Barok. Historia-Literatura-Sztuka nr 45/46, 2016

//////Barok. Historia-Literatura-Sztuka nr 45/46, 2016

Barok. Historia-Literatura-Sztuka nr 45/46, 2016

25,00 

3 w magazynie

Redaktor Naczelny prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki

Ten wyjątkowy , podwójny numer czasopisma jest dedykowany śp. Andrzejowi Ciechanowieckiemu (1924-2015), który był polskim historykiem sztuki, mecenasem kultury i kolekcjonerem sztuki, antykwariuszem, filantropem, a także założycielem Fundacji im. Ciechanowieckich na Zamku Królewskim w Warszawie (1986). Jego niezwykła konsekwencja w działaniu, wielka pracowitość i wiedza przyczyniły się do zgromadzenia znacznej  liczby wartościowych  dzieł sztuki, które przekazał dla muzeów polskich za życia jak i  na mocy testamentu po śmierci. Odnalazł i opublikował ważny list Michała Kazimierza Ogińskiego  do króla Stanisława Augusta z 1781 r. w sprawie wymiany Jeźdźca polskiego Rembrandta na…drzewka pomarańczowe. Dlatego w tym numerze „Baroku” zostały zebrane artykuły związane z tym obrazem (obecnie w The Frick Collection w Nowym Yorku) i innymi polonicami Rembrandta.

3 w magazynie

Kategorie: ,

Opis

Redaktor Naczelny prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki

Ten wyjątkowy , podwójny numer czasopisma jest dedykowany śp. Andrzejowi Ciechanowieckiemu (1924-2015), który był polskim historykiem sztuki, mecenasem kultury i kolekcjonerem sztuki, antykwariuszem, filantropem, a także założycielem Fundacji im. Ciechanowieckich na Zamku Królewskim w Warszawie (1986). Jego niezwykła konsekwencja w działaniu, wielka pracowitość i wiedza przyczyniły się do zgromadzenia znacznej  liczby wartościowych  dzieł sztuki, które przekazał dla muzeów polskich za życia jak i  na mocy testamentu po śmierci. Odnalazł i opublikował ważny list Michała Kazimierza Ogińskiego  do króla Stanisława Augusta z 1781 r. w sprawie wymiany Jeźdźca polskiego Rembrandta na…drzewka pomarańczowe. Dlatego w tym numerze „Baroku” zostały zebrane artykuły związane z tym obrazem (obecnie w The Frick Collection w Nowym Yorku) i innymi polonicami Rembrandta.

Warszawa 2016, ss.289, 80 il. cz-b., 1 kol. okładka miękka ze skrzydełkami

ISSN 1232-3233

 

SPIS TREŚCI

 

Ad lectorem (Juliusz A. Chrościcki & Andrzej Rottermund)

 

ROZPRAWY I ESEJE

Andrzej Rottermund (Warszawa), ANDRZEJ CIECHANOWIECKI – BADACZ SZTUKI BAROKU

Magdalena Białonowska (Warszawa), LONDYŃSKI RYNEK SZTUKI W LATACH 1960–1995 A DZIAŁALNOŚĆ ANDRZEJA CIECHANOWIECKIEGO

Estera Lasocińska (Warszawa), CHRYSTIANIZACJA EPIKUREIZMU W PISMACH WCZESNONOWOŻYTNYCH. LORENZO VALLA I ERAZM Z ROTTERDAMU

Ryszard Szmydki (Kraków–Lowanium), MANIERYZM ANTWERPSKI XVI WIEKU

Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek (London), REMBRANDT AND PROBLEMS OF CONNOISSEURSHIP: THE ART MARKET AND CERTIFICATES OF AUTHENTICITY

Aleksandra Jaśniewicz (Dublin), LISOWCZYK REMBRANDTA. IKONOGRAFIA I TREŚCI IDEOWE

Ryszard J.P. Miskiewicz (Basel), PORTRÄT DES RAETSHEEREN VAN SIJN MAJESTIJT IN POOLEN UND BILDNIS VON ANDRZEJ REJ, DIE WERKE DES MEISTERS HARMENSZ. VAN RIJN – DER VERSUCH EINER NÄHEREN BESTIMMUNG

Ewa M. Czarkowska (Warszawa–Bruksela), CORNE-D’ABONDANCE JAKO SYMBOL ANTWERPII. KOSZTY PRODUKCJI TAPISERII A WARTOŚĆ ICH KOLEKCJI (XVI‒XVII W.)

Barbara Hryszko (Cracovie), IDENTIFICATION D’UN TABLEAU D’ALEXANDRE UBELESKI : L’UN DES PREMIERS EXEMPLES D’ICONOGRAPHIE DU SACRÉ-COEUR

Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska (Białystok), KAWALEROWIE MALTAŃSCY JAKO WZORCE OSOBOWE W REFLEKSJI KAZNODZIEJSKIEJ FABIANA BIRKOWSKIEGO

 

PROBLEMY INEDITÓW

Agnieszka Borowiec (Warszawa), WYKŁAD KOLORÓW ROZMAITYCH

 

KOMENTARZE I DYSKUSJE WOKÓŁ WYSTAW

Nike Farida Lambe (Londyn), „REMBRANDT: PRACE PÓŹNE”. RECENZJA WYSTAWY W NATIONAL GALLERY W LONDYNIE I RIJKSMUSEUM W AMSTERDAMIE
(2015)

 

OMÓWIENIA I PRZEGLĄDY

Alina Nowicka-Jeżowa (Warszawa), POLSKA ARS PRAEDICANDI. OD PEREGRYNA Z OPOLA DO KAROLA WOJTYŁY

Dariusz Chemperek (Lublin), BIBLIOTEKA PISARZY STAROPOLSKICH REDIVIVA. ROZTRZĄSANIA O EDYCJI TRAGEDII STANISŁAWA MORSZTYNA I NIE TYLKO (JEGO)

 

RECENZJE I NOTY

ŚWIAT BLISKI I ŚWIAT DALEKI W STAROPOLSKICH PRZESTRZENIACH, pod redakcją M. Jarczykowej i B. Mazurkowej, z udziałem S.P. Dąbrowskiego (Tomasz Lawenda)

Mieczysław Mejor, FLORILEGIUM. STUDIA O LITERATURZE ŁACIŃSKIEJ XIII–XVII WIEKU W POLSCE (Marek Prejs)

 

WYWIAD

Nike Farida Lambe (Londyn), REMBRANDT BYŁBY ZADOWOLONY. Wywiad z Marjorie E. (Betsy) Wieseman, kuratorką wystawy „Rembrandt: dzieła późne”, zorganizowanej w National Gallery w Londynie (15 X 2014 – 18 I 2015) i Amsterdamie
(12 II – 17 V 2015)

 

KRONIKA

AULA LITTERATA – ARCHITEKTURA W DIALOGU Z LITERATURĄ. Spotkanie naukowe, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa, 31 stycznia
2017 r. (Lidia Sokół)

KRONIKA UW (listopad 2015 – grudzień 2016) (Radosław Rusnak)

NOTY O AUTORACH

WYTYCZNE DLA AUTORÓW