Konfederacja barska 1768-1772

//, Nowości//Konfederacja barska 1768-1772

Konfederacja barska 1768-1772

29,00 

Brak w magazynie

Red. Adam Danilczyk
Konfederacja barska, będąca tematem niniejszej publikacji, mimo że była postrzegana przez kolejne pokolenia jak jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Rzeczypospolitej, nie doczekała się wielu monografii. Podstawową pracą wszechstronnie przedstawiającą
jej przebieg jest wspomniana Konfederacja barska W. Konopczyńskiego, jednak ogrom materiału oraz mnogość spraw związanych z ruchem barskim sprawiły,że wiele kwestii zostało przez zasłużonego historyka przedstawionych powierzchownie. Właściwie każde z zagadnień wymaga pogłębionych badań i odrębnych monografii – wojskowość barska, dyplomacja, polityka barzan, kwestie finansowe…

Brak w magazynie

Opis

Red. Adam Danilczyk

Konfederacja barska, będąca tematem niniejszej publikacji, mimo że była postrzegana przez kolejne pokolenia jak jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Rzeczypospolitej, nie doczekała się wielu monografii. Podstawową pracą wszechstronnie przedstawiającą
jej przebieg jest wspomniana Konfederacja barska W. Konopczyńskiego, jednak ogrom materiału oraz mnogość spraw związanych z ruchem barskim sprawiły,że wiele kwestii zostało przez zasłużonego historyka przedstawionych powierzchownie. Właściwie każde z zagadnień wymaga pogłębionych badań i odrębnych monografii – wojskowość barska, dyplomacja, polityka barzan, kwestie finansowe… Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest niedostatek i duże rozproszenie archiwaliów, utrudniony dostęp do tych znajdujących
się za granicą. Tym bardziej należy docenić każdy, najmniejszy nawet,
ale napisany na nieznanych dotąd materiałach źródłowych i przedstawiający nowe informacje o tych wydarzeniach, artykuł.
W związku z 250. rocznicą konfederacji barskiej udało się zebrać nieliczną grupę osób, od wielu lat pracujących nad archiwaliami barskimi i przedstawić częściowy efekt żmudnych, wieloletnich kwerend. Każdy z publikowanych tekstów wnosi nowe ustalenia do obecnego stanu badań nad konfederacją barską
i stanowi istotny wkład do poznania i zrozumienia ruchu barskiego.
Fragment Wstępu Adama Danilczyka

SPIS TREŚCI
Wstęp (Adam Danilczyk)
Rozalia Kosińska, Czy interwencja rosyjska z 1767 r. zaniepokoiła szlachtę?
Maciej Trąbski, Teoria i praktyka wojny partyzanckiej w czasie konfederacji barskiej. Wybrane przykłady
Andrzej Haratym, Konfederacja powiatu orszańskiego jesienią
1771 r.
Mikołaj Piotr Borkowski, Spory o regimentarstwo i marszałkostwo konfederacji województw wielkopolskich (1768–1772)
Swietłana Mulina, Jeńcy-konfederaci w perspektywie rosyjskich
problemów i konfliktów społecznych.
Adam Danilczyk, Wojskowe aspekty rosyjskiej polityki
w Rzeczypospolitej w okresie konfederacji barskiej
(1768–1772)

Warszawa 2018, ISBN 978-83-66018-13-6, B5, s.137, okładka miękka

Koedycja z Wojskowym Instytutem Wydawniczym