Kampania polska 1939. Polityka – społeczeństwo – kultura, t. 2, Polityka i społeczeństwo. Imponderabilia, pamięć, kultura

////Kampania polska 1939. Polityka – społeczeństwo – kultura, t. 2, Polityka i społeczeństwo. Imponderabilia, pamięć, kultura

Kampania polska 1939. Polityka – społeczeństwo – kultura, t. 2, Polityka i społeczeństwo. Imponderabilia, pamięć, kultura

62,00 

11 w magazynie

red. M.P. Deszczyński, T. Pawłowski

Na publikację składa się 56 artykułów naukowych, napisanych przez historyków z Polski, Rosji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Francji, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii. Ujmują one panoramicznie kontekst polityczno-społeczny oraz aksjologiczno-kulturalny genezy, przebiegu i skutków kampanii polskiej 1939 r. Zawarte w nich ustalenia stanowią przełom w badaniach nad jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski oraz historii powszechnej XX w.

11 w magazynie

Opis

red. M.P. Deszczyński, T. Pawłowski

Na publikację składa się 56 artykułów naukowych, napisanych przez historyków z Polski, Rosji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Francji, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii. Ujmują one panoramicznie kontekst polityczno-społeczny oraz aksjologiczno-kulturalny genezy, przebiegu i skutków kampanii polskiej 1939 r. Zawarte w nich ustalenia stanowią przełom w badaniach nad jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski oraz historii powszechnej XX w.

Książka zawiera artykuły w językach polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim.

Koedycja z Muzeum Historii Polski i Polskim Towarzystwem Historycznym

ISBN 978-83-7543-372-2

Warszawa 2014, B5, ss. 854

 

Spis treści

POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO

Marek Sioma, Polityka władz Rzeczypospolitej w dobie zagrożenia wojennego (październik 1938 – sierpień 1939 r.)

Wojciech Rojek, Działalność polityczno-dyplomatyczna władz naczelnych Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 r.

Tadeusz Paweł Rutkowski, Zamach stanu? Okoliczności przejęcia władzy przez ekipę gen. Władysława Sikorskiego (wrzesień–październik 1939 r.)

Piotr Cichoracki, Konsolidacja społeczeństwa polskiego w obliczu wojny (marzec–październik 1939 r.)

Zbigniew Zaporowski, Jesień 1939 r. – wyspy wolnej Polski, ostatnie walki, pierwsze partyzantki

Grzegorz Mazur, Pierwsze polskie konspiracje i początek tworzenia państwa podziemnego w 1939 r.

Tomasz Chinciński, Sytuacja i postawy mniejszości niemieckiej w Polsce (październik 1938 – sierpień 1939 r.)

Tomasz Rabant, Sytuacja i postawy mniejszości niemieckiej w Polsce (sierpień – październik 1939 r.)

Grzegorz Bębnik, Dywersja niemiecka w Polsce w 1939 r.

Robert Potocki, Postawy społeczności ukraińskiej w Polsce (październik 1938 – październik 1939 r.)

Grzegorz Motyka, Dywersje ukraińskie w Polsce w 1939 r.

Wojciech Śleszyński, Postawy mniejszości białoruskiej w Polsce (marzec – październik 1939 r.)

Andrzej Żbikowski, Sytuacja i doświadczenia ludności żydowskiej podczas kampanii 1939 r. i w pierwszych miesiącach okupacji

Grzegorz Łukomski, Propaganda polska w u progu II wojny światowej

Eugeniusz Cezary Król, Polska w propagandzie Niemiec (październik 1938 – sierpień 1939 r.)

Lars Jockheck, The “Polish Compaign” of 1939 in German Propaganda during the Second World War [„Kampania polska” 1939 r. w niemieckiej propagandzie w czasie II wojny światowej]

Stephan Lehnstaedt, Social Mood and Public Opinion towards the Soviet Union in Germany in 1939 [Nastroje społeczne i stosunek opinii publicznej Niemczech w 1939 r. do Związku Sowieckiego w 1939 r.]

Jochen Böhler, German Preparations of Administration and Police Forces to War with Poland in 1939 [Przygotowania niemieckiej administracji i sił policyjnych do wojny z Polską w 1939 r.]

Васиий А. Токарев (Wasilij Tokariew), Полша в советской пропаганде (октабр 1938 – август 1939 гг.) [Polska w propagandzie sowieckiej (październik 1938 – sierpień 1939 r.)]

Владимир А. Невежин (Władimir A. Niewieżin), Польша в советской пропаганде 1939–1941 гг. [Polska w propagandzie sowieckiej (1939–1941)]

Александр В. Голубев (Aleksandr W. Gołubiew), Общественные настроения в Советском Союзе в 1939 г. [Nastroje społeczne w Związku Sowieckim w 1939 r.]

