Hetman koronny w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej w latach 1581–1646

////Hetman koronny w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej w latach 1581–1646

Hetman koronny w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej w latach 1581–1646

75,00 

Brak w magazynie

Przemysław Gawron

Książka poświęcona jest urzędowi hetmana koronnego w okresie, w którym stopniowo zyskał status jednej z najważniejszych instytucji Rzeczpospolitej szlacheckiej. Autor skupił się na analizie relacji pomiędzy buławą a innymi podmiotami ustroju państwa, w szczególności królem, sejmikami i sejmem walnym. Przedstawił też przyczyny i przebieg procesu powiększania kompetencji hetmana, co w drugiej połowie XVII w. doprowadziło do skupienia jego w ręku olbrzymiej, pozbawionej zewnętrznej kontroli, władzy.

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Przemysław Gawron

[egzemplarz archiwalny]

Książka poświęcona jest urzędowi hetmana koronnego w okresie, w którym stopniowo zyskał status jednej z najważniejszych instytucji Rzeczpospolitej szlacheckiej. Autor skupił się na analizie relacji pomiędzy buławą a innymi podmiotami ustroju państwa, w szczególności królem, sejmikami i sejmem walnym. Przedstawił też przyczyny i przebieg procesu powiększania kompetencji hetmana, co w drugiej połowie XVII w. doprowadziło do skupienia jego w ręku olbrzymiej, pozbawionej zewnętrznej kontroli, władzy.

Prace Instytutu Historycznego UW

ISBN 978-83-7543-133-9

Warszawa 2010, B5, ss. 508

Spis treści

Rozdział I. Geneza i rozwój urzędu hetmańskiego w Koronie (do roku 1581)

Podsumowanie

Rozdział II. Korona i buława

Okres I – lata 1581–1586
Okres II – lata 1587–1605
Okres III – lata 1605–1620
Okres IV – lata 1623–1632
Okres V – lata 1632–1646
Podsumowanie

Rozdział III. Hetman koronny w czasie bezkrólewia

Podsumowanie

Rozdział IV. Hetman a sejmiki ziemskie w Koronie

Podsumowanie

Rozdział V. Hetman a sejm walny

Podsumowanie

Rozdział VI. Hetman wobec innych urzędów oraz Trybunału Koronnego

Podsumowanie

Rozdział VII Władza buławy koronnej względem hetmana polnego i regimentarza w latach 1581-1648

Podsumowanie

Abstract

Wykaz skrótów

Bibliografia

Indeks osób

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-133-9

Okładka

twarda