Armia Czerwona w przededniu najcięższej próby. Materiały z posiedzenia Rady Wojennej Robotniczo Chłopskiej Armii Czerwonej w dniach 23–31 grudnia 1940 r.

//, Promocje//Armia Czerwona w przededniu najcięższej próby. Materiały z posiedzenia Rady Wojennej Robotniczo Chłopskiej Armii Czerwonej w dniach 23–31 grudnia 1940 r.

Armia Czerwona w przededniu najcięższej próby. Materiały z posiedzenia Rady Wojennej Robotniczo Chłopskiej Armii Czerwonej w dniach 23–31 grudnia 1940 r.

30,00 

Brak w magazynie

oprac. J. Budziński, Cz. Grzelak i Z. Matuszak

Publikacja przedstawia materiały, których brakowało w dyskusji o początku konfliktu zbrojnego między ZSRR a III Rzeszą. Z dokumentów, przetłumaczonych z rosyjskich archiwaliów, możemy dowiedzieć się, jak działała Armia Czerwona, poznać jej taktykę i strategię, zalety i wady – wszystko z punktu widzenia osób najlepiej zorientowanych, czyli dowódców. Wniosek, jaki wyciągnięto z działań w Japonii, przeciw Polsce i podczas zajmowania państw bałtyckich, obarcza czystki w szeregach kadry dowódczej winą za niedostateczną biegłość w sztuce wojennej wojsk radzieckich.

Brak w magazynie

Opis

oprac. J. Budziński, Cz. Grzelak i Z. Matuszak

Publikacja przedstawia materiały, których brakowało w dyskusji o początku konfliktu zbrojnego między ZSRR a III Rzeszą. Z dokumentów, przetłumaczonych z rosyjskich archiwaliów, możemy dowiedzieć się, jak działała Armia Czerwona, poznać jej taktykę i strategię, zalety i wady – wszystko z punktu widzenia osób najlepiej zorientowanych, czyli dowódców. Wniosek, jaki wyciągnięto z działań w Japonii, przeciw Polsce i podczas zajmowania państw bałtyckich, obarcza czystki w szeregach kadry dowódczej winą za niedostateczną biegłość w sztuce wojennej wojsk radzieckich.

ISBN 83-89729-57-1

Warszawa 2006, B5, ss. 335

Spis treści

Wstęp

  1. Słowo wstępne – LKO marsz. S.K. Timoszenko
  2. Cele i zadania przygotowania bojowego wojsk lądowych, wojsk lotniczych i operacyjnego przygotowania wyższych kadr dowódczych – referat szefa Szt. Gen. gen. K.A. Mierieckowa
  3. Wystąpienia, dyskusja

– gen. A.K. Smirnow – generalny inspektor piechoty
– gen. W.N. Kurdiumow – szef Zarządu Wyszkolenia Bojowego
– gen. M.A. Parsiegow – generalny inspektor artylerii
– gen. J.N. Fiedorienko – szef Głównego Zarządu Wojsk Samochodowych i Pancernych
– gen. J.W. Smuszkiewicz – pomocnik szefa Szt. Gen. ds. Wojsk Lotniczych
– gen. I.G. Zacharkin – zastępca dowódcy Moskiewskiego OW
– gen. I.A. Ustinow – dowódca artylerii Moskiewskiego OW
– gen. N.D. Jakowlew – dowódca artylerii Kijowskiego Specjalnego OW
– gen. I.N. Muzyczenko – dowódca 6. Armii, Kijowski Specjalny OW
– gen. N.N. Waszugin – członek Rady Wojennej – Kijowski Specjalny OW
– gen. M.I. Potapow – dowódca 4. KZ, Kijowski Specjalny OW
– gen. A.A. Własow – dowódca 99. DS., Kijowski Specjalny OW
– gen. S.A. Kalinin – dowódca Syberyjskiego OW
– płk I.T. Griszyn – dowódca 137. DS., Moskiewski OW
– gen. W.F. Gierasimienko – dowódca Nadwołżańskiego OW
– gen. W.J. Klimowskich – szef sztabu Zachodniego Specjalnego OW
– gen. G.M. Sztern – dowódca FDW
– gen. M.M. Popow – dowódca 1. Armii, FDW
– gen. N.A. Klicz – dowódca artylerii FDW
– gen. I.S. Koniew – dowódca Zabajkalskiego OW
– gen. M.G. Jefriemow – dowódca Zakaukaskiego OW
– gen. J.A. Doronin – członek Rady Wojennej Zakaukaskiego OW
– gen. F.I. Kuzniecow – dowódca Północnokaukaskiego OW
– marsz. G.I. Kulik – zastępca LKO, szef Głównego Zarządu Artylerii
– gen. M.S. Chozin – komendant Akademii Wojskowej im. Frunze
– gen. F.A. Jerszakow – dowódca Uralskiego OW
– gen. A.A. Nowikow – dowódca Wojsk Lotniczych Leningradzkiego OW
– gen. A.F. Kołobiakow – członek Rady Wojennej Odeskiego OW
– słowo końcowe – podsumowanie dyskusji – gen. K.A. Mierieckow

  1. Charakter współczesnej operacji zaczepnej – referat dowódcy Kijowskiego Specjalnego OW gen. G.K. Żukowa
  2. Wystąpienia, dyskusja

– gen. P.S. Klenow – szef sztabu Nadbałtyckiego Specjalnego OW
– gen. P.L. Romanienko – dowódca 1. KZ, Leningradzki OW
– gen. G.M. Sztern – dowódca FDW
– gen. F.I. Golikow – zastępca szefa Szt. Gen., szef Zarządu Wywiadu
– gen. M.A. Kuzniecow – szef sztabu FDW
– gen. F.N. Riemiezow – dowódca Orłowskiego OW
– słowo końcowe – podsumowanie dyskusji – gen. G.K. Żukow

  1. Siły powietrzne w operacji zaczepnej i w walce o panowanie w powietrzu – referat szefa Głównego Zarządu Wojsk Lotniczych gen. P.W. Ryczagowa
  2. Wystąpienia, dyskusja

– gen. D.T. Kozłow – szef Głównego Zarządu Obrony Przeciwlotniczej
– gen. M.M. Popow – dowódca 1. Armii, FDW
– gen. J.S. Ptuchin – dowódca Wojsk Lotniczych Kijowskiego Specjalnego OW
– gen. K.M. Gusiew – dowódca Wojsk Lotniczych FDW
– gen. G.P. Krawczenko – dowódca Wojsk Lotniczych Nadbałtyckiego Specjalnego OW
– gen. T.F. Kucewałow – dowódca Wojsk Lotniczych Zabajkalskiego OW
– gen. J.W. Smuszkiewicz – pomocnik szefa Szt. Gen. ds. Wojsk Lotniczych
– gen. F.I. Kuzniecow – dowódca Północnokaukaskiego OW
– gen. M.A. Purkajew – szef sztabu Kijowskiego Specjalnego OW
– gen. T.T. Chriukin – zastępca generalnego inspektora lotnictwa
– słowo końcowe – podsumowanie dyskusji – gen. P.W. Ryczagow

Spis uczestników zebrania

 

Informacje dodatkowe

ISBN

83-89729-57-1

Okładka

miękka