Ikonotheka. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, nr 14

//////Ikonotheka. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, nr 14

Ikonotheka. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, nr 14

5,00 

Brak w magazynie

Tom poświęcono Francji, jej oddziaływaniu i recepcji w Polsce. Kultura francuska straciła w ostatnim ćwierćwieczu w Polsce swą przodującą niegdyś pozycję. Dotyczy to także sztuki i jej badania. Zebrano tu prace powstałe w Polsce i we Francji. Dotyczą one relacji obu krajów w epoce nowożytnej i nowoczesnej.

Brak w magazynie

Kategorie: ,

Opis

Tom poświęcono Francji, jej oddziaływaniu i recepcji w Polsce. Kultura francuska straciła w ostatnim ćwierćwieczu w Polsce swą przodującą niegdyś pozycję. Dotyczy to także sztuki i jej badania. Zebrano tu prace powstałe w Polsce i we Francji. Dotyczą one relacji obu krajów w epoce nowożytnej i nowoczesnej.

ISSN 0860-5769

Warszawa 2000, B5, ss. 267 + il. cz.-b. 107 + il. kolor. 18

Spis treści

Od redakcji

Juliusz A. Chrościcki – Czy istniała sztuka jansenizmu w XVII wieku? (Existe-t-il, l’ art janséniste?)

Ryszard Szmydki – Zakupy artystyczne Krzysztofa Korwina Gosiewskiego w Antwerpii w 1640 roku

Przemysław Wątroba – Pierre’a Ricauda de Tirregaille’a nieznany plan założenia pałacowo-parkowego księżnej Eleonory Michałowej Czartoryskiej w Wołczynie (L’oeuvre inconnue de Pierre Ricaud de Tirregaille à Wołczyn)

Aleksandra Bernatowicz – Jean Pillement na dworze Stanisława Augusta a schyłek rokoka w dekoracji wnętrz (Jean Pillement à la cour de Stanislas August et le déclin du style rococo dans le décor des intérieurs en Pologne)

Tomasz de Rosset – „Zbiory tułacze” – polskie kolekcje artystyczne we Francji w okresie porozbiorowym („Les collections errantes” – les collections artistiques polonaises en France dans la période des partages)

Andrzej Pieńkos – Paris – foyer de la sculpture europeenne au XIXe siècle. La contribution polonaise (Paryż jako międzynarodowy ośrodek rzeźby europejskiej XIX wieku. Udział Polaków)

Xavier Deryng – Rzeźba „polska” na początku XX wieku czyli odwrócona norma (tłum. A. Pieńkos) (La sculpture „polonaise” au début du XXe siècle ou la norme inversée)

Małgorzata Dąbrowska-Szelągowska – La sculpture polonaise face au cubisme (Rzeźba polska wobec kubizmu)

Dorota Jurkiewicz-Eckert – Polska krytyka artystyczna w latach 1906-1939 wobec dzieła Cézanne’a (La critique d’art en Pologne (1906-1939) face à l’oeuvre de Cézanne)

Stanisław Kostka Potocki – List cudzoziemca o salonie 1787 (tłum. Joanna Guze, oprac. Jolanta Polanowska)

Jolanta Polanowska – Lettre d’un étranger sur le salon de 1787 Stanisława Kostki Potockiego – tekst z pogranicza sztuki i polityki

RECENZJE

Marek Zgórniak, Matejko w Paryżu, Kraków 1998 (Maria Poprzęcka)

Sztuka cenniejsza niż złoto. Obrazy, rysunki i ryciny dawnych mistrzów europejskich ze zbiorów polskich. Wystawa poświęcona pamięci Jana Białostockiego, Muzeum Narodowe w Warszawie, marzec-maj 1999. Komisarze Anna Kozak i Antoni Ziemba (Marcin Kaleciński)

KRONIKA

„Autour des associations artistiques polonaises en France. Wokół polskich stowarzyszeń artystycznych we Francji”. Sesja – wystawa – koncert, Centrum Naukowe PAN w Paryżu 30 maja – 3 czerwca 1996 (Ewa Bobrowska-Jakubowska, Grzegorz Jakubowski-B.de Weydenthal)

Promocja „Ikonotheki” w Paryżu (Juliusz A. Chrościcki)