Hiszpania – Polska: spotkania

//, Promocje//Hiszpania – Polska: spotkania

Hiszpania – Polska: spotkania

22,00 

9 w magazynie

red. Elda E. González Martinez i Małgorzata Nalewajko

Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono polskich i hiszpańskich naukowców. Tematem pracy są Polacy w Hiszpanii w okresie od II wojny światowej do dnia dzisiejszego. Omówiono charakter osiedlania i cechy społeczności polskich imigrantów, a także postawy Hiszpanów wobec nich, w tym kształtowanie się stereotypów we wzajemnym postrzeganiu się obu narodowości. W pracy zamieszczono również artykuł o rozwoju badań hispanistycznych w Polsce.

9 w magazynie

Opis

red. Elda E. González Martinez i Małgorzata Nalewajko

Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono polskich i hiszpańskich naukowców. Tematem pracy są Polacy w Hiszpanii w okresie od II wojny światowej do dnia dzisiejszego. Omówiono charakter osiedlania i cechy społeczności polskich imigrantów, a także postawy Hiszpanów wobec nich, w tym kształtowanie się stereotypów we wzajemnym postrzeganiu się obu narodowości. W pracy zamieszczono również artykuł o rozwoju badań hispanistycznych w Polsce.

Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk

ISBN 83-88973-45-2

Warszawa 2003, B5, ss. 195 + il. cz.-b. 13

SPIS TREŚCI

Od Redakcji, Elda E. González Martinez /Małgorzata Nalewajko

Jan E. Zamojski, Interbrygadziści Republiki Hiszpańskiej-po klęsce… Losy Polaków

Krzysztof Smolana, Polacy w Hiszpanii w świetle dokumentów Biura Zagranicznego Hiszpańskiego Czerwonego Krzyża (1942-1944)

E. E. González Martinez/Asunción Merino Hernando, Polacy na tle innych grup imigranckich w Hiszpanii. Specyfika osiedlania

Eugenia Ramírez Goicoechea, Społeczność imigrantów polskich w Hiszpanii. Cechy specyficzne grupy

Małgorzata Nalewajko, Tworzenie się społeczności polskiej w Regionie Autonomicznym Madrytu-doświadczenie imigracji

Tadeusz Miłkowski, Polscy imigranci w Hiszpanii wobec prawa

Ricardo González Leandri, Wizerunek polskiej imigracji w Hiszpanii

Grażyna Grudzińska, 30 lat studiów hispanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim

Grzegorz Bąk, Studia nad językiem i literaturą polską w Madrycie

Noty o autorach

Spis ilustracji

 

 

Dodatkowe informacje

ISBN

83-88973-45-2

Okładka

miękka