Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny (1928–1939)

//, Promocje//Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny (1928–1939)

Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny (1928–1939)

39,00 

13 w magazynie

Aneta Niewęgłowska

Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny miała charakter organu koordynującego związki i stowarzyszenia byłych wojskowych. W pracy zaprezentowano dzieje instytucji i przedstawiono jej najważniejsze zadanie, czyli wspieranie działań rządu w polityce zagranicznej, wewnętrznej i działalności gospodarczej oraz w zakresie wdrażania koncepcji powszechnego udziału społeczeństwa polskiego w obronie kraju. Realizacja założeń odbywała się głównie poprzez szkolenie rezerwistów oraz prowadzenie akcji wychowania obywatelskiego.

13 w magazynie

Opis

Aneta Niewęgłowska

Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny miała charakter organu koordynującego związki i stowarzyszenia byłych wojskowych. W pracy zaprezentowano dzieje instytucji i przedstawiono jej najważniejsze zadanie, czyli wspieranie działań rządu w polityce zagranicznej, wewnętrznej i działalności gospodarczej oraz w zakresie wdrażania koncepcji powszechnego udziału społeczeństwa polskiego w obronie kraju. Realizacja założeń odbywała się głównie poprzez szkolenie rezerwistów oraz prowadzenie akcji wychowania obywatelskiego.

ISBN 978-83-7543-188-9

Warszawa 2011, B5, ss. 394 + il. cz.-b. 16

Spis treści

Wstęp

  1. Zmiany w sytuacji polityczno-militarnej Polski po zamachu majowym 1926 roku

1.1. Układy lokarneńskie i ich wpływ na poziom bezpieczeństwa narodowego Polski
1.2. Polityka zagraniczna i wewnętrzna Polski za rządów marsz. Józefa Piłsudskiego (1926–1935)
1.3. Narastanie zagrożenia wojennego w drugiej połowie lat trzydziestych
1.4. Próby konsolidacji społecznej w obronie zagrożenia zewnętrznego po śmierci Piłsudskiego (1935–1939)

  1. Geneza utworzenia Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny i jej założenia programowe

2.1. Polityka władz państwowych i wojskowych wobec organizacji i stowarzyszeń społecznych i proobronnych po 1926 roku
2.2. Utworzenie Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny oraz założenia programowe zawarte w statutach i regulaminach oraz w innych dokumentach normatywnych
2.3. Cele i kierunki działania oraz zachodzące w nich zmiany

  1. Struktura organizacyjna Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny

3.1. Władze centralne
3.2. Struktury terenowe
3.3. Związki członkowskie
3.4. Współpraca zagraniczna
3.5. Prasa i wydawnictwa
3.7. Rozrost organizacyjny

  1. Udział Federacji we wspieraniu polityki wewnętrznej państwa

4.1. Działalność w obszarze życia gospodarczego kraju
4.2. Wsparcie władz państwowych we wprowadzaniu autokratycznego modelu sprawowania rządów oraz realizowaniu bieżącej polityki
4.3. Praca na odcinku opieki społecznej

  1. Uczestnictwo w propagowaniu i realizacji koncepcji powszechnego udziału społeczeństwa w obronie kraju

5.1. Stosunek do wizji modelu „Naród pod bronią”
5.2. Militaryzacja struktur FPZOO
5.3. Działalność programowa na rzecz przygotowania i przysposabiania rezerw wojskowych
5.4. Realizacja wytycznych kierownictwa sił zbrojnych i Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
5.5. Założenia i efekty pracy związków rezerwistów we wspieraniu wojska w szkoleniu rezerw osobowych

  1. Miejsce i zadania w obszarze realizacji wizji wychowania obywatelskiego mas członkowskich

6.1. Państwowy model wychowania obywatelskiego i jego odniesienia w wojsku oraz zadania zlecane Federacji
6.2. Działalność Federacji na rzecz wychowania obywatelskiego
6.3. Uczestnictwo w pracach Centralnego Komitetu Koordynacyjnego i lokalnych Komitetów Koordynacyjnych

Zakończenie

Abstract

Bibliografia

Indeks osób

Indeks geograficzny

Spis ilustracji

Dodatkowe informacje

ISBN

978-83-7543-188-9

Okładka

miękka