Ikonotheka. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, nr 12, poświęcony Karolowi Sterlingowi

//////Ikonotheka. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, nr 12, poświęcony Karolowi Sterlingowi