Kampania polska 1939. Polityka – społeczeństwo – kultura, t. 1, Strategia

////Kampania polska 1939. Polityka – społeczeństwo – kultura, t. 1, Strategia

Kampania polska 1939. Polityka – społeczeństwo – kultura, t. 1, Strategia

59,00 

Brak w magazynie

red. M.P. Deszczyński, T. Pawłowski

Na publikację składa się 31 artykułów naukowych, napisanych przez historyków z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Węgier, Litwy, Włoch i Czech. Ujmują one panoramicznie kontekst strategiczny genezy, przebiegu i skutków kampanii polskiej 1939 r. Zawarte w nich ustalenia stanowią przełom w badaniach nad jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski oraz historii powszechnej XX wieku.

Brak w magazynie

Opis

red. M.P. Deszczyński, T. Pawłowski

Na publikację składa się 31 artykułów naukowych, napisanych przez historyków z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Węgier, Litwy, Włoch i Czech. Ujmują one panoramicznie kontekst strategiczny genezy, przebiegu i skutków kampanii polskiej 1939 r. Zawarte w nich ustalenia stanowią przełom w badaniach nad jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski oraz historii powszechnej XX wieku.

Książka zawiera artykuły w językach polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim.

Koedycja z Muzeum Historii Polski

ISBN 978-83-7543-282-4

Warszawa 2013, B5, ss. 564

Spis treści

Przedmowa (Marek Piotr Deszczyński)

Marek Piotr Deszczyński, The Evolution of the Strategic Position of Poland 1921–1938. The Political-Military Strategy of Poland, October 1938 – August 1939 [Ewolucja strategicznego położenia Polski w latach 1921–1938. Polityczno-wojskowa strategia Polski (październik 1938 – sierpień 1939 r.)]

Leszek Moczulski, Początek światowej tragedii. Działania wojenne we wrześniu – październiku 1939 r.

Robert M. Citino, ‘Case White’ and the German Way of War [Fall „Weiss” i niemiecka metoda prowadzenia wojny]

Rolf-Dieter Müller, Poland in the Political and Military Strategy of Germany (September – October 1939): Hitler’s First and Decisive Strategic Defeat in the Second World War [Polska w politycznej i wojskowej strategii Niemiec (wrzesień – październik 1939 r.): pierwsza i decydująca porażka Hitlera w czasie II wojny światowej]

Andriy Rukkas, Poland in Political and Military Plans of the Soviet Union, September – October 1939 [Polska w politycznych i wojskowych planach Związku Sowieckiego, wrzesień – październik 1939 r.]

Bладимир A. Невежин (Władimir Niewieżin), Польская кампания сентября 1939 г. глазами аналитиков Красной армии [Kampania polska we wrześniu 1939 r. w ocenach analityków Armii Czerwonej]

Annie Lacroix-Riz, La Pologne dans la stratégie extérieure de la France (octobre 1938 – aout 1939). [Polska a polityczna i wojskowa strategia Francji (październik 1938 – sierpień 1939 r.]

Frédéric Dessberg, Poland in the Political and Military Strategy of France (September – October 1939) [Polska w politycznej i wojskowej strategii Francji (wrzesień – październik 1939 r.)]

Anita J. Prażmowska, Poland’s Place in British Political and Strategic Plans, October 1938 – August 1939 [Miejsce Polski w brytyjskich planach polityczno-strategicznych (październik 1938 – sierpień 1939 r.)]

Frank McDonough, Poland in the Political and Military Strategy of British Policy, March – September 1939 [Polska w politycznej i militarnej strategii Wielkiej Brytanii (marzec – wrzesień 1939 r.)]

Daniel Hrenciuc, Poland in the Political and Military Strategy of Romania, October 1938 – October 1939 [Polska w politycznej i wojskowej strategii Rumunii (październik 1938 – październik 1939 r.)]

Endre László Varga, Polska w polityczno-wojskowej strategii Węgier

Algimantas Kasparavičius, Poland in the Political and Military Strategy of Lithuania, October 1938 – October 1939 [Polska w politycznej i militarnej strategii Litwy (październik 1938 – październik 1939 r.)]

Jiří Friedl, Polska w polityczno-wojskowej strategii Czecho-Słowacji (październik 1938 – marzec 1939 r.). Protektorat Czech i Moraw oraz emigracja czechosłowacka wobec Polski (marzec – październik 1939 r.)

Mateusz Gniazdowski, Polska w słowackiej strategii polityczno-wojskowej in statu nascendi (marzec – październik 1939 r.)

Paweł Jaworski, Polska w polityczno-wojskowej strategii niezaangażowanych państw bałtyckich: Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji, Danii (październik 1938 – październik 1939 r.)

Wojciech Mazur, Polska w polityczno-wojskowej strategii państw bałkańskich: Jugosławii, Bułgarii, Grecji i Turcji (październik 1938 – październik 1939 r.)

Marco Patricelli, Poland in the Political and Military Strategy of Italy, October 1938 – October 1939 [Polska w politycznej i wojskowej strategii Włoch (październik 1938 – październik 1939 r.)]

Krzysztof Michałek, Polska w polityczno-wojskowej strategii Stanów Zjednoczonych Ameryki (październik 1938 – październik 1939 r.)

Jakub Wojtkowiak, Japonia wobec kryzysu europejskiego (lato 1938 – lato 1939 r.)

Marek Kornat, Polityka Stolicy Apostolskiej w dobie kryzysu międzynarodowego1938–1939 (w świetle polskich źródeł dyplomatycznych)

Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Michał Leśniewski, Imperium brytyjskie w ostatnich dniach pokoju i pierwszych dniach II wojny światowej (lato – jesień 1939 r.)

Paweł Skibiński, Hiszpania frankistowska wobec kampanii polskiej w 1939 r.

Marek Kornat, Polska i Niemcy 1938–1939. Niektóre aspekty dyplomatyczne i wojskowe

Andrzej Kastory, Polska pomiędzy Niemcami a Związkiem Sowieckim (październik 1938 – październik 1939 r.). Niektóre aspekty dyplomatyczne i wojskowe

Henryk Bułhak, Polska a Francja (październik 1938 – połowa kwietnia 1939 r.). Niektóre aspekty dyplomatyczne i wojskowe

Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Polska a Francja (połowa kwietnia – październik 1939 r.). Niektóre aspekty dyplomatyczne i wojskowe

Jacek Tebinka, Polska a Wielka Brytania (październik 1938 – październik 1939 r.). Niektóre aspekty dyplomatyczne i wojskowe

Agnieszka Kastory, Polska a Rumunia (październik 1938 – październik 1939 r.). Niektóre aspekty dyplomatyczne i wojskowe

Konrad Paduszek, Wywiad polski wobec zagrożenia wojną w 1939 r.

Williamson Murray, Thoughts on the Military and Strategic Balance in September 1939 [Przemyślenia na temat równowagi militarnej i strategicznej we wrześniu 1939 r.]

Wykaz ważniejszych skrótów

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-282-4

Okładka

miękka