Elżbieta Drużbacka – wiersze wybrane

////Elżbieta Drużbacka – wiersze wybrane

Elżbieta Drużbacka – wiersze wybrane

40,00 

1 w magazynie

oprac. K. Stasiewicz

Elżbieta Drużbacka była chyba najwybitniejszą polską poetką okresu Oświecenia. Jej poezja ma różne, często przeciwstawne oblicza: humorystyczne, refleksyjne, religijne, rubaszne, moralizatorskie. Tomik zawiera kilkadziesiąt wierszy: kilka dotąd niepublikowanych, a większość wydawanych ponad 100 lat temu, podzielonych według przewijających się w nich wątków – dworskich, arkadyjskich, religijnych, biograficznych. Praca uzupełniona została wstępem, zawierającym m.in. życiorys tej niezwykle interesującej poetki, oraz cennymi komentarzami ułatwiającymi zrozumienie utworów.

1 w magazynie

Kategoria:

Opis

oprac. K. Stasiewicz

[egzemplarz archiwalny]
Elżbieta Drużbacka była chyba najwybitniejszą polską poetką okresu Oświecenia. Jej poezja ma różne, często przeciwstawne oblicza: humorystyczne, refleksyjne, religijne, rubaszne, moralizatorskie. Tomik zawiera kilkadziesiąt wierszy: kilka dotąd niepublikowanych, a większość wydawanych ponad 100 lat temu, podzielonych według przewijających się w nich wątków – dworskich, arkadyjskich, religijnych, biograficznych. Praca uzupełniona została wstępem, zawierającym m.in. życiorys tej niezwykle interesującej poetki, oraz cennymi komentarzami ułatwiającymi zrozumienie utworów.

ISBN 83-88973-48-7

Warszawa 2003, A5, ss. 206 + il. cz.-b. 3

Spis treści

Krystyna Stasiewicz – Wstęp
1. Karty z biografii nietuzinkowej kobiety Elżbiety z Kowalskich Drużbackiej
2. Udana ucieczka saskiej poetki od monotonii artystycznej
Bibliografia
Nota edytorska
1. Zakres i układ edycji. Źródła tekstów i wybór podstawy wydawniczej
2. Zakres transkrypcji
Wykaz skrótów stosowanych w przypisach

Elżbieta Drużbacka – Wiersze wybrane

 1. Panegirycznym piórem
  Aplauz Najjaśniejszemu Królowi J. Mci Augustowi Trzeciemu z okazji kwitnących nauk w Polszcze z panowania jego, zwłaszcza erygowanej publicznej w Warszawie biblioteki sumptem J.O. Księcia J. Mci Stanisława Kostki Załuskiego biskupa krakowskiego i Jśnie W.Jmci Ks. Józefa Załuskiego referendarza w. koronnego
  Do […] J.O. Książęcia J.Mci [Andrzeja Stanisława] Załuskiego. Sprzeczka z różnymi zakonnikami o upierach, którym autorka tych wierszów nie daje
  Cnoty Bogu i światu wiadome J.O. Księżnej J.Mci marszałkowej wielkiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w oświadczonej miłości już zmarłemu Jaśnie Oświeconemu mężowi swemu
  Opisanie Retyrady J.O. Księżnej JMci Urszuli z Branickich Lubomirskiej starościny bolimowskiej
  Raj białostocki każdemu otwarty w zupełnej szczęśliwości, w doskonałej roskoszy wszystkich kontentujący, przez Adama stracony, przez Jana przywrócony
  Śrzeniawa szczęśliwa płynąca duktem, upodobany znalazłszy port pod znakiem czarnego orła, kres swój tam zamierza i już dalej c8iągnąć nie zamyślaII. Echa wydarzeń i zabaw towarzyskich
  Na prześladowanie pod imieniem Tygrys i Filis
  Na prześladowanie od pewnej damy na ból oczu, że musiały być zgorszeniem
  Na zaćmienie miesiąca, który nie złe, ale dobre skutki w kawalerze sprawił
  Uraza siedmiu dam do tegoż, więcej chwalącego ostatnią część ciała Kupidyna nad ich twarze, na portrecie malowanego
  Respons na zarzuty uczynione od dam pewnemu kawalerowi (pułkownikowi Jakubowskiemu poświęcony)
  Wet za wet pewnemu kawalerowi od trzech dam, które wierszem swoim zaczepił (pułkownik Jakubowski)
  Uraza na autorkę wierszów infułata krakowskiego
  Wróbel i kot. Bajka
  O tym, jako kobieta z ogona psiego powstała (powieść biblijna przez Elżbietę Drużbacką)

