Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej: religia-społeczeństwo-państwo

//, KLIO w Niemczech, Serie//Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej: religia-społeczeństwo-państwo

Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej: religia-społeczeństwo-państwo

28,00 

Brak w magazynie

Heinz Schilling

Autor w siedmiu rozprawach przedstawia wpływ szesnastowiecznych reform chrześcijaństwa na wykształcenie się długotrwałych podziałów w kulturze i polityce europejskiej oraz postaw akceptacji zróżnicowania religijnego, dialogu międzywyznaniowego i zasad tolerancji. Każda z rozpraw jest próbą odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób wczesnonowożytne procesy podziałów wyznaniowych i prób ich przezwyciężenia nadały kształt życiu politycznemu, religijnemu i kulturalnemu Europy oraz jak zrodziły się wartości takie jak dialog, kompromis i tolerancja.

Brak w magazynie

Opis

Heinz Schilling

Autor w siedmiu rozprawach przedstawia wpływ szesnastowiecznych reform chrześcijaństwa na wykształcenie się długotrwałych podziałów w kulturze i polityce europejskiej oraz postaw akceptacji zróżnicowania religijnego, dialogu międzywyznaniowego i zasad tolerancji. Każda z rozpraw jest próbą odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób wczesnonowożytne procesy podziałów wyznaniowych i prób ich przezwyciężenia nadały kształt życiu politycznemu, religijnemu i kulturalnemu Europy oraz jak zrodziły się wartości takie jak dialog, kompromis i tolerancja.

Klio w Niemczech, t. XV

Koedycja z Niemieckim Instytutem Historycznym

ISBN 978-83-7543-152-0

Warszawa 2010, A5, ss. 225

Spis treści

  1. Karol V i religia – zmagania o czystość i jedność chrześcijaństwa
  2. Erazm i tendencje polityczne jego epoki
  3. Konfesjonalizacja chrześcijaństwa łacińskiego i kształtowanie się wczesnonowoczesnej Europy – modernizacja poprzez zróżnicowanie, integrację i separację
  4. Acceptation de la diversité w Europie wczesnonowożytnej i w ramach Unii Europejskiej
  5. Wymiana kulturalna i stosunki międzywyznaniowe w Europie Środkowej i Wschodniej u początków nowożytności w XIV–XVII w. – ich początki, drogi i pierwsze wyniki badań
  6. Dyscyplinowanie czy „samoregulacja poddanych”? W obronie podwójnej perspektywy makro- i mikrohistorycznej w badaniach nad dyscyplinowaniem kościelnym w epoce wczesnej nowożytności
  7. Wczesnonowożytne procesy państwotwórcze i powstanie nowożytnego systemu mocarstw w Europie

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-152-0

Okładka

miękka ze skrzydełkami