spraw Wojskowych Minister wojny
o demobilizacji, w kwestii organizacji i przebiegu demobilizacji armii
polskiej
32. Komunikat prasowy Ministerstwa Spraw Wojskowych Wstrzymanie
zaciągu ochotniczego, w kwestii wstrzymania zaciągu do ochotniczych
jednostek wojskowych
33. Komunikat prasowy Ministerstwa Robót Publicznych Gdynia współzawodniczką
Gdańska, w kwestii decyzji o budowie portu morskiego
w Gdyni
34. Komunikat Prezydium Rady Ministrów o wizycie premiera Wincentego
Witosa i ministra spraw wewnętrznych Leopolda Skulskiego na
Wołyniu
35. Komunikat Referatu Prasowego Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej
Demobilizacja armii, w kwestii organizacji demobilizacji
armii, przekazany do Prezydium Rady Ministrów celem opublikowania
na łamach „Monitora Polskiego”
36. Sprawozdanie z organizacji i przebiegu leczniczych kolonii letnich
w Rabce i Darkovie dla dzieci i młodzieży szkolnej ze Śląska Cieszyńskiego
latem 1920 r.
37. Ramowy program polityki finansowej i gospodarczej państwa polskiego
na okres powojenny

C Z Ę Ś Ć  I V

Polityka zagraniczna Rządu Obrony Narodowej – wstęp i oprac. Wojciech
Materski

1. Deklaracja Rady Najwyższej Głównych Mocarstw Sprzymierzonych
i Stowarzyszonych w sprawie wschodnich granic Polski
2. Protokół tajnego posiedzenia Rady Ministrów RP w kwestii warunków
przystąpienia do pertraktacji pokojowych z bolszewikami
3. Umowa polityczno-wojskowa między rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a rządem Ukraińskiej Republiki Ludowej (Umowa Warszawska)
4. Z przemówienia premiera Władysława Grabskiego na 156. posiedzeniu
Sejmu Ustawodawczego RP
5. Odezwa Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego
do społeczeństwa polskiego
6. Depesza ministra spraw zagranicznych RP Eustachego Sapiehy do
przewodniczącego delegacji RP na konferencję w Spa Stanisława
Patka nt. celowości pośrednictwa Ententy w zawarciu pokoju z bolszewikami
7. Układ zawarty przez premiera rządu RP Władysława Grabskiego
z przedstawicielami rządów Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch
w sprawie ich pośrednictwa w rozejmie z bolszewikami
8. Z instrukcji ministra spraw zagranicznych RP Eustachego Sapiehy
dla placówek dyplomatycznych RP nt. warunków narzuconych Rzeczpospolitej w Spa
9. Nota ministra spraw zagranicznych RP Eustachego Sapiehy do komisarza
ludowego spraw zagranicznych RSFRR Georgija Cziczerina
z propozycją rozejmu i rozpoczęcia rokowań pokojowych
10. Z listu przedstawiciela MSZ RP Erazma Piltza do delegata RP przy
Radzie Ambasadorów Ignacego Paderewskiego w sprawie projektu
zorganizowania konferencji polsko-czeskiej celem rozpatrzenia kwestii spornych
11. Oświadczenie członka Rady Obrony Państwa premiera Rządu Obrony
Narodowej Wincentego Witosa na 166. posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego RP
12. Fragment sprawozdania członka francusko-brytyjskiej Misji Międzysojuszniczej
w Polsce gen. Percy’ego Radcliff e’a o spotkaniu z kierownictwem
Rządu Obrony Narodowej
13. Fragment protokołu posiedzenia Rządu Obrony Narodowej dotyczący
propozycji rozejmu z bolszewikami
14. Fragment protokołu posiedzenia Rządu Obrony Narodowej dotyczący
instrukcji dla delegacji RP na rokowania rozejmowe z bolszewikami
15. Depesza p.o. wiceministra spraw zagranicznych RP Władysława
Wróblewskiego do ministra spraw zagranicznych RP Eustachego
Sapiehy nt. przebiegu spotkania delegacji rozejmowych Polski i Rosyjskiej
SFRR w Baranowiczach
16. Depesza p.o. wiceministra spraw zagranicznych RP Władysława
Wróblewskiego do ministra spraw zagranicznych RP Eustachego
Sapiehy nt. przebiegu spotkania delegacji rozejmowych Polski i Rosyjskiej
SFRR w Baranowiczach
17. Fragment sprawozdania członka Misji Międzysojuszniczej w Polsce
gen. Percy’ego Radcliff e’a o spotkaniu z kierownictwem Rządu Obrony
Narodowej
18. Odezwa Rady Ministrów RP do Narodu Polskiego
19. Nota ministra spraw zagranicznych RP Eustachego Sapiehy do komisarza
ludowego spraw zagranicznych RSFRR Georgija Cziczerina
o gotowości wysłania delegacji na rokowania pokojowe do Mińska 246
20. List przedstawiciela MSZ RP Erazma Piltza do Ignacego Jana Paderewskiego,
delegata RP przy Radzie Ambasadorów, w kwestii natychmiastowej
pomocy wojskowej Ententy
21. Z listu przedstawiciela MSZ RP Erazma Piltza do ministra spraw
zagranicznych Eustachego Sapiehy w kwestii ewentualnego przymierza
z Węgrami i Rumunią
22. Z deklaracji przedstawionej przez przewodniczącego delegacji RP
Jana Dąbskiego na posiedzeniu plenarnym konferencji pokojowej . 250
23. Odezwa Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego
do społeczeństwa polskiego
24. Z oświadczenia Jana Dąbskiego, przewodniczącego delegacji RP na
rokowania rozejmowe z bolszewikami, złożonego na plenarnym
posiedzeniu konferencji w Mińsku w odpowiedzi na sowiecką propozycję
zasad rozejmu i preliminariów pokojowych
