Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 23, 2005, W kręgu kultury muzycznej baroku

//////Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 23, 2005, W kręgu kultury muzycznej baroku

Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 23, 2005, W kręgu kultury muzycznej baroku

15,80 

W tym numerze czasopisma ukażą się rozprawy prezentujące stan badań nad polską muzyką barokową i jej powiązania z powszechną historią muzyki. Wśród poruszanych problemów znajdą się m.in. kwestia kastratów w aspekcie fizjologicznym, społecznym i artystycznym, analiza utworów J. S. Bacha i C. Francka, omówienie mecenatu Hieronima Floriana Radziwiłła i Marii Kazimiery, a także omówienie muzycznej oprawy protestanckich pogrzebów.

Kategorie: ,

Opis

W tym numerze czasopisma ukażą się rozprawy prezentujące stan badań nad polską muzyką barokową i jej powiązania z powszechną historią muzyki. Wśród poruszanych problemów znajdą się m.in. kwestia kastratów w aspekcie fizjologicznym, społecznym i artystycznym, analiza utworów J. S. Bacha i C. Francka, omówienie mecenatu Hieronima Floriana Radziwiłła i Marii Kazimiery, a także omówienie muzycznej oprawy protestanckich pogrzebów.

ISSN 1232-3233

Warszawa 2005, B5, ss. 212 + il. cz.-b. 19 + il. kolor. 1

Zawartość numeru

Humanista heroiczny. Pamięci Profesora Janusza Pelca (1930–2005) (Krzysztof Mrowcewicz)
Ad Lectorem (Juliusz A. Chrościcki)

ROZPRAWY I ESEJE

Magdalena Walter-Mazur – Ars moriendi, pompa funebris i muzyka w siedemnastowiecznych Niemczech
Luigi Marinelli – Italianizm, konceptyzm, marinizm
Barbara Przybyszewska-Jarmińska – „Nowa Jutrzenko kraju sarmackiego”. Hymn o błogosławionym Stanisławie Kostce z zapoznanego druku z 1632 roku
Piotr Poźniak – Nowo odnaleziony unikat drugiego wydania pieśni Diomedesa Catona
Irena Bieńkowska – Zespoły muzyczno-teatralne Białej i Słucka w korespondencji Hieronima Floriana Radziwiłła (1715–1760)
Alina Żórawska-Witkowska – Głos utracony – kastrat jako fenomen fizjologiczny, artystyczny, kulturowy
Mariusz Wrona – Elementy barokowe jako dominanta nawiązań do tradycji w twórczości organowej Cesara Francka
Bartosz B. Awianowicz – Co faktycznie przedstawiają ilustracje w IX księdze De perfecta poesi Macieja Kazimierza Sarbiewskiego?

INEDITA I PROBLEMY INEDITÓW

Radosław Grześkowiak, Wojciech Polak – Nieznany odpis Lekcyj Kupidynowych Kaspra Twardowskiego ze sztokholmskiego Riksarkivet

KOMENTARZE I DYSKUSJE WOKÓŁ WYSTAW

Andrzej Witko – Portret po hiszpańsku

OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

Magdalena Nawrocka-Berg – „Teraz wiem, co jest miłość!” – o wyobraźni erotycznej w polskiej poezji barokowej

RECENZJE I NOTY

Andrea Ceccherelli, Od Suriusa do Skargi. Studium porównawcze o żywotach świętych (Stanisław Obirek SJ)
Sybille Nowak-Stalmann, Epika historyczna Samuela ze Skrzypny Twardowskiego (Aleksandra Jakóbczyk)
Radosław Grześkowiak, Barokowy tekst i jego twórcy. Studia o edycji i atrybucji poezji „wieku rękopisów (Ewa Rot)
Andrzej J. Baranowski, Koronacje wizerunków maryjnych w czasach baroku. Zjawisko kulturowe i artystyczne (Paweł Migasiewicz)
Halina Wiśniewska, Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach (Monika Malinowska)
François Rosset, Dominique Traire, Jean Potocki (Zofia Rejman)
Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice o polskim cyklu poetyckim (Sylwia Omiotek)
Jerzy Lileyko, Sejm polski. Tradycja – ikonografia – sztuka (Juliusz A. Chrościcki)

KRONIKA

Barok polski w belgijskim zwierciadle. Dyskusja panelowa oraz promocja książki Claude’a Backvisa Panorama poezji polskiej okresu baroku (Jacek Głażewski)
Barok i barokizacja. Sesja naukowa (Jolanta Daranowska-Łukaszewska)
Szlaki, z których zrodziła się Europa. Pielgrzymowanie do Santiago de Compostella i jego obraz w sztuce (Mado Anna Kucharska)