Kościół katolicki w Cesarstwie rosyjskim. Syberia. Daleki Wschód. Azja Środkowa

////Kościół katolicki w Cesarstwie rosyjskim. Syberia. Daleki Wschód. Azja Środkowa

Kościół katolicki w Cesarstwie rosyjskim. Syberia. Daleki Wschód. Azja Środkowa

36,75 

Brak w magazynie

Andrzej Majdowski

Autor proponuje topograficzno-chronologiczne ujęcie dziejów poszczególnych placówek religijnych, podając bardzo dokładne informacje, dotyczące parafii, księży, parafian. Pozycja ta uświadamia czytelnikom istnienie nieznanych lub częściowo zapomnianych dziejów polskiego przymusowego i dobrowolnego osadnictwa na pozaeuropejskich obszarach carskiej Rosji oraz starań tych ludzi o zachowanie narodowej tożsamości i narodowego dziedzictwa w związkach z Kościołem katolickim.

Brak w magazynie

Opis

Andrzej Majdowski

Autor proponuje topograficzno-chronologiczne ujęcie dziejów poszczególnych placówek religijnych, podając bardzo dokładne informacje, dotyczące parafii, księży, parafian. Pozycja ta uświadamia czytelnikom istnienie nieznanych lub częściowo zapomnianych dziejów polskiego przymusowego i dobrowolnego osadnictwa na pozaeuropejskich obszarach carskiej Rosji oraz starań tych ludzi o zachowanie narodowej tożsamości i narodowego dziedzictwa w związkach z Kościołem katolickim.

ISBN 83-88973-13-4

Warszawa 2001, B5, ss. 340 + il. cz.-b. 57

Spis treści

Spis ilustracji

Spis tabel

Materiały źródłowe

Archiwalia
Bibliografia cytowana
Wydawnictwa ciągłe
Skróty

Wstęp

Dekanat irkucki

Parafia irkucka
Irkuck
Kaplice domowe
Pierwszy kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Drugi kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Kaplice filialne
Usole
Słudzianka
Innokientiewska
Trubaczewski Uczastok
Zima
Niżneudińsk
Kamyszet
Parafia krasnojarska
Krasnojarsk
Kaplica domowa
Kościół pw. Opatrzności Bożej
Kościół pw. Przemienienia Pańskiego
Kościoły i kaplice filialne
Łakino
Iłańska
Kanok
Kańsk
Aczyńsk
Podtajeżny Uczastok
Kresławka
Witebka
Parafia zabajkalska czyli nerczyńska
Nerczyński Zawod
Parafia zabajkalska czyli czytińska
Czyta
Kaplice filialne
Werchneudińsk
Sreteńsk
Aneksy
Aneks 1.1 Stan religijno-moralny parafii irkuckiej (1907)
Aneks 1.2 Objazd katolików mieszkających w parafii irkuckiej (1907)

Dekanat tomski

Parafia tomska
Tomsk
Kaplica domowa
Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowe
Kaplica cmentarna pw. św. Antoniego Padewskiego
Kościoły i kaplice filialne
Białostocki vel Rybołowski Posiołok
Maliczewski Posiołok
Andrejewski Posiołok
Dwurieczeński Posiołok
Łomowicki Posiołok
Kołpaszewo
Parafia barokowska
Barokowskoje
Parafia maryińska
Maryińsk
Kościoły i kaplice filialne
Tajga
Wiaźma
Parafia bogotolska
Bogotoł
Kaplice filialne
Tjuchtet
Parafia spasska
Spassk
Kaplice filialne
Michajłowka
Timofejewka
Dobriński
Parafia kaińska
Kaińsk
Parafia nowonikołajewska
Nowo Nikołajewsk
Dom modlitewny
Kościół pw. Kazimierza
Kaplice filialne
Parafia barnaulska
Barnauł
Kaplice filialne
Bijsk
Aneksy
Aneks 2.1 Stan parafii tomskiej (1909)

Dekanat omski

Parafia tobolska
Tobolsk
Kaplica pw. Najświętszej Opatrzności
Kościół pw. Św. Trójcy
Kościoły i kaplice filialne
Kurgan
Tara
Hryniewicze
Chlebno
Parafia omska
Omsk
Kaplica wojenna
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Kaplice filialne
Ekspozytura marienburgska
Marienburg vel Peremenowka
Kaplice filialne
Semipałatyńsk
Ekspozytura petropawłowska
Petropawłowsk
Kaplice filialne
Kellerowka
Rozowka
Ljubimowka
Zołotum vel Krauka Mysz
Stesselowka vel Linejewka
Barońsk
Nowouzeńsk
Parafia tjumeńska
Tjumeń
Kaplice filialne
Pogorełkowski Posiołok
Parafia iszimska
Iszym
Parafia kustanajska
Kustanaj
Kaplice filialne
Oziemy Posiołok
Bezobrazowski Posiołok
Semenowski Posiołok
Woskresieński vel Tymiński Posiołok
Neljubimski Posiołok
Pridorożnij Posiołok
Stepnoj Posiołok
Wikentinowski Posiołok
Smaiłowski Posiołok
Turgeniewski Posiołok
Walentinowski Posiołok
Aneksy
Aneks 3.1 Stan religijno-moralny w dekanacie omskim (1910)
Aneks 3.2 Stan religijno-moralny parafii tobolskiej (1910)
Aneks 3.3 Stan religijno-moralny w filii kurgańskiej (1910)

Dekanat władywostocki

Parafia amurska czyli nikołajewska
Nikołajewsk Amurski
Parafia amurska czyli władywostocka
Władywostok
Kaplica pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Pierwszy kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Drugi kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Kościoły i kaplice filialne
Nikolsk Ussuryjski
Ekspozytura aleksandrowska
Post Aleksandrowski vel Aleksandrowsk Sachaliński
Parafia błagowieszczeńska
Błagowieszczeńsk
Kaplice filialne
Rogaczewka
Kozłowka
Parafia chabarowska
Chabarowsk
Parafia harbińska pw. św. Stanisława
Harbin
Kaplice tymczasowe
Kościół pw. św. Stanisława bpa
Kaplice filialne
Parafia harbińska pw. św. Jozefata
Harbin-Przystań
Kaplice filialne
Mandżuria
Hajlar
Parafia harbińska pw. św. Mikołaja – unicka
Aneksy
Aneks 4.1 Stan religijno-moralny parafii błagowieszczeńskiej (1910)
Aneks 4.2 Stan religijno-moralny parafii chabarowskiej (1911)
Aneks 4.3 Stan parafii harbińskiej (1908)

Dekanat turkiestański

Parafia taszkencka
Taszkent
Kaplice tymczasowe
Kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Kościół pw. Bożego Ciała
Kościoły i kaplice filialne
Aschabad
Skobelew
Kyzył Arwat
Samarkanda
Dżarkent
Krasnowodsk
Kopał
Wernyj
Czardżuj
Andiżan
Kokand
Lepsyńsk
Merw
Termez
Aneksy
Aneks 5.1
Aneks 5.2
Aneks 5.3
Aneks 5.4 Stan parafii taszkenckiej (1917)
Aneks 5.5

Zakończenie

Dodatki

Placówki duszpasterskie 1812–1937
Wierni w parafiach syberyjskich
Duchowieństwo parafialne

Przypisy

Indeksy

Indeks osobowy
Indeks geograficzny

Dodatkowe informacje

ISBN

83-88973-13-4

Okładka

miękka