Etos humanistyczny

Etos humanistyczny

60,00 

20 w magazynie

red. Piotr Urbański

Zawarte w tytule sformułowanie wiąże się z określonymi użyciami koncepcji i kategorii etycznych wywiedzionych ze systemów starożytnych, których obecność ma charakter bardziej kulturowy niż filozoficzny. Stąd głównym obszarem eksploracji stały się teksty literackie epok dawnych, zarówno polsko- jak i łacińskojęzyczne, oraz paraliterackie świadczące o obecności tych idei. W tomie pomieszczono także trzy syntezy: oświecenia, wieku XIX i XX, ukazujące kulturę polską tych epok w relacji do kategorii moralnych i wartości ukształtowanych przez humanizm.

20 w magazynie

Opis

red. Piotr Urbański

Zawarte w tytule sformułowanie wiąże się z określonymi użyciami koncepcji i kategorii etycznych wywiedzionych ze systemów starożytnych, których obecność ma charakter bardziej kulturowy niż filozoficzny. Stąd głównym obszarem eksploracji stały się teksty literackie epok dawnych, zarówno polsko- jak i łacińskojęzyczne, oraz paraliterackie świadczące o obecności tych idei. W tomie pomieszczono także trzy syntezy: oświecenia, wieku XIX i XX, ukazujące kulturę polską tych epok w relacji do kategorii moralnych i wartości ukształtowanych przez humanizm.

Humanizm polski. Syntezy, t. 3, red. A. Nowicka-Jeżowa

ISBN 978-83-7543-127-8

Warszawa 2010, A5, ss. 483

Spis treści

Piotr Urbański, Od redaktora. Etos humanistyczny – perspektywa europejska

Estera Lasocińska, Recepcja etyki starożytnej w literaturze renesansu, baroku i wczesnego oświecenia

Elwira Buszewicz, Etos humanistyczny w polskiej poezji nowołacińskiej

Roman Krzywy, Aksjologia humanistyczna w poezji polskojęzycznej XVI i XVII wieku

Grzegorz Raubo, Libertas indifferentiae i dylematy barokowego humanizmu

Stanisław Obirek, Etos humanistyczny polskich jezuitów

Agnieszka Borysowska, Etos humanistyczny w poezji Alberta Inesa

Barbara Milewska-Waźbińska, Vera nobilitas. Etos szlachecki na podstawie herbarzy staropolskich

Anna Kapuścińska, Vita activa – vita contemplativa. Praktycyzm i kontemplacjonizm w polskim humanistycznym piśmiennictwie teologicznym i parenetycznym

Justyna Dąbkowska-Kujko, Kategorie etyczne w myśli politycznej XVI i XVII wieku

Marek Skwara, Ethos humanistyczne a retoryka

Bartosz Awianowicz, Etos humanistyczny w mowach, akcjach oratorskich i dramacie szkolnym Rzeczypospolitej doby późnego renesansu i baroku

Hanna Szabelska, Odmienność humanistycznego i scholastycznego dyskursu etycznego. Dylematy metodologiczne

Ewa Szczepan, Etos humanistyczny w oświeceniu

Danuta Dąbrowska, Etos humanistyczny w XIX wieku

Robert Cieślak, Etos humanistyczny w XX wieku – próba rozpoznania

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-127-8

Okładka

twarda