Integracja i dezintegracja państwa Piastów w kronikach Marcina Kromera oraz Marcina i Joachima Bielskich

////Integracja i dezintegracja państwa Piastów w kronikach Marcina Kromera oraz Marcina i Joachima Bielskich

Integracja i dezintegracja państwa Piastów w kronikach Marcina Kromera oraz Marcina i Joachima Bielskich

30,00 

1 w magazynie

Monika Krajewska

W relacjach Marcina Kromera oraz Marcina i Joachima Bielskich widać, jak rozumiano i postrzegano problem integracji państwa polskiego na przestrzeni X–XIV w. Jaki był stosunek XVI-wiecznych kronikarzy do często bardzo trudnych w dziejach Polski piastowskiej procesów dezintegrujących młode państwo? Analiza komparatystyczna obu dzieł wskazuje na wiele różnic w ujęciu dziejów Polski w epoce Piastów między relacjami Kromera oraz Bielskich, ale przede wszystkim ukazuje, jak mimo tego oba dzieła są niezwykle do siebie podobne.

1 w magazynie

Kategoria:

Opis

Monika Krajewska

W relacjach Marcina Kromera oraz Marcina i Joachima Bielskich widać, jak rozumiano i postrzegano problem integracji państwa polskiego na przestrzeni X–XIV w. Jaki był stosunek XVI-wiecznych kronikarzy do często bardzo trudnych w dziejach Polski piastowskiej procesów dezintegrujących młode państwo? Analiza komparatystyczna obu dzieł wskazuje na wiele różnic w ujęciu dziejów Polski w epoce Piastów między relacjami Kromera oraz Bielskich, ale przede wszystkim ukazuje, jak mimo tego oba dzieła są niezwykle do siebie podobne.

ISBN 978-83-7543-157-5

Warszawa 2010, B5, ss. 244

Spis treści

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Geneza państwa polskiego

1.1. Osoba władcy
1.2. Spójność terytorialna państwa

ROZDZIAŁ II. Kromer i Bielscy wobec zagrożeń wewnętrznych państwa polskiego

2.1. Upadek monarchii pierwszych Piastów
2.2. Rządy Sieciecha
2.3. Problem rozbicia dzielnicowego w relacjach Kromera i Bielskich

ROZDZIAŁ III. Zagrożenia zewnętrzne w oczach kronikarzy

3.1. Stosunki polsko-niemieckie w dobie panowania Piastów
3.2. Najazd Tatarów na ziemie polskie w XIII w.
3.3. Rządy czeskie w państwie Piastów
3.4. Zagrożenia ze strony Krzyżaków

ROZDZIAŁ IV. Kromer i Bielscy wobec prób jednoczenia państwa polskiego przez dynastię Piastów

4.1. Walka o jedynowładztwo: Zbigniew i Krzywousty
4.2. Państwo Henryka Brodatego
4.3. Zjednoczenie kraju w osobie nowego władcy – Przemysła II
4.4. Proces jednoczenia kraju przez Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego

Zakończenie

Bibliografia

Résumé

Indeks osób

Indeks geograficzny

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-157-5

Okładka

miękka