Василий А. Токарев (Wasilij A. Tokariew), Отношение советского общества к Германии и немцам в период польской кампании 1939 г. [Stosunek społeczeństwa sowieckiego do Niemiec i Niemców w czasie kampanii polskiej 1939 r.]

Ihor Iliuszyn, Soviet Preparations of Administration and Police Forces for War with Poland in 1939 [Przygotowania sowieckiej administracji i sił policyjnych do wojny z Polską w 1939 r.]

Isabelle Davion, Social Mood in France in 1939 [Nastroje społeczne we Francji w 1939 r.]

John Ruggiero, Social Mood in Great Britain in 1939 (Neville Chamberlain, Public Opinion, and the Outbreak of the War) [Nastroje społeczne w Wielkiej Brytanii w 1939 r. (Neville Chamberlain, opinia publiczna i wybuch wojny)]

Jacek Młynarczyk, Pierwsze dni okupacji niemieckiej w Polsce (wrzesień–październik 1939 r.)

Jan Jerzy Milewski, Pierwsze dni okupacji sowieckiej ziem północno-wschodniej Polski (wrzesień–październik 1939 r.)

Anna Zapalec, Pierwsze dni okupacji sowieckiej w południowo-wschodniej Polsce (wrzesień–październik 1939 r.)

Jerzy Adam Radomski, Polskie działania specjalne i partyzanckie na zapleczu Armii Czerwonej na Kresach Wschodnich jesienią 1939 r.

Krzysztof Buchowski, Okupacja przez Armię Czerwoną i pierwsze dni władzy litewskiej na Wileńszczyźnie (wrzesień–listopad 1939 r.)

Robert Kowalski, Pierwsze dni okupacji słowackiej w Polsce (wrzesień–listopad 1939 r.)

Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Polska w przekazie informacyjnym we Francji (październik 1938 – październik 1939 r.)

Krzysztof Kania, Polska w przekazie informacyjnym w Wielkiej Brytanii (październik 1938 – październik 1939 r.)

Thomas W. Zeiler, Poland in the American Mass Media, October 1938 – October 1939 [Polska a media amerykańskie (październik 1938 – październik 1939 r.)]

Małgorzata Willaume, Polska w odbiorze społecznym w Rumunii (październik 1938 – październik 1939 r.)

Csaba Gyorgy Kiss, Węgierskie echa polskiego Września 1939 r.

Łukasz Dwilewicz, Polskie straty ludnościowe i materialne spowodowane kampanią 1939 r.

Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Niemieckie straty ludnościowe i materialne spowodowane kampanią polską 1939 r.

IMPONDERABILIA, PAMIĘĆ, KULTURA

Wojciech Morawski, Sprzeciw modo 1939 anno – Polska, Europa, świat (archetypy i realia)

Paweł Skibiński, Wrześniowe imponderabilia

Ks. Andrzej Zwoliński, Sprzeciw wobec rozkazów. O moralnych obowiązkach jednostki wobec decyzji państwa

Romuald Turkowski, Przejawy upamiętniania rocznic kampanii polskiej przez władze PRL

Marek Piotr Deszczyński, Kampania polska w znakach emitowanych przez państwo i w onomastyce

Andrzej Suchcitz, Upamiętnienie kampanii polskiej w 1939 r. na uchodźstwie (1939–1990)

Tymoteusz Pawłowski, Historiografia kampanii polskiej – uwarunkowania i ewolucja

Joanna Wojdon, Kampania polska w polskich i zagranicznych podręcznikach szkolnych

Stefan Zabierowski, Kampania polska w literaturze pięknej

Andrzej Szczerski, „Poland First to Fight” – uwagi o reprezentacji Września w1939 r. w sztuce polskiej

Jerzy Piwowarski, Kampania polska w fotografii

Marek Piotr Deszczyński, Kampania polska w filmie dokumentalnym i fabularnym

Paweł Dunin-Wąsowicz, Kampania polska w kulturze popularnej – powieść młodzieżowa, komiks, fantastyka, piosenka

Marek Piotr Deszczyński, Wrzesień 1939 r. w muzyce

Konrad Ajewski, Straty w kulturze spowodowane kampanią polską na przykładzie archiwów, bibliotek, muzeów i zabytków architektury (1 IX – 6 X 1939 r.)

Jarosław Pałka, Wiedza potoczna o kampanii polskiej – próby manipulacji, ewolucja i stan obecny

Barbara Szacka, Miejsce kampanii 1939 r. w polskiej pamięci zbiorowej

Piotr Filipkowski, Początek wojny w pamięci świadków – relacje historii mówionej

Krzysztof Fudalej, Wrzesień 1939 r. w Internecie

Aneks: Skład i rozmieszczenie niemieckich, francuskich i polskich sił zbrojnych w dniach 14–16 IX 1939 r. (Leszek Moczulski)

Wykaz ważniejszych skrótów

Spis ilustracji wykorzystanych na okładkach tomów I–II

Dodatkowe informacje

ISBN

978-83-7543-372-2

Okładka

miękka