Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 22, 2004, Religijność barokowa

//////Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 22, 2004, Religijność barokowa

Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 22, 2004, Religijność barokowa

15,80 

Brak w magazynie

Tom omawia główne sfery religijne najważniejszych wyznań I Rzeczypospolitej: katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu. Nacisk został położony na różne formy przejawu religijności: kult obrazów i relikwii, poezję i muzykę religijną. Poruszone zostały także inne ciekawe problemy, m.in.: pobożności chłopskiej i kazań jako źródła do badań religijności.

Brak w magazynie

Kategorie: ,

Opis

Tom omawia główne sfery religijne najważniejszych wyznań I Rzeczypospolitej: katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu. Nacisk został położony na różne formy przejawu religijności: kult obrazów i relikwii, poezję i muzykę religijną. Poruszone zostały także inne ciekawe problemy, m.in.: pobożności chłopskiej i kazań jako źródła do badań religijności.

ISSN 1232-3233

Warszawa 2004, B5, ss. 276 + il. cz.-b. 15

Zawartość numeru

ROZPRAWY I ESEJE

Jan Kracik – Staropolskie polemiki wokół czci obrazów
Jacek Głażewski – „Szczyrze się kającemu grzech jest odpuszczony”. O poetyckim rachunku sumienia
Elżbieta Kauer – Kategoria religijności w Psalmodii polskiej Wespazjana Kochowskiego – wybrane aspekty
Jolanta Skrzydło – O języku biblijnym i niebiblijnym w poezji
Grażyna Jurkowlaniec – Kult obrazów a kult świętych w nowożytnym Krakowie
Dariusz Główka – Testamenty i inwentarze pośmiertne mienia duchownych katolickich w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku jako źródło do badań pobożności indywidualnej
Tomasz Wiślicz – Religijność wiejska w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Problemy i trzy przybliżenia
Kamil Kopania – „Rood of Grace” z opactwa cystersów w Boxley
Antoni Mironowicz – Kultura prawosławna w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej
Piotr Chomik – „Księgi cudów” ikon Matki Boskiej z obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego
Paulina Cwalińska – Mitten wir im Leben sind, mit dem Tod umfangen… Mauretańska muzyka czasu śmierci (lata 20. XVI – lata 20. XVII w.)
Tomasz Jeż – Łacińska twórczość muzyczna w ewangelickim Wrocławiu. Kwestia trwałości tradycji w czasach przemian konfesyjnych

INEDITA I PROBLEMY INEDITÓW

Magdalena Nawrocka-Berg – W teatrze klasztornym córek świętej Teresy

KOMENTARZE I DYSKUSJE WOKÓŁ WYSTAW

Andrzej Witko – O religijności El Greca. Na marginesie londyńskiej wystawy

OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

Janusz Pelc – Klaudiusza Backvisa Panorama poezji polskiej okresu baroku – po polsku
Edmund Kozik – Kultura smutku

RECENZJE I NOTY

Jacek Kowzan – Quattor hominium novissima (Jolanta Skrzydło)
Adam Karpiński – Tekst Staropolski. Studia i szkice o Literaturze dawnej w rękopisach (Magdalena Piskała)
Bronisław Natoński – Humanizm jezuicki i teologia pozytywno-kontrowersyjna (Tomasz Wierzchowski)
Jolanta Talbierska – Stefano della Bella (1610-1664). Akwaforty ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Etchings from the Print Room of the Warsaw University Library (Teresa Kosecka)
Albertus Bobovius (Wojciech Bobowski) – Topkapi. Relation du srali du grand seigneur, ed. présentée et annotée par A. Berhier et S. Yerasimos (Juliusz A. Chrościcki)

KRONIKA

Jubileusz profesora Jana Seredyki. Opole, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, 2 czerwca 2004 r. (Włodzimierz Kaczorowski)

NEKROLOGI i WSPOMNIENIA

Jerzy Adam Miłobędzki (1924-2003) – Maria Brykowska
Erik Duverger (1932-2004) Wielki uczony flamandzki i przyjaciel Polski – Juliusz A. Chrościcki