Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 11, 1999, Muzyka w baroku

//////Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 11, 1999, Muzyka w baroku

Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 11, 1999, Muzyka w baroku

10,50 

Brak w magazynie

Półrocznik „Barok” od kilku lat zajmuje znaczące miejsce w polskiej humanistyce. Prezentuje wysoki poziom naukowy dzięki zamieszczanym w nim pracom wybitnych badaczy z Polski i krajów europejskich.

Brak w magazynie

Kategorie: ,

Opis

Półrocznik „Barok” od kilku lat zajmuje znaczące miejsce w polskiej humanistyce. Prezentuje wysoki poziom naukowy dzięki zamieszczanym w nim pracom wybitnych badaczy z Polski i krajów europejskich.

ISSN 1232-3233

Warszawa 1999, B5, ss. 296 + il. cz.-b. 6

SPIS TREŚCI

Ad Lectorem – (Janusz Pelc)

ROZPRAWY I ESEJE

Irena Poniatowska (Warszawa) –Barok jako pojęcie stylistyczne i okres w historiografii muzycznej – przegląd stanowisk
Alina Żórawska – Witkowska (Warszawa)– Społeczny status muzyka w baroku (1580-1770)
Mikołaj Kuńczyk (Warszawa)– „Społeczne funkcjonowanie klawesynu we Francji w XVII i XVIII wieku”
Alina Mądry (Poznań) – Niektóre aspekty matthesonowskiej teorii afektów i ich odbicie w wybranych kantatach Jana Sebastiana Bacha
George Gö ömö öri (Cambridge)– „Przeważna legacyja…” Samuela Twardowskiego i inne XVII-wieczne wierszowane opisy podróży (John Taylor, Martin Opitz) nowołacińskim ( na przykładzie Macieja Kazimierza Sarbiewskiego)
Hanna Dziechcińska (Warszawa) – Rodzina w życiu i w literaturze XVI i XVII wieku
Harald Marx (Drezno) – „François de la Croix Pinxit, Varsoviae 1702” – portret Wolfa Dietricha von Beichlingen w Drezdeńskiej Galerii Dawnych Mistrzów
Dariusz Chemperek (Lublin) – Barokowa fantastyka i jej moralne funkcje w „Emblematach niektórych” (1623) Józefa Domaniewskiego
Norbert Korniłłowicz (Lublin – Świdnik) – „Pieśni” i „Lekcyje”. Ze świata znaczeń barokowej poezji
Piotr Urbański (Szczecin) – Informacja jako pretekst sytuacji lirycznej w wierszu

KOMENTARZE I DYSKUSJE WOKÓŁ WYSTAW

Wanda Wyganowska (Warszawa) – Georges de la Tour – w pełnym blasku (wystawa w Grand Palais w Paryżu od 3 X 1997 do 26 I 1998) Małgorzata Szafrańska (Warszawa) –Król i jego ogrody – „Królewska prywatność, ogród i natura”. Wystawa w Madrycie, 23 XI – 23XI 1998

KALENDARIUM MUZYKI BAROKOWEJ W SEZONIE: IX 1997 – IX 1998

Marta Pielech (Warszawa) – Muzyka barokowa w Warszawie. Sezon artystyczny 1997/1998

INEDITA I PROBLEMY INEDITÓW

Jacek Głażewski (Warszawa) – Pieśń o komecie, który był widzian w roku 1618, miesiąca nowembra”

INFORMACJE O PRACACH NAD DAWNYMI RĘKOPISAMI I STARYMI DRUKAMI

Radek Lunga (Praha) – Nowe repetytorium rękopisów czeskich, morawskich i śląskich XVII i XVIII wieku. Wyniki i perspektywy projektu badawczego (przekład Mieczysław Basaja)
Sabine Beckmann i Axel E. Walter (Osnabrück)– Literarura okolicznościowa XVI – XVIII wieku w bibliotekach polskich – prezentacja projektu badawczego

OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

Jadwiga Rytel, O staropolskim przekładzie Adona)
Rafał Degiel, Nowe prace Antoniego MironowiczaRECENZJE I NOTY

