Auschwitz. Pamięć o nieheteronormatywnych ofiarach obozu

////Auschwitz. Pamięć o nieheteronormatywnych ofiarach obozu

Auschwitz. Pamięć o nieheteronormatywnych ofiarach obozu

28,00 

Brak w magazynie

Redakcja Lutz van Dijk, Joanna Ostrowska, Joanna Talewicz-Kwiatkowska

Tłumaczenie Agata Chmielecka i Filip Fierek

Oficjalnie paragraf 175 niemieckiego kodeksu karnego penalizował wyłącznie relacje seksualne między mężczyznami. Prześladowanie
lesbijek, osób transpłciowych, interpłciowych i biseksualnych odbywało się na podstawie innych przepisów, wymierzonych
w osoby uznawane przez reżim za „aspołeczne”czy „kryminalistów”.. Pamięć o prześladowaniu mniejszości seksualnych w czasie drugiej wojny światowej jest dziś w Polsce bardzo potrzebna. Brak edukacji historycznej dotyczącej tej grupy ofiar i – szerzej – zapomnianych ofiar nazizmu w istotny sposób wpłynął na homofobiczne nastroje w polskim społeczeństwie.

 

Brak w magazynie

Opis

Redakcja Lutz van Dijk, Joanna Ostrowska, Joanna Talewicz-Kwiatkowska

Tłumaczenie Agata Chmielecka i Filip Fierek

Oficjalnie paragraf 175 niemieckiego kodeksu karnego penalizował wyłącznie relacje seksualne między mężczyznami. Prześladowanie
lesbijek, osób transpłciowych, interpłciowych i biseksualnych odbywało się na podstawie innych przepisów, wymierzonych w osoby uznawane przez reżim za „aspołeczne”czy „kryminalistów”. Pamięć o prześladowaniu mniejszości seksualnych w czasie drugiej wojny światowej jest dziś w Polsce bardzo potrzebna. Brak edukacji historycznej dotyczącej tej grupy ofiar i – szerzej – zapomnianych ofiar nazizmu w istotny sposób wpłynął na homofobiczne nastroje w polskim społeczeństwie.

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne od ocalałych z KL Auschwitz

Słowo wstępne od historyka z Polski i historyczki z Niemiec

Lutz van Dijk, Joanna Ostrowska, Joanna Talewicz-Kwiatkowska
Każda osoba się liczy. O wadze upamiętniania
nieheteronormatywnych ofiar Auschwitz

Część I. Podstawy

Michael Berenbaum
O przyczynach braku zainteresowania badaczy losem
homoseksualistów w Auschwitz

Stephan Lehnstaedt
Przeciwko hierarchii ofi ar. Wyzwania związane
z upamiętnianiem mniejszości seksualnych

Joanna Talewicz-Kwiatkowska
Najwyższy czas. O zaangażowaniu w upamiętnianie
Romów i Sinti w Auschwitz .

Insa Eschebach
Homofobia, homoseksualność i konkurencyjne
praktyki upamiętniania w kontekście Miejsca
Pamięci Ravensbrück

Piotr Chruścielski
Przemilczana kategoria…
– pierwsza polska wystawa o więźniach z paragrafu 175
w Muzeum Stutthof w Sztutowie

Część II. Historia badań

Claudia Schoppmann
„Taka miłość”. Opisy relacji lesbijskich w Auschwitz
i ich współczesny kontekst

Joanna Ostrowska
„Nie było na to w obozie żadnych warunków,
chęci ani możliwości”. Lesbijki we wspomnieniach
byłych więźniarek kompleksu obozowego
Auschwitz-Birkenau-Monowitz

Rüdiger Lautmann
Przezwyciężyć obcość. Różowe trójkąty,
Auschwitz i kultura pamięci
Lutz van Dijk, Joanna Ostrowska
Piple i „laleczki”. O wykorzystywaniu seksualnym
chłopców i mężczyzn w KL Auschwitz

Lutz van Dijk
„Wreszcie wiem więcej”. Od pierwszej wizyty
aktywistów gejowskich (1989) do pierwszego
szkolenia w Auschwitz (2017) .

Anna Hájková
Niewygodna historia. Dlaczego potrzebna
jest nam queerowa historia Holokaustu

Część III. Jednostkowe losy

Raimund Wolfert
„Dalsze miejsce pobytu wymienionych osób niestety
jest nieznane”. Alice Carlé (1902–1943)

Raimund Wolfert
„Czy to twoja, czy moja przyjaciółka?”
Ruth Maier (1920–1942)

Raimund Wolfert
„Najbardziej samotny z samotnych w orkiestrze”.
Karl Kipp (1896–1959)

Lutz van Dijk
„Każdy o tym wiedział”. Fredy Hirsch (1916–1944)

Jörg Hutter
„Znowu pan tutaj jest”. Karl Gorath (1912–2003)

Joanna Ostrowska
Za „bezwstydne czyny nierządne w przestrzeni publicznej”.
Roman Igler (1913–1965)

Część IV. Następstwa

Mariusz Kurc
To nie tylko historia. O dorastaniu w latach osiemdziesiątych,
byciu w szafie w latach dziewięćdziesiątych i misji polskiego
aktywisty LGBTQIA współcześnie

Anna Dąbrowska
Znikający punkt. Przeciwdziałanie homofobii
w polskiej edukacji

Daniel Baranowski
Od walki Magnusa Hirschfelda przeciwko paragrafowi 175
aż do uznania krzywd i wypłaty odszkodowań ofi arom
tego prawa

Część V. Informacje biograficzne
na temat więźniów osadzonych
w KL Auschwitz na mocy paragrafu 175

Rainer Hoffschildt
Nie tylko Niemcy

Biogramy autorów i autorek

Podziękowania

Wykaz ilustracji

Indeks osób

 

 

Warszawa 2021, ISBN 978-83-66018-88-4, A5, s.260, 65 il. cz.-b., okładka miękka