Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej

//, Klio Polska, Promocje, Serie//Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej

Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej

18,00 

red. A. Wierzbicki

Badacze zajęli się kwestią różnych wpływów na historyków polskich w tym trudnym dla nauki okresie. Okazało się, że mimo cenzury i narzucanej ideologii radzieckiej historiografia polska w kraju była bardziej otwarta na wpływy zachodu, niż emigracyjna. Zajęto się również psychologizacją historii. Tom uzupełniają dwa dokumenty pokazujące ocenę polskich historyków przez stronę radziecką.

Opis

red. A. Wierzbicki

Badacze zajęli się kwestią różnych wpływów na historyków polskich w tym trudnym dla nauki okresie. Okazało się, że mimo cenzury i narzucanej ideologii radzieckiej historiografia polska w kraju była bardziej otwarta na wpływy zachodu, niż emigracyjna. Zajęto się również psychologizacją historii. Tom uzupełniają dwa dokumenty pokazujące ocenę polskich historyków przez stronę radziecką.

Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk

ISBN 83-88973-92-4

Warszawa 2004, B5, ss. 221

Spis treści

Wstęp – Andrzej Wierzbicki
Rafał Stobiecki – Klio na wygnaniu. Miejsce refleksji teoretyczno-metodologicznej w twórczości polskich historyków na uchodźstwie po 1945 roku
Andrzej Wierzbicki – W stronę postaw otwartych. „Annales” w refleksji historyków polskich po II wojnie światowej
Tomasz Ochinowski – O użyteczności i bezużyteczności psychologii w badaniach historycznych. Wybrane opinie historyków polskich od lat czterdziestych do dziewięćdziesiątych XX wieku
Tomasz Pawelec – Psychoanaliza w refleksji metodologicznej historyków polskich po II wojnie światowej (okres PRL)
Stefan Wrzosek – Trzy Trylogie. Historia w oczach historyków literatury
Katarzyna Błachowska – Rosja w historiografii polskiej pierwszych lat powojennych (1945-1956)
Zbigniew Romek – Polsko-radzieckie dyskusje o Istorii Polszi w trech tomach w latach 1950-1959
Materiały źródłowe (wybór i opracowanie Zbigniew Romek)

 

Informacje dodatkowe

ISBN

83-88973-92-4

Okładka

miękka