Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 15, 2001, militaria

//////Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 15, 2001, militaria

Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 15, 2001, militaria

15,80 

Brak w magazynie

Brak w magazynie

Kategorie: ,

Opis

Półrocznik „Barok” od kilku lat zajmuje znaczące miejsce w polskiej humanistyce. Prezentuje wysoki poziom naukowy, dzięki zamieszczanym w nim pracom wybitnych badaczy z Polski i krajów europejskich.

ISSN 1232-3233

Warszawa 2001, B5, ss. 266 + il. cz.-b. 9 + 4 kolor

końcówka nakładu

Spis treści

Ad Lectorem – (Janusz Pelc)

ROZPRAWY I ESEJE

Jadwiga Rytel (Warszawa) – Jan Chryzostom Pasek o wojnie
Wojciech Kriegseisen (Warszawa) –”Krzywda nad wszystkie krzywdy-hiberna w Polszcze”. Problem świadczeń kleru katolickiego na wojsko Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII i na początku XVIII wieku
Krzysztof Mikulski (Toruń) – Kazimierz Teodor Jabłonowski Herbu Prus III Alias Wilcze Kosy, czyli z dziejów występnych poczynań i nieszczerej skruchy szlacheckiego gwałtownika z drugiej połowy XVII wieku
Renata Ryba (Bielsko-Biała)– Trzy obrazy niewoli tatarsko-tureckiej w literaturze XVII wieku)
Barbara Przybyszewska – Jarmińska (Warszawa)– Motywy militarne w muzyce religijnej Kaspra Förstera Juniora
Maria Barłowska (Gliwice) – Ekscytarz Chodkiewicza w Wojnie chocimskiej Wacława Potockiego. Powinowactwa literackie i rzeczywiste
Dariusz Milewski (Warszawa) – „Kryzys wojskowości polskiej na przykładzie kampanii żwanieckiej Jana Kazimierza
Duc Ha Nguyen (Warszawa) –Stan i wyposażenie wojsk wietnamskich w XVII wieku na podstawie relacji misjonarzy i podróżników europejskich oraz w świetle źródeł wietnamskich
Bogusław Dybaś (Toruń) –Inzynier czy architekt? Uwagi o inżynierach wojskowych w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej
Andrzej Łotysz (Warszawa) – Zamek w Sutkowcach na tle refugialnych założeń obronnych na Podolu w początkach XVII wieku Problemy rekonstrukcji
Dariusz Kołodziejczyk (Warszawa) – O Turkach w Kamieńcu raz jeszcze – Refleksje z kwerendy w BoloniiDYSKUSJE I PROBLEMY WOKÓŁ WYSTAW

Mariusz Smoliński– Przeraźliwe echo traby żałosnej po wieczności wzywającej śmierć w kulturze dawnej Polski od średniowiecza do końca XVIII wieku. Zamek królewski w Warszawie 15 grudnia 2000 – 15 kwietnia 2001 r
Agnieszka Lissowska – Cividale del Friuli w relacjach zarządców weneckichINEDITA I PROBLEMY INEDITÓW

Pieśni światowe z rękopisu Biblioteki Baworowskich (sygn.1294/II)OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

Janusz Pelc – Henryka Samsonowicza i Janusza Tazbira wizja polskiego tysiącleciaRECENZJE I NOTY

Aleksander W. Lipatow – Słowiańszczyzna–Polska–Rosja. Studia o literaturze i kulturze (Elżbieta Kauer-Bugajna)
Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Drogi przemian i osmozy kultur, red. J. Pelc, K. M. Prejs (Adam Karpiński)
Miłości boskiej i ludzkiej skutki różne, oprac. J. i P. Pelcowie (Krzysztof Mrowcewicz)KRONIKA

Między barokiem a oświeceniem: wojny i niepokoje czasów saskich. Konferencja w „Perkozie” koło Olsztynka 6–8 września 2000r. (Iwona Maciejewska)
XII Kongres Muzykologiczny Musica Antiqua Europae Orientalis 2000 lat chrześcijańskiej tradycji w muzyce, Pieczyska koło Bydgoszczy, 14-17 września 2000 r. (Bogna Augustyniak)
Kolokwia Staropolskie: Śmiech w kulturze staropolskiej. Konferencja w Kazimierzu nad Wisłą, 10-12 października 2000 r. (Anna Gurowska)
Międzynarodowe Sympozjum Muzykologiczne Johann Adolf Hasse w swojej epoce i we współczesności. Analiza źródeł i stylu. Warszawa, 8-10 listopada 1999 r. (Paulina Cwalińska)
Wespazjan Kochowski w trzechsetlecie śmierci i kultura literacka przełomu XVII i XVIII wieku w Europie. Lublin – Kazimierz nad Wisłą, 13-14 listopada 2000 r. (Dariusz Chemperek)
Nagroda i wyróżnienia „Baroku”. Warszawa 28 listopada 2000 r.NEKROLOGI I WSPOMNIENIA

Juliusz A. Chrościcki – Janusz Ziembiński (1942-2000)
Danuta Künstler-Langner – Anna Krzewińska (09.08.1927-12.07.2000)