Długie trwanie kultury staropolskiej. Ustanowienia, praktyki, rekonstrukcje- szkice ofiarowane Profesorowi Markowi Prejsowi

////Długie trwanie kultury staropolskiej. Ustanowienia, praktyki, rekonstrukcje- szkice ofiarowane Profesorowi Markowi Prejsowi

Długie trwanie kultury staropolskiej. Ustanowienia, praktyki, rekonstrukcje- szkice ofiarowane Profesorowi Markowi Prejsowi

48,00 

Brak w magazynie

Redakcja: Ada Arendt, Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Piotr Morawski, Igor Piotrowski

Przedstawiony zbiór tekstów nie jest spójny tematycznie i  nie powstał w jednej opcji metodologicznej. Wskazuje raczej na wielość ujęć i perspektyw w badaniu kultury staropolskiej, zarówno w wymiarze historycznym, jak i w kontekście długiego trwania, aktualizacji i rekontekstualizacji.

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Redakcja Ada Arendt, Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Piotr Morawski, Igor Piotrowski

 

Niniejsza publikacja powstała z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Marka Prejsa, historyka kultury i literatury polskiej, pracownika Instytutu Kultury Polskiej UW.

Przedstawiony zbiór tekstów nie jest spójny tematycznie i  nie powstał w jednej opcji metodologicznej. Wskazuje raczej na wielość ujęć i perspektyw w badaniu kultury staropolskiej, zarówno w wymiarze historycznym, jak i w kontekście długiego trwania, aktualizacji i rekontekstualizacji.

           

SPIS TREŚCI

Tabula gratulatoria

 Wywiady

Rozmowa z Profesor Aliną Nowicką-Jeżową (rozmawiała Aleksandra Jakóbczyk-Gola)

Rozmowa z Profesor Joanną Krauze-Karpińską (rozmawiała Aleksandra Jakóbczyk-Gola)

 Bibliografia prac Marka Prejsa (przygotowała Ada Arendt)

 Wstęp

 Część I. Ustanowienia

Urszula Augustyniak, „Kultura staropolska” czy „kultura dawnej Rzeczypospolitej”?

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Uwagi o kategorii barokowej poezji dewocyjnej

Barbara Niebelska-Rajca, Prawda i sofistyka. Powrót do kreacjonizmu Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Egzotyzm w muzeum

Krystyna Stasiewicz, Pamięć o potomnych trzeba podtrzymywać. Literackie wypowiedzi o poetce czasów saskich Elżbiecie Drużbackiej od XIX do XXI w.

Jacek Głażewski, Ignacego Krasickiego wizja kultury nowoczesnej

Paweł Majewski, Koń jaki jest, nie każdy widzi

Maciej Pieczyński, Mysza Wieża wśrzód jeziora Gopła. Alexander von Oppeln-Bronikowski i jego wizja legendarnych początków Polsk

Część II. Praktyki

Paweł Rodak, „Naprzód widzialne, potem niewidzialne”. Historia kulturowa jako historia praktyk

Renata Ryba, O staropolskich poturczeńcach – dygresja

Krystyna Krawiec-Złotkowska, Flisacy w literackim i kulturowym krajobrazie Polski

Barbara Milewska-Waźbińska, Zagubione w języku. Zaślubiny i pożegnanie Teresy Kunegundy Sobieskiej w łacińskich lirykach Benedykta Zawadzkiego SchP

Danuta Kunstler-Langner, Polska emblematyka barokowa jako przejaw europejskiej kultury medytacji

Małgorzata Litwinowicz-Droździel, „A ja sobie rozmyślam pomiędzy cyprysy…” O kobiecych praktykach piśmiennych na początku XIX w.

Wojciech Dudzik, Dziki Mąż we współczesnym karnawale

Justyna Kowalska-Leder, „Bóg sprawiedliwie czyni to, co czyni…” – fantazmat Żyda-bogobójcy w czasach Zagłady

Iwona Kurz, Kapliczka. Historia filmowego motywu w trzech scenach albo o religijności w PolsceAndrzej Mencwel, Anabaza Mirona Białoszewskiego

Część III. Rekonstrukcje. Transmisje. Adaptacje

Igor Piotrowski, „Nie mamy Odprawy posłów…, ale może pani zważyć serwolatki?” Jan Kochanowski i codzienność Polski Ludowej

Weronika Parfianowicz, Długie pożegnanie pasów słuckich. O szlacheckich widmach w M-4

Radosław Rusnak, Wojna domowa Lukana niedocenionym kontekstem elegii III 4 Jana Kochanowskiego

Estera Lasocińska, O wolności, równości, winie. Paweł Szczerbic i jego przekłady prawa niemieckiego

Monika Ryszawa, Ludowe misterium o średniowieczu

Piotr Morawski, Plebejskie performanse: staropolski teatr Wandy Wróblewskiej

Leszek Kolankiewicz, Taoistyczne ekstazy Rousseau

 Indeks osobowy