Konsulat Generalny RP w Monachium w latach 1920–1939

//, Promocje//Konsulat Generalny RP w Monachium w latach 1920–1939

Konsulat Generalny RP w Monachium w latach 1920–1939

37,00 

10 w magazynie

Iwona Anna Kulikowska

Autorka, opierając się na bogatym materiale źródłowym, omówiła działalność Konsulatu Generalnego RP w Monachium w okresie międzywojennym. W monografii przedstawiono okoliczności utworzenia placówki, organizację jej pracy oraz realizowane przez nią zadania polityczne i konsularne. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom opieki nad emigrantami polskimi w Bawarii i Badenii oraz działalności urzędu w sprawach prasy i propagandy. W pracy opisano również współpracę konsulatu z polskim wywiadem wojskowym.

10 w magazynie

Opis

Iwona Anna Kulikowska

Autorka, opierając się na bogatym materiale źródłowym, omówiła działalność Konsulatu Generalnego RP w Monachium w okresie międzywojennym. W monografii przedstawiono okoliczności utworzenia placówki, organizację jej pracy oraz realizowane przez nią zadania polityczne i konsularne. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom opieki nad emigrantami polskimi w Bawarii i Badenii oraz działalności urzędu w sprawach prasy i propagandy. W pracy opisano również współpracę konsulatu z polskim wywiadem wojskowym.

ISBN 978-83-7543-211-4

Warszawa 2011, B5, ss. 257 + il. cz.-b. 8

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Powstanie i rozwój organizacyjny konsulatu w latach 1920–1939

1.1. Kształtowanie się polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej po I wojnie światowej
1.2. Rozwój polskiej sieci konsularnej w Niemczech
1.3. Utworzenie placówki w Monachium w 1920 roku
1.4. Organizacja pracy placówki
1.5. Kadra i personel
1.6. Likwidacja konsulatu w 1939 roku

Rozdział 2. Ustawowa działalność konsulatu i jej finansowanie

2.1. Cele i zadania placówki
2.2. Finansowy aspekt działalności konsulatu

Rozdział 3. Opieka konsulatu nad emigrantami polskimi w Bawarii i Badenii

3.1. Charakterystyka emigracji polskiej na terenie Bawarii i Badenii
3.2. Opieka konsulatu nad Polakami i Żydami obywatelami polskimi w Bawarii i Badenii

Rozdział 4. Współpraca konsulatu z wywiadem wojskowym

4.1. Aktywność wywiadowcza konsulatu w latach 1921–1933
4.2. Powstanie i działalność placówki „Hakodate” w latach 1934–1937
4.3. Działalność placówki „Hakodate II” w latach 1937–1939

Rozdział 5. Działalność propagandowa konsulatu

5.1. Organizacja służby propagandowej placówki
5.2. Propagandowe oddziaływanie konsulatu na Niemców i Polaków
5.3. Obserwacja i analiza propagandy niemieckiej wobec Polski

Zakończenie

Wykaz skrótów

Aneks 1. Kierownicy Konsulatu Generalnego RP w Monachium

Aneks 2. Spisy urzędników i personelu Konsulatu Generalnego RP w Monachium

Aneks 3. Leszek Malczewski, konsul generalny w Monachium w latach 1922–1927 o pracy na placówce

Aneks 4. Wspomnienia konsula generalnego Aleksandra Ładosia dotyczące pracy w Konsulacie Generalnym RP w Monachium w latach 1927–1931

Bibliografia

Zusammenfassung

Indeks osób

Spis zdjęć

Dodatkowe informacje

ISBN

978-83-7543-211-4

Okładka

miękka