Corona scientiarum. Studia z historii literatury i kultury nowożytnej ofiarowane Profesorowi Januszowi Pelcowi

////Corona scientiarum. Studia z historii literatury i kultury nowożytnej ofiarowane Profesorowi Januszowi Pelcowi

Corona scientiarum. Studia z historii literatury i kultury nowożytnej ofiarowane Profesorowi Januszowi Pelcowi

55,00 

3 w magazynie

red. Juliusz A. Chrościcki, Jacek Głażewski, Marek Prejs, Krzysztof Mrowcewicz

Praca zawiera kilkadziesiąt studiów, zajmujących się m.in. twórczością Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i jej wpływem na poezję epoki, literaturę i kulturę renesansową, wpływem na procesy ogólnoeuropejskie, jak reformacja i rozwój miast, a także o sarmatyzmie w literaturze i poezji doby baroku.

3 w magazynie

Kategoria:

Opis

red. Juliusz A. Chrościcki, Jacek Głażewski, Marek Prejs, Krzysztof Mrowcewicz

Praca zawiera kilkadziesiąt studiów, zajmujących się m.in. twórczością Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i jej wpływem na poezję epoki, literaturę i kulturę renesansową, wpływem na procesy ogólnoeuropejskie, jak reformacja i rozwój miast, a także o sarmatyzmie w literaturze i poezji doby baroku.

ISBN 83-89729-01-6

Warszawa 2004, B5, ss. 460 + il. cz.-b. 14

Spis treści

Słowo wstępne – Juliusz A. Chrościcki
Tabula Gratulatoria
Bibliografia prac Profesora Janusza Pelca za lata 1993-2004 – oprac. Magdalena Nawrocka-Berg

CZĘŚĆ I. WIENIEC DLA MIKOŁAJA SĘPA SZARZYŃSKIEGO

Juliusz A. Chrościcki – Architektura i sztuka Lwowa, Zimnejwody, Wittenbergi, Lipska, Pragi, Rzymu, Przeworska, Jarosławia (O miejscach pobytu i podróżach Mikołaja Sępa Szarzyńskiego)
Bogusław Wyżerka – O stylu poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
Krzysztof Mrowcewicz – Palimpsesty Sępowe
Adam Karpiński – Filologiczne pytania do Mikołaja Sępa Szarzyńskiego na marginesie rękopiśmiennych wierszy z Rytmów
Mirosława Hanusiewicz – Rytmy Sebastiana Grabowieckiego
Danuta Künstler-Langner – Przeżycie czasu w poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
Ireneusz Szczukowski – „Homo inquietus”. Wątki augustyńskie w poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
Jakub Z. Lichański – Sonet I Mikołaja Sępa Szarzyńskiego – glosa językowa
Jerzy Snopek – Sęp nad przepaścią
Piotr Wilczek – Czy Sęp Szarzyński przemówił po angielsku? Uwagi na marginesie tłumaczeń Sonetów

CZĘŚĆ II. WOKÓŁ LITERATURY I KULTURY RENESANSU

Andrzej Wyczański – Pisarze polscy XVI wieku na tle rzeczywistości społecznej
Zbigniew Nowak – Wczesna faza piśmiennictwa antyreformacyjnego w Polsce (1528-1548)
Stanisław Obirek SJ – Ignacy Loyola wobec Erazma z Rotterdamu
Piotr Urbański – Jan Dantyszek i włoska poezja nowołacińska
Maria Bogucka – Obraz miasta w kulturze staropolskiej
Jerzy Starnawski – Zamość – ostatnia reduta renesansu w Polsce
Jan Okoń – Miasto w poezji Jana Kochanowskiego
Nullo Minissi – Jeszcze na temat Trenów Jana Kochanowskiego
Albert Gorzowski – Ornatus nugarum. Glosa do retoryki Foricoeniów Jana Kochanowskiego
Marek Prejs – Mistrza z Czarnolasu późne spotkania z epiką
Marian Kucała – Echa utworów Jana Kochanowskiego w Emblematach Zbigniewa Morsztyna
Siergiej J. Nikołajew – Jan Kochanowski w podręcznikach języka polskiego dla Rosjan (XVIII – 1. połowa XIX wieku)

CZĘŚĆ III. Z DZIEJÓW LITERATURY I KULTURY XVII-XVIII WIEKU

Jadwiga Kotarska – Staropolskie wiersze o przyjaźni
Edmund Kotarski – Gdańskie spory wokół pietyzmu w XVII wieku
Aleksander Wilkom – Z dziejów języka barokowego w Polsce
Luigi Marinelli – O autorze-tłumaczu Adona: przypuszczenia, dedukcje, prawdopodobieństwa
Jolanta Żuławska – Jan Andrzej Morsztyn i Marcjalis
Hanna Dziechcińska – Sarmaci sztuki malarskiej. Na przykładzie pamiętników epoki
Piotr Rypsom – Krzyż Pseudo-Wenancjusza w Polsce
Eugenija Ulčianaite – Szkoła poetycka Sarbiewskiego na Litwie w XVII-XVIII wieku
Giovanna Brogi Bercoff – Stefan Jaworski a historia. Na podstawie dopisków na marginesach jego książek
Lorenzo Pompeo – Sarmatyzm po ukraińsku czy ukraiński sarmatyzm?
Jadwiga Rytel – Jan Chryzostom Pasek o życiu ziemiańskim
Krystyna Stasiewicz – Modne konstrukcje emblematyczne w komediach Stanisława Herakliusza Lubomirskiego
Renarda Ocieczek – Glosa do rozważań o wydaniach dzieł Wacława Potockiego w wieku XVIII
Alina Aleksandrowicz – „Nie dosyć wczytujemy się w autorów naszych dawnych…” (Pisarze staropolscy w puławskich panteonach)

Informacje dodatkowe

ISBN

83-89729-01-6

Okładka

miękka