Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 31, 2009

//////Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 31, 2009

Barok. Historia-Literatura-Sztuka, nr 31, 2009

23,00 

Numer poświęcony kaznodziejstwu i kaznodziejom epoki nowożytnej, zarówno katolickim, jak i protestanckim. Teksty w językach polskim, niemieckim, francuskim i angielskim, autorów reprezentujących różne dyscypliny humanistyczne, poruszają problematykę samych kazań, rozmaitych ich typów, warunków życia ich autorów, miejsc ich wygłaszania oraz towarzyszącej im muzyki. Numer dopełniają przeglądy stanu badań nad kaznodziejstwem barokowym oraz opisy projektów badawczych, recenzje publikacji i kronika naukowa.

Kategorie: ,

Opis

Numer poświęcony kaznodziejstwu i kaznodziejom epoki nowożytnej, zarówno katolickim, jak i protestanckim. Teksty w językach polskim, niemieckim, francuskim i angielskim, autorów reprezentujących różne dyscypliny humanistyczne, poruszają problematykę samych kazań, rozmaitych ich typów, warunków życia ich autorów, miejsc ich wygłaszania oraz towarzyszącej im muzyki. Numer dopełniają przeglądy stanu badań nad kaznodziejstwem barokowym oraz opisy projektów badawczych, recenzje publikacji i kronika naukowa.

ISSN 1232-3233

Warszawa 2009, B5, ss. 325 + il. cz.-b. 33 + il. kolor. 38

SPIS TREŚCI

Ad Lectorem (Juliusz A. Chrościcki)

ROZPRAWY I ESEJE

Wiesław Pawlak (Lublin) – OD SOKOŁOWSKIEGO DO SZYLARSKIEGO. Z DZIEJÓW HOMILETYKI XVI-XVIII WIEKU
Radmila Pavlickova (Ołomuniec) – KATHOLISCHE LEICHENPREDIGTEN OBER BISCHOFE IN DER FROHEN NEUZEIT
Susan Amanda Eurich (Bellingham, WA) – MINISTRES DE LA PAROLE DE DIEU: PREACHING, POLITICS AND THE HUGUENOT CLERGY OF 17TH-CENTURY FRANCE
Filip Wolański (Wrocław) – TOŻSAMOŚĆ MIERZONA HISTORIĄ. MIEJSCE ODWOŁAŃ DO PRZESZŁOŚCI W DYSKURSIE BERNARDYŃSKICH KAZAŃ EPOKI SASKIEJ
Ireneusz Szczukowski (Bydgoszcz) – MIĘDZY ODRZUCENIEM A ZBAWIENIEM. CIAŁO W KAZNODZIEJSKIM DYSKURSIE DOBY BAROKU
Frederic d’Agay (Paryż) – LES PRONES DE LA CATHEDRALE DE FREJUS OU LA NAISSANCE DE LA MORALE BOURGEOISE
Liliana Górska (Toruń) – DAS FRÜHNEUZEITLICHE PESTPREDIGERAMT
Edmund Kizik (Gdańsk) – FINANSE GDAŃSKICH KOŚCIOŁÓW LUTERAŃSKICH W XVII-XVIII WIEKU
Kęstutis Daugirdas (Mainz) – REZEPTION DER CHRONOLOGISCHEN UND ASTRONOMISCHEN SCHRIFTEN KEPLERS IN JOHANNES LUDWIG VON WOLZOGENS EVANGELIENKOMMENTAREN
Beate Bugenhagen (Greifswald) – “NICHT DURCH’S WORT ALLEIN”. ZUR MUSIK IN EINEM REKONSTRUIERTEN MESSGOTTESDIENST NACH BUGENHAGENS KERCKEN-ORDENINGE DES GANZEN PAMERLANDES VON 1535
Anna Jurek-Nathan (Toluca) – VILLANCICO W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE NOWEJ HISZPANII
Anna-Juliane Peetz (Greifswald) – DIE TABULATURBÜCHER DES SCHWEDISCHEN HOFKAPELLMEISTERS GUSTAV DÜBEN
Lidia Kwiatkowska-Frejlich (Lublin) – FORMA ORGANIZACJI NOWICJATU W KLASZTORZE LUBELSKICH BRYGIDEK W l. POŁOWIE XVII WIEKU. PRÓBA USTALENIA NA PODSTAWIE ANALIZY OBRAZÓW KOŚCIOŁA KLASZTORNEGO

INEDITA I PROBLEMY INEDITÓW

Urszula Augustyniak (Warszawa) – KAZANIA KSIĘDZA WALENTEGO NA SEJMIE NADZWYCZAJNYM 1624 ROKU W NOTATKACH ANONIMOWEGO SŁUCHACZA

KOMENTARZE I DYSKUSJE WOKÓŁ WYSTAW

Barbara Kamińska (Santa Barbara, CA) – PODGLĄDAJĄC WARSZTAT RUBENSA

OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

Wiesław Pawlak (Lublin) – KARMELITAŃSKIE KAZANIA POGRZEBOWE XVII WIEKU
Edmund Kizik (Gdańsk) – O EPITALAMIACH ŚLĄSKICH EPOKI BAROKU. UWAGI PO LEKTURZE KSIĄŻKI BEATY STUCHLIK-SUROWIAK

RECENZJE I NOTY

KOBIETA EPOK DAWNYCH W LITERATURZE, KULTURZE I SPOŁECZEŃSTWIE, red. L Maciejewska, K. Stasiewicz (Agnieszka White)
AMOR VINCIT OMNIA. EROTYZM W LITERATURZE STAROPOLSKIEJ, red. R. Krzywy (Ireneusz Szczukowski)
Tomasz Jasiński, POLSKA BAROKOWA RETORYKA MUZYCZNA (Alina Żórawska-Witkowska)

KRONIKA

MIĘDZY GOTYKIEM A BAROKIEM. STAN BADAŃ NAD ARCHITEKTURĄ I SZTUKĄ XVI WIEKU W EUROPIE ŚRODKOWEJ. Konferencja naukowa, Janowiec, 3-4 października 2008 r. (Ewa Korpysz)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRODY IM. PROF. ALEKSANDRA GIEYSZTORA. Warszawa, Zamek Królewski, 20 lutego 2009 r. (Juliusz A. Chrościcki)
UROCZYSTOŚĆ ODNOWIENIA DOKTORATU PROFESORA PIOTRA SKUBISZEWSKIEGO. Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2 marca 2009 r. (Wanda Wyganowska)

PROJEKTY BADAWCZE

ZBORY EWANGELICKIE W RZECZYPOSPOLITEJ XVI-XVIII WIEKU. BAZA DANYCH. Projekt badawczy, w toku (Krzysztof Kubik, Maciej Próba)
RELIGIJNO-KULTUROWE DZIEDZICTWO UKRAINY. XVII-WIECZNE KAZNODZIEJSTWO BAROKOWE. Projekt wydawniczy, w toku (Larysa Dovga)
Z ŻYCIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (grudzień 2008 – kwiecień 2009) (Jacek Głażewski)

NEKROLOGI I WSPOMNIENIA

Jadwiga Ziętarska (1928-2008) (Alina Nowicka-Jeżowa, Anna Kryszczuk)
Jan Piotr Pruszyński (1941-2008) (Kamil Zeidler, Juliusz A. Chrościcki)