Tadeusz Bernatowicz, Monumenta variis Radivillorum…(Urszula Augustyniak)
Pallas Silesia, t. II (Sebastian Kawczyński)
Szymon Paczkowski, Nauka o afektach w myśli muzycznej I połowy XVII wieku (Paulina Cwalińska)
Rudolf II, Prague and the World (Juliusz A. Chrościcki)
Juliusz Bogdanowski, Architektura obronna w krajobrazie Polski (Anna Oleńska)
Księga cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie dokonanych. wyd. A. Mironowicz (Bogdan Rok)

KRONIKA

„Różane ogrody mody”. Moda i ogrody. Kostiumy, akcesoria, ryciny, obrazy i rysunki od końca Xvii wieku do naszych czasów. Wystawa w Musée Galliera w Paryżu, czynna do 26 kwietnia 1998 (Juliusz A. Chrościcki)
” Le Jansenisme en Europe Centrale (XVII-e – XVIII-e siècles). Międzynarodowe sympozjum w Paryżu, Université de la Sorbonne – Paris IV, w dniach 27 28 maja 1998 (Daniel Tollet, Paryż)
Sesja czesko-polska, Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem im. Karola w Pradze, 15-17 czerwca 1998 (na podstawie programu zestawił Roman Krzywy)
” Ród – Wspólnota – Struktury stanowe na Litwie”. Spotkanie Komisji W. Ks. Litewskiego przy Instytucie Historii Litwy, Wilno 22-23 czerwca 1998 (Urszula Augustyniak)
Iconography of the Fantastic. Iconography East and West 2. International. Conference, Szeged, 12-16. 07. 1998 (Urszula Augustyniak)
Uroczystość wręczenia jubileuszowego numeru „Baroku” Profesor Karolinie Lanckorońskiej w 100-lecie urodzin. Rzym, 15 sierpnia 1998 r. (Tadeusz Bernatowicz)
Kongres Polonistyki Zagranicznej, Warszawa, 4-5 września 1998 r.(Roman Krzywy))
Kolokwia Staropolskie: „Między „Psałterzem Dawidowych” (1579) a „Gofredem” (1618). Konferencja naukowa w Kazimierzu nad Wisła, 10-12 września 1998 r. (Roman Krzywy)
” Uroczystości i rozrywki na dworach i w miastach okresu nowożytnego a zagadnienia nowożytnych uroczystości w czeskiej historiografii”. Sympozjum naukowe, Český ý Krumlov, 13-15 października 1998 r. (Peter Matá á, przekład Andrzeja T. Klubińskiego )
Jubileusz 50-lecia Instytutu Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim, 24-25 października 1998 r. (Bogna Augustyniak)
„Charitas, miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postepowania i praktyce społeczności wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku”. Konferencja naukowa w Instytucie Historii PAN w Warszawie, 26-28 października 1998 r. (Sebastian Kawczyński)
Wieczór poświęcony Pani Profesor Karolinie Lanckorońskiej. Siedziba Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie, 4 grudnia 1998 (Juliusz A. Chrościcki)
” Sarmackie Theatrum od narodzin do śmierci”. Konferencja naukowa, Katowice, 9-11 listopada 1998r. (Marzena Wilińska)
„Ogród: Forma – Symbol _ Marzenie”, Wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie, otwarcie 18 grudnia 1998r. (Janusz Pelc))
Polski Barok-styk kultur. Sesja Koła Naukowego Studentów Historii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, 26 stycznia 1999 r. (Marek Ludwiski)
Rzeczpospolita w dobie „Trylogii”, Wystawa w Archiwum Głównym Akt Dawnych, otwarcie 15 marca 1999 r. (Violetta Urbaniak))
” Barok w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”. Międzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa 23-25 marca 1999 (Anna Pietrusiewicz, Małgorzata Wereszczyńska-Duch)
Źródła muzyczne – Krytyka, analiza, interpretacja. XVIIII Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna, Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku, 7-8 maja 1999 r)KRONIKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

NEKROLOGI – WSPOMNIENIA

Danuta Knysz-Tomaszewska(Warszawa) – Pożegnanie Profesor Janiny Kulczyckiej-Saloni (1912-1998)
Zdzisław Najder (Warszawa) – Wspomnienie o Zbyszku (Zbigniew Herbert, 1924-1998)
Maria Koczerska(Warszawa) – Aleksander Gieysztor (1916-1999)