  III. W kręgu satyry
  Awersja pewnej damy całe życie bawiącej u wielkich dworów, przy których gdy nie tylko samę próżność, nieszczerość, zazdrość i wiele defektów uznała, waletę życiu takiemu wypowiada, a na spokojniejsze się wybiera
  Opisanie odmiany czasu, który teraz więcej wznieca ognia miłości w damach, niż w kawalerach, bo w tych tylko złota miłość panować zaczęła z łakomstwem, więc damy odbierają rządy czasowi i nim dysponować myślą
  Skargi kilku dam w spólnej kompanii będących, dla jakich racji z mężami swojemi żyć nie chcą
  Refleksja nad śmiercią J.W. JMć. pana Tarła, wojewody lubelskiego herbu Topór, zabitego w Warszawie pod Marymontem o środopościu w pojedynku z JMć panem Poniatowskim, podkomorzym koronnym herbu Ciołka; zginął w czerwonej barwie, powadził się o księżniczkę Lubomirską, herbu Śrzeniawa, imię Hanna
  Dekret na upierów morzących hetmana
  Punkta dla poprawienia zepsutych obyczajów polskich, przez pewnego senatora polskiego do opisania mnie podane
  Reskrypt na wyżej wyrażone punkta
  Niechwalebny obyczaj w oracjach, w pisaniu listów, w komplemencie o adoracji, który termin samemu tylko należy Bogu
  Zły obyczaj złodziejstwo popełnić, nie mieć go za wstyd, owszem, za obrót i sztuki; a po staremu złodzieja ma tytuł, kto co ukradnie
  Zły obyczaj i pełen niedyskrecji w Polszcze po cudzych ile dziedzicznych polować polach, zwłaszcza w granicach tego, który sam myśliwy
  Zły obyczaj w Polszcze, kiedy najzacniejsza dama przeląkłszy się czego, szpetne ma przysłowie, które jej stan, modestią i manierę szpeci
  Na kompanią franc-masonów dla kawalerów i na kompanią de mops dla dam

  IV. Wiersze arkadyjskie
  Opisanie czterech części roku
  Pierwsza część roku. Wiosna wydająca się w dziecinnym i niewinnym wieku
  Część druga. Lato
  Część trzecia. Jesień
  Część czwarta. Zima
  Pochwała lasów i miłego w nich na osobności życia w stanie pasterskim, od pewnej pasterki
  Opisanie oczu ciekawych Akteona
  Na pysznego Narcysa uciekającego od miłości nimfy Echo nazwanej
  Na pysznego, który o sobie wiele trzyma i nad wszystkich się wynosi w doskonałości
  Na obraz płaczącego Kupidyna i smutnej Wenery

  V. Na religijną nutę
  Opisanie czterech elementów szkodliwych i pożytecznych: ziemie, wody, ognia i powietrza
  Na element ziemie
  Na element wody
  Na element ognia
  Na element powietrza
  Snopek na polu życia ludzkiego związany przez Śmierć, starożytną gospodynią, która spotkawszy się w puszczy z pustelnicą, wzajem ze sobą rozmawiają; Śmierć ciekawej penitentce moc i własność swoję opowiada
  Życie i cuda świętego Franciszka
  „Panie, dobrze nam tu”. Z tekstu Ewangelii św. na dzień Przemienienia Pańskiego

  VI. Wiersze autobiograficzne
  Memoriał wnukowi mojemu, Panu Józefowi Wiesiołowskiemu
  Ofiara Bogu po stracie sześciorga wnucząt zmarłych
  Na dzień 22 grudnia roku 1761, anniwersalny śmierci córki swojej W. Jej Mci Pani Marianny z Drużbackich Wiesiołowski, łowczyny wieluńskiej podczas odprawiających się e[g]zekwii w kościele OO. Bernardynów w Tarnowie przez Elżbietę Drużbacką napisany
  Żal w starości

Informacje dodatkowe

ISBN

83-88973-48-7

Okładka

miękka