Od Konstytucji do Insurekcji. Studia nad dziejami Rzeczypospolitej w latach 1791–1794

////Od Konstytucji do Insurekcji. Studia nad dziejami Rzeczypospolitej w latach 1791–1794

Od Konstytucji do Insurekcji. Studia nad dziejami Rzeczypospolitej w latach 1791–1794

75,00 

1 w magazynie

Łukasz Kądziela

Zbiór studiów przedwcześnie zmarłego w 1997 r. badacza podejmuje tematy dotyczące agonii państwa w XVIII wieku. Pierwszą część zbioru otwiera syntetyczna ocena wydarzeń lat 1788–1792. Zawarto w niej artykuły poświęcone obradom Sejmu Wielkiego i przeprowadzonym wówczas reformom administracyjnym. Druga – dotyczy Kurlandii. Ostatnia część tekstów odnosi się do sytuacji międzynarodowej Rzeczypospolitej po sejmie grodzieńskim.

1 w magazynie

Opis

Łukasz Kądziela

[egzemplarz archiwalny]

Zbiór studiów przedwcześnie zmarłego w 1997 r. badacza podejmuje tematy dotyczące agonii państwa w XVIII wieku. Pierwszą część zbioru otwiera syntetyczna ocena wydarzeń lat 1788–1792. Zawarto w niej artykuły poświęcone obradom Sejmu Wielkiego i przeprowadzonym wówczas reformom administracyjnym. Druga – dotyczy Kurlandii. Ostatnia część tekstów odnosi się do sytuacji międzynarodowej Rzeczypospolitej po sejmie grodzieńskim.

Prace Instytutu Historycznego UW

ISBN 978-83-7543-221-3

Warszawa 2011, B5, ss. 322 + il. cz.-b. 1

Spis treści

Wstęp (Wojciech Kriegseisen)

Część I: Praktyka reformy majowej

Blaski i cienie polskiej polityki w latach 1788–1792
Rok realizacji reform majowych (1791–1792)
Reformy administracji lokalnej podczas Sejmu Czteroletniego

Część II: Sprawa kurlandzka

Spór szlachty kurlandzkiej z księciem Piotrem Bironem w okresie Sejmu Czteroletniego
Misja Aleksandra Batowskiego w Mitawie w lecie 1792 r.

Część III: Targowica i Grodno

O potrzebie badań nad dziejami targowicy
Prymas Michał Poniatowski wobec targowicy
Opcja grodzieńska
Zdrajcy i patrioci? Ugrupowania polityczne sejmu grodzieńskiego 1793 roku
Efemeryczna Rada Nieustająca z wiosny 1793 roku
Śledztwa i sądownictwo w sprawach o zdradę kraju w insurekcji 1794 roku

Część IV: Między Rosją a Prusami

Россия и второй раздел Польши: состояние изучения вопроса и исследовательские задачи
Polityczne znaczenie pruskich uzurpacji granicznych w 1793 roku
Rokowania o traktat handlowy z Prusami podczas sejmu grodzieńskiego 1793 roku
Polsko-pruskie negocjacje w sprawie traktatu handlowego za rządów Rady Nieustającej w latach 1793–1794
Polsko-pruski traktat handlowy z 9 kwietnia 1794 roku

Wykaz skrótów

Indeks nazwisk

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-221-3

Okładka

twarda