Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii w XIX–XX wieku, t. IV

//, Klio Polska, Serie//Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii w XIX–XX wieku, t. IV

Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii w XIX–XX wieku, t. IV

22,00 

red. Andrzej Wierzbicki

Zgodnie z zapowiedziami w niniejszym tomie zwiększono liczbę tekstów dotyczących polskiego pisarstwa historycznego z okresu tzw. historiografii krytycznej (nowoczesnej), wywodzonej z oświeceniowej formacji światopoglądowej (Naruszewicz i in.). I tak bohaterami studiów zostali Karol Szajnocha, Michał Bobrzyński i Tadeusz Korzon. Jeśli zaś chodzi o historyków XX w., poświęcono rozprawy Pawłowi Zarembie oraz Władysławowi Bortnowskiemu. Poruszono też takie problemy jak historia oralna i koncesjonowane kontakty historyków PRL z zagranicą.

Opis

red. Andrzej Wierzbicki

Zgodnie z zapowiedziami w niniejszym tomie zwiększono liczbę tekstów dotyczących polskiego pisarstwa historycznego z okresu tzw. historiografii krytycznej (nowoczesnej), wywodzonej z oświeceniowej formacji światopoglądowej (Naruszewicz i in.). I tak bohaterami studiów zostali Karol Szajnocha, Michał Bobrzyński i Tadeusz Korzon. Jeśli zaś chodzi o historyków XX w., poświęcono rozprawy Pawłowi Zarembie oraz Władysławowi Bortnowskiemu. Poruszono też takie problemy jak historia oralna i koncesjonowane kontakty historyków PRL z zagranicą.

Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk

ISBN 978-83-7543-084-4

Warszawa 2009, B5, ss. 280

Spis treści

Wstęp (Andrzej Wierzbicki)

Violetta Julkowska, Debiut historyczny Karola Szajnochy w ocenie współczesnych. Problem recepcji dzieła historycznego

Jolanta Kolbuszewska, Tadeusz Korzon w opiniach współczesnych

Barbara Klassa, Obraz szlachty w „Dziejach Polski w zarysie” Michała Bobrzyńskiego

Lidia Michalska-Bracha, Pamięć zbiorowa a historiografia powstania styczniowego w okresie zaborów. Wokół pamiętników Józefa Kajetana Janowskiego

Rafał Stobiecki, „Jasienica polskiej emigracji”. Paweł Zaremba (1915–1979)

Tadeusz Ochinowski, Verba movent. Przyczynek do opisu historii oralnej w historiografii polskiej po 1945 roku

Zbigniew Romek, Koncesjonowane kontakty historyków PRL z zagranicą

Paweł Spodenkiewicz, Władysława Bortnowskiego zmagania z historią

Krzysztof Cebul, Historia i historycy polscy w publicystyce Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald”

Andrzej Wierzbicki, Charakter – stereotyp – mit? Kategoria charakteru narodowego w polskiej myśli historycznej czasów PRL

Andrzej Czyżewski, Andrzeja Werblana wizja historii najnowszej. Wystąpienie Andrzeja Werblana na obradach Sekcji Historycznej przy Wydziale Nauki KC PZPR w dniu 10 czerwca 1970 r.

O naświetlaniu w polskiej historiografii niektórych problemów historii najnowszej Polski (opracował i przypisami opatrzył Zbigniew Romek)

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-084-4

Okładka

miękka