Chłopi wobec zmian cywilizacyjnych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX – początku XX wieku

////Chłopi wobec zmian cywilizacyjnych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX – początku XX wieku

Chłopi wobec zmian cywilizacyjnych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX – początku XX wieku

40,00 

Brak w magazynie

Maria Krisań

Jednym z podstawowych problemów historii modernizacji przełomu XIX i XX w. oraz historii chłopów Królestwa Polskiego jest stosunek środowiska wiejskiego do zmian cywilizacyjnych, w tym w sferze kultury chłopskiej, którą autorka opisuje jako kulturę społeczności wiejskiej typu przejściowego. Dochodzi do wniosku, że pewne normy, obyczaje, reguły, wyobrażenia, ukształtowane między XVI a XVIII w., zajmowały dominującą pozycję w umysłach ludności wiejskiej badanego okresu i określały ramy ich postępowości.

Brak w magazynie

Opis

Maria Krisań

[egzemplarz archiwalny]

Jednym z podstawowych problemów historii modernizacji przełomu XIX i XX w. oraz historii chłopów Królestwa Polskiego jest stosunek środowiska wiejskiego do zmian cywilizacyjnych, w tym w sferze kultury chłopskiej, którą autorka opisuje jako kulturę społeczności wiejskiej typu przejściowego. Dochodzi do wniosku, że pewne normy, obyczaje, reguły, wyobrażenia, ukształtowane między XVI a XVIII w., zajmowały dominującą pozycję w umysłach ludności wiejskiej badanego okresu i określały ramy ich postępowości.

Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk

ISBN 978-83-7543-046-2

Warszawa 2008, B5, ss. 185

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-046-2

Okładka

miękka