Epoka Chopina-kultura romantyczna we Francji i w Polsce

////Epoka Chopina-kultura romantyczna we Francji i w Polsce

Epoka Chopina-kultura romantyczna we Francji i w Polsce

54,00 

Brak w magazynie

red. Andrzej Pieńkos, Agnieszka Rosales Rodriguez

Zbiór artykułów na temat kulturowych relacji między Francją a Polską obejmuje zagadnienia z zakresu muzyki, literatury, sztuk plastycznych i polskiej emigracji we Francji; prezentuje nowe oceny romantycznych postaw w kulturze I poł. XIX w. W panoramie tej obok symbolicznej figury polsko-francuskich związków – Fryderyka Chopina, znalazły się m.in. postaci Eugène’a Delacroix i Auguste’a Préaulta, Théophile’a Gautiera, Hectora Berlioza i Gérarda de Nerval, Teofila Kwiatkowskiego, Wojciecha Grzymały, Stanisława Moniuszki i Sebastiana Norblina.

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

red. Andrzej Pieńkos, Agnieszka Rosales Rodriguez

Zbiór artykułów na temat kulturowych relacji między Francją a Polską obejmuje zagadnienia z zakresu muzyki, literatury, sztuk plastycznych i polskiej emigracji we Francji; prezentuje nowe oceny romantycznych postaw w kulturze I poł. XIX w. W panoramie tej obok symbolicznej figury polsko-francuskich związków – Fryderyka Chopina, znalazły się m.in. postaci Eugène’a Delacroix i Auguste’a Préaulta, Théophile’a Gautiera, Hectora Berlioza i Gérarda de Nerval, Teofila Kwiatkowskiego, Wojciecha Grzymały, Stanisława Moniuszki i Sebastiana Norblina.

Koedycja z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina

ISBN 978-83-7543-267-1

Warszawa 2013, A4, ss. 259 + il. cz.-b. 83

Spis treści

Słowo wstepne

Introduction

Krzysztof Rutkowski – Paradoks niedojrzałości. O stosunkach francusko-polskich od Henryka Walezego do Fryderyka Chopina

Katarzyna Murawska – Muthesius – Czy Chopin był karykaturzystą?

Kamil Kopania – Fryderyk Chopin i teatr lalek we Francji

Irena Poniatowska – Chopin w poezji polskiej i francuskiej

Joaana Zurowska – “Souvenir romantiques”. Chopin we wspomnieniach współczesnych

Jan Pezda – Chopin a emigracja – wzajemne relacje

Zbigniew Skowron – Muzyka w świadomości artystycznej Eugéne’a Delacroix

Zbigniew Naliwajek, – Gautier, Nerval, Berlioz. O korespondencji sztuk

Małgorzata Maria Grąbczewska – Fotografia jako natchnienie dla wyobraźni. Przypadek Eugéne’a Delacroix

Dorota Kudelska – Romantycy i aoryst fotografii

Paweł Ignaczak – Sebastian Norblin 1796-1884. Zapomniany artysta Wielkiej Emigracji

Marek Zgórniak – Do czego może przydać się sztuka: bractwo św. Jana i pomysły Bogdana Jańskiego

Andrzej Pieńkos – Nie tylko Mickiewicz. Romantyczna eschatologia d’Auguste’a Préault

Małgorzata Dąbrowska – Portrety wybitnych postaci epoki w twórczości francuskich rzeźbiarzy doby romantyzmu

Kamila Pijanowska – Teofil Kwiatkowski-między polską poezją a francuskim malarstwem

Anna Rudzinska – Teofila Kwiatkowskiego “Polonez. Rȇve de Frédéric Chopin  pianiste”

Piot R. Czyż – Muzeum romantyzmu  polskiego Leopolda Méyeta

Tomasz F. de Rosset – Wojciech (Adalbert) Grzymała  – miłośnik muzyki Chopina  i malarstwa Delacroix

Elzbieta Z. Wichrowska –  Między oświeceniem a romantyzmem. “Plotkarz” w kulturze emigracji paryskiej

Agnieszka Topolska – Romantyczny wizerunek wieszcza – Stanisław Moniuszko w piśmiennictwie XIX wieku

Maciej Jarzewicz – Bitwy na pędzle i nudzące się rzeźby. Karykatura o sztuce około połowy XIX wieku

Agnieszka Rosales Rodriguez – O otyłości w sztukach pięknych, czyli  “esprit bourgeois” francuskiego romantyzmu

Mirella Kurkowska – “Romantyzm udomowiony” – rodzina i społeczeństwo w kulturze popularnej epoki biedermeieru. Kilka uwag o powstawaniu i upowszechnianiu nowych wzorców

Tadeusz Cegielski – Potęga mroku. Paryż w wizji Restifa de La Bretonne. Vidocqa i Sue w literaturze angielskiej

Spis ilustracji

Ilustarcje

Indeks osobowy

Dodatkowe informacje

ISBN

978-83-7543-267-1

Okładka

miękka