25. Z raportu posła RP w Paryżu Maurycego Zamoyskiego do ministra
spraw zagranicznych RP Eustachego Sapiehy w sprawie granic
wschodnich państwa
26. Deklaracja premiera RP Wincentego Witosa w związku z polsko-
-sowieckimi rokowaniami rozejmowymi w Mińsku
27. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski o warunkach podpisania pokoju
z Rosją bolszewicką
28. Fragment protokołu Rady Obrony Państwa dotyczący sytuacji w stosunkach
z Litwą
29. Z instrukcji ministra spraw zagranicznych RP Eustachego Sapiehy
do placówek dyplomatycznych RP o międzynarodowym kontekście
polsko-sowieckich rokowań pokojowych
30. Fragment wytycznych Rady Obrony Państwa dla delegacji RP na
konferencję pokojową z bolszewikami w Rydze
31. Depesza posła RP w Estonii Leona Wasilewskiego do Komisariatu
Ludowego Spraw Zagranicznych Rosyjskiej SFRR z warunkami
rozejmu polsko-sowieckiego
32. Fragment wspomnień Jana Dąbskiego, przewodniczącego Delegacji
RP na konferencję pokojową z bolszewikami w Rydze, dotyczący
załamania się koncepcji federacyjnej
33. Z przemówienia członka Rady Obrony Państwa premiera Wincentego Witosa
34. Fragment wspomnień Jana Dąbskiego, przewodniczącego Delegacji
RP na konferencję pokojową z bolszewikami w Rydze, dotyczący
dyskusji wokół przynależności Mińszczyzny
35. Fragment wspomnień członka Delegacji RP na konferencję pokojową
Stanisława Grabskiego nt. dyskusji wokół przynależności Mińszczyzny
36. Z wystąpienia Jana Dąbskiego, przewodniczącego Delegacji RP na
konferencję pokojową z bolszewikami w Rydze, na posiedzeniu
Komisji Głównej
37. Umowa polsko-litewska w sprawie ustanowienia tymczasowego
modus vivendi do czasu ostatecznego uregulowania stosunków wzajemnych
38. Instrukcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP dla polskich przedstawicieli
dyplomatycznych zawierająca wytyczne polityki wschodniej
Rządu Obrony Narodowej
39. List ministra spraw zagranicznych RP Eustachego Sapiehy do przewodniczącego
Delegacji RP na konferencję pokojową z bolszewikami
Jana Dąbskiego w związku z podpisaniem preliminariów pokojowych
40. Fragmenty Umowy o preliminariach pokojowych oraz Umowa o rozejmie,
zawarta między Polską a Rosyjską SFRR i Ukraińską SRR
41. Dekret gen. Lucjana Żeligowskiego dotyczący organizacji władzy na
Litwie Środkowej
42. Fragment Diariusza Kazimierza Świtalskiego dotyczący francusko-
-brytyjskiego demarché wobec tzw. buntu gen. Lucjana Żeligowskiego
43. Fragment Dziennika Michała Römera dotyczący reakcji Rządu
Obrony Narodowej na tzw. wypadki wileńskie
44. Komunikat Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu
Ustawodawczego Stanisława Grabskiego w sprawach bieżącej polityki zagranicznej .
45. Postanowienie Konferencji Ambasadorów w sprawie Wolnego Miasta Gdańska
46. Konwencja między Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem (fragmenty)
47. Fragment listu Jana Dąbskiego, przewodniczącego Delegacji RP na
konferencję pokojową z bolszewikami w Rydze, do ministra spraw
zagranicznych RP Eustachego Sapiehy, dotyczący kwestii ratyfikacji
rozgraniczenia polsko-sowieckiego
48. Telegram delegata RP przy Lidze Narodów Ignacego Paderewskiego
do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w kwestii plebiscytu na
terenach spornych między Polską a Litwą
49. Z listu Jana Dąbskiego, przewodniczącego Delegacji RP na konferencję
pokojową z bolszewikami w Rydze, do premiera Rządu Obrony
Narodowej Wincentego Witosa w kwestii ewentualnej korektury
granicy polsko-sowieckiej
50. List Kazimierza Świtalskiego, sekretarza Naczelnika Państwa, do Mi –
nisterstwa Spraw Zagranicznych z opinią Józefa Piłsudskiego w sprawie
żądania Ligi Narodów zredukowania wojsk Litwy Środkowej
51. Umowa polityczna między Rzecząpospolitą a Francją
52. Konwencja o przymierzu odpornym między Rzeczpospolitą Polską
a Królestwem Rumunii
53. Fragment listu Jana Dąbskiego, przewodniczącego Delegacji RP na
rokowania pokojowe z bolszewikami w Rydze, do ministra spraw
zagranicznych RP Eustachego Sapiehy o stanie prac nad traktatem definitywnym
54. Fragment Diariusza Kazimierza Świtalskiego dotyczący stanowiska
Rządu Obrony Narodowej w kwestii Wileńszczyzny
55. Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą (fragmenty)
56. Z informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP dla polskich
placówek dyplomatycznych o sytuacji na Górnym Śląsku.
57. Fragment protokołu posiedzenia Rządu Obrony Narodowej dotyczący
udziału Polski w międzynarodowej akcji pomocy ludności okręgów
Rosji dotkniętych głodem (wraz z załącznikiem)
58. Uchwała Rządu Obrony Narodowej o finansowaniu polskiej akcji
oświatowej na utraconych ziemiach kresowych wraz z wnioskiem uzasadniającym
Indeks osób
Indeks nazw miejscowych

Warszawa 2021, ISBN 978-83-66018-99-0, B5, s.335, okładka twarda

Koedycja z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej