Historia na Uniwersytecie Warszawskim

Historia na Uniwersytecie Warszawskim

32,00 

Brak w magazynie

Książka prezentuje dorobek naukowy Instytutu i nurty badawcze: początki w II Rzeczypospolitej, tajne nauczanie, polityczne zakręty lat powojennych. Kreśli sylwetki najznakomitszych badaczy: Tadeusza Wałka-Czerneckiego, Marcelego Handelsmana, Tadeusza Manteuffla, Mariana Małowista, Izy Bieżuńskiej-Małowist, Aleksandra Gieysztora, Antoniego Mączaka, Witolda Kuli, Stefana Kieniewicza i wielu innych. Książka jest dwujęzyczna: całość tekstów przetłumaczono na angielski.

Brak w magazynie

Opis

Książka prezentuje dorobek naukowy Instytutu i nurty badawcze: początki w II Rzeczypospolitej, tajne nauczanie, polityczne zakręty lat powojennych. Kreśli sylwetki najznakomitszych badaczy: Tadeusza Wałka-Czerneckiego, Marcelego Handelsmana, Tadeusza Manteuffla, Mariana Małowista, Izy Bieżuńskiej-Małowist, Aleksandra Gieysztora, Antoniego Mączaka, Witolda Kuli, Stefana Kieniewicza i wielu innych. Książka jest dwujęzyczna: całość tekstów przetłumaczono na angielski.

Prace Instytutu Historycznego UW

ISBN 978-83-7543-226-8

Warszawa 2012, B5, ss. 309 + il. kolor. 16

Spis treści

Przedmowa (Maria Koczerska)

Krystyna Stebnicka, Historia starożytna na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1915-1987

Roman Michałowski, Mediewistyka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

Wojciech Kriegseisen, Główne nurty badań nad dziejami nowożytnymi w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1930-1990

Maria Koczerska, Nauki pomocnicze historii, źródłoznawstwo i edytorstwo źródeł na Uniwersytecie Warszawskim w XX wieku

Tomasz Kizwalter, Od narodu do płci (i z powrotem). Instytut Historyczny UW jako ośrodek badań nad XIX wiekiem

Andrzej Chojnowski, Perypetie badań nad historią XX wieku w Instytucie Historycznym UW

Pracownicy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1930-2010 (zestawili Szymon Brzeziński, Krzysztof Fudalej)

Foreword (Maria Koczerska)

Krystyna Stebnicka, Ancient History at the University of Warsaw 1915-1987

Roman Michałowski, Mediaeval Studies in the Institute of History at the University of Warsaw

Wojciech Kriegseisen, Main Currents of Research into Modern History in the Institute of History at the University of Warsaw in 1930-1990

Maria Koczerska, Historical Auxiliary Sciences, Source Studies and Source Editing at the University of Warsaw during the Twentieth Century

Tomasz Kizwalter, From Nation to Gender (and Back Again). The Institute of History at the University of Warsaw as a Centre of Research into the Nineteenth Century

Andrzej Chojnowski, Turning Points of Research into Twentieth-Century History in the Institute of History at the University of Warsaw

Indeks osobowy

Spis ilustracji

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-226-8

Okładka

twarda