Francusko-polskie relacje artystyczne w epoce nowożytnej

//, Sztuka//Francusko-polskie relacje artystyczne w epoce nowożytnej

Francusko-polskie relacje artystyczne w epoce nowożytnej

63,00  55,00 

19 w magazynie

red. A. Pieńkos, A. Rosales Rodriguez

Wokół polsko-francuskich relacji artystycznych narosło w ciągu lat wiele mitów. W zbiorze skoncentrowano się na takich problemach, jak wzajemne relacje sztuk plastycznych (zwłaszcza malarstwa), kolekcjonerstwo, stroje, szkolnictwo artystyczne oraz związki na płaszczyźnie intelektualnej. Pomieszczono także studia omawiające postacie całkowicie zapomnianych i dotąd niemal w ogóle nieuwzględnianych w rozważaniach na temat związków polsko-francuskich.

19 w magazynie

Kategorie: ,

Opis

red. A. Pieńkos, A. Rosales Rodriguez

Wokół polsko-francuskich relacji artystycznych narosło w ciągu lat wiele mitów. W zbiorze skoncentrowano się na takich problemach, jak wzajemne relacje sztuk plastycznych (zwłaszcza malarstwa), kolekcjonerstwo, stroje, szkolnictwo artystyczne oraz związki na płaszczyźnie intelektualnej. Pomieszczono także studia omawiające postacie całkowicie zapomnianych i dotąd niemal w ogóle nieuwzględnianych w rozważaniach na temat związków polsko-francuskich.

Koedycja z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

ISBN 978-83-7543-179-7

Warszawa 2010, A4, ss. 312 + il. cz.-b. 71 + il. kolor. 29.

Spis treści

Wstęp

Introduction

Ewa Kociszewska – Elekcja Henryka Walezego a polsko-francuskie relacje artystyczne i intelektualne

Małgorzata Biłozór-Salwa – Jana Ziarnki emigracja artystyczna

Jolanta Talbierska – Charles de La Haye – rytownik francuski w Gdańsku i Warszawie

Agnieszka Pawlak, Maria Agnieszka Sędzimir – “Czyn nieznany z dawney historyi wzięty…” Historia przemian i konserwacji jednego obrazu z kolekcji Stanisława Kostki Potockiego

Magdalena Górska- Recepcja francuskich książek emblematycznych i zbiorów symboli w Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku

Jakub Sito, Michał Wardzyński –  Recepcja twórczości graficznej Jeana Lepautre’a Młodszego w sztuce sakralnej Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku

Juliusz A. Chrościcki – Apartament królowej Ludwiki Marii w Pałacu Letnim. Próba rekonstrukcji

Jacek Żukowski – “Modeliusz teraźniejszego stroju francuskiego”. O początkach sukni “alamodowych” w Polsce

Aneta Biały – Zielonogórzanin i dwóch Dyrektorów. O związkach twórczości Tadeusz Kuntzego ze sztuką francuską XVIII wieku

Anna Urbańczyk – Tryptyk Jana Piotra Norblina i jego związki z twórczością Antoine’a Watteau

Aleksandra Bernatowicz- “Malowanie poetyczne”. Fētes galantes Jana Piotra Piotra Norblina i kontekst kulturowy

Paweł Ignaczak  – Nieznany nauczyciel Jana Piotra Norblina – Jacques Philippe Caresme (1743-1796)

Anna Oleńska – “Goȗt français”, czyli goȗt moderne. Znaczenie wzorów francuskich w fundacjach artystycznych Jana Klemensa Branickiego

Izabella Wiercińska – Miniatury portretowe ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie wplecione w dzieje Francji i Polski

Izabela Kopania – “Lampa francuska o czterech knotach z chińskim daszkiem”. rzeczy “francuskie”w wybranych inwentarzach pałaców elit w Rzeczypospolitej XVIII wieku i ich kulturowe konteksty

Maciej Jarzewicz – Sylwetki portretowe z czasów Stanisława Augusta

Piotr Ugniewski – Polska “afera z naszyjnikiem” -sprawa Dogrumowej na kartach  “Gazety Lejdejskiej

Caroline Tureck – La réception du modèle académique français dans l’élaboration de trois projets de création de l’Académie a Varsovie sous le règne de Stanislas Auguste

Małgorzata Grąbczewska – Marie Thérèse Geoffrin i Stanisław August Poniatowski, przyjaźń czy polityka?

Katarzyna Mikocka-Rachubowa – André Le Brun i francuskie inspiracje w sztuce dworu Stanisława Augusta

Andrzej Pieńkos – Pojechać do Francji i zobaczyć Greuze’a, czyli “Polak w Paryżu”

Izabella Zatorska – Maksymilian Wikliński (1750-?) na rozdrożu sztuk i światów. Estetyczne przemiany w polskich rękopisach podróży

Aleksandra Janiszewska –  “Cokolwiek i widokach architektowych…”Paryż i okolice w opisach Feliksa Oraczewskiego na tle relacji innych polskich podróżników

Dorota Chłanda – Podróż księcia Henryka Lubomirskiego po Francji w 1811 roku

Zbigniew Michalczyk – Józef Łęski – jego podróż do Francji i teoria artystyczna

Piotr Kibort – Architektura klasycystyczna w dawnych zbiorach Mniszków z Wiśniowca – odrysy architektury francuskiej i nowe projekty z końca XVIII i początku XIX wieku

Jolanta Polanowska – Wczesna twórczość Jana Rustema, ucznia Jana Piotra Norblina

Jolanta Czerzniewska – Na granicy wpływów. Znaczenie wzorów francuskich w programie organizacji pierwszej publicznej kolekcji grafiki i rysunku w Polsce.

Indeks osób

 

Dodatkowe informacje

ISBN

978-83-7543-179-7