Kościół w Polsce a sąsiedzi

////Kościół w Polsce a sąsiedzi

Kościół w Polsce a sąsiedzi

45,00 

3 w magazynie

Redakcja naukowa Janusz Grabowski, Tadeusz Paweł Rutkowski

Niniejszy zbiór studiów historycznych jest dedykowany Profesorowi Markowi Kazimierzowi Barańskiemu, wybitnemu mediewiście i badaczowi polskiego społeczeństwa średniowiecznego. Zamieszczone w nim studia są pokłosiem sesji naukowej pt. „Kościół w Polsce a sąsiedzi”, która odbyła się 11 października 2013 r. w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora. Zbiór prac napisanych przez przyjaciół, kolegów i uczniów poświęcony jest różnym zagadnieniom historycznym, choć dominują w nim opracowania dotyczące historii Kościoła i religijności w średniowieczu. Autorami tekstów są badacze z Polski, Czech i Słowacji, zarówno starszego, średniego, jak i młodszego pokolenia historyków, z różnych ośrodków naukowych. .

3 w magazynie

Opis

Redakcja naukowa Janusz Grabowski, Tadeusz Paweł Rutkowski

Niniejszy zbiór studiów historycznych jest dedykowany Profesorowi Markowi Kazimierzowi Barańskiemu, wybitnemu mediewiście i badaczowi polskiego społeczeństwa średniowiecznego. Zamieszczone w nim studia są pokłosiem sesji naukowej pt. „Kościół w Polsce a sąsiedzi”, która odbyła się 11 października 2013 r. w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora. Zbiór prac napisanych przez przyjaciół, kolegów i uczniów poświęcony jest różnym zagadnieniom historycznym, choć dominują w nim opracowania dotyczące historii Kościoła i religijności w średniowieczu. Autorami tekstów są badacze z Polski, Czech i Słowacji, zarówno starszego, średniego, jak i młodszego pokolenia historyków, z różnych ośrodków naukowych.

Koedycja z Instytutem Historycznym UW, Polskim Towarzystwem Historycznym i Towarzystwem Miłośników Historii

ISBN 978-83-7543-424-8

Warszawa 2017, B5,okładka twarda, ss. 332, 15 il. kol.

Spis treści

Tabula Gratulatoria

Bibliografia prac prof. dr hab. Marka Kazimierza Barańskiego

Janusz Grabowski, Tadeusz P. Rutkowski, Wstęp

Tadeusz P. Rutkowski, „Kryptonim „Marek” – Marek Brański w świetle akt Służby Bezpieczeństwa PRL

Marek Cetwiński, Marek Barański jako historyk średniowiecza

Henryk Samsonowicz, Europa średniowieczna -jedna czy wiele cywilizacji?

Janusz Grabowski,wizerunki książąt i księżnych mazowieckich. Przyczynek do ikonografii Piastów

Anna Pobóg-Lenartowicz, Papieże i papiestwo w katalogu opatów żagańskich

Tomasz Resler, Opaci w Kronice Thietmara z Meresburga. Rola i znaczenie opatów na tle wyższego duchowieństwa w poglądach biskupa meresburskiego.

Franciszek Dąbrowski, Cursus honorum w monarchii Bolesława Wstydliwego

Katarzyna Chmielewska, Klasztor i jego sąsiedzi. Sredniowieczni zakonnicy wobec swego najbliższego otoczenia.

Maria Starnawska, Ornat dla brata Urbana. O wyposażeniu kościoła Joannitów w Strzegomiu w XIV wieku

Libor Jan, Statifikacé é moravské é šlechty a nejstarši klášterni založeni.

Martin Homza, Sémanticka potencia osobného vlastného (rodného) mena Svätopluk, ako východisko svätoplukovskej legendy.

Teresa Chynczewska-Hennel, Znaczenie relacji nuncjuszy apostolskich w badaniach historycznych dziejów Rzeczypospolitej

Marek Stawski, Wokół listu Przemysła Otokara II do biskupa krakowskiego Prandoty – jego historyczne tło i początki kultu św. Stanisława

Roman Stelmach, Związki klasztorów wrocławskich z Polską na przykładzie opactwa św. Wincentego na Olbinie

Krzysztof Lewalski, „L’inerzia apostolica del clero polacco in Russia”,Między partykularyzmem a uniwersalizmem

Martyna Deszczyńska, List duchownych francuskich do hierarchów metropolii gnieźnieńskiej z 1796 r. Przyczynek do dziejów kontaktów elit kościelnych doby porewolucyjnej

Marek Piotr Deszczyński, O sensie badania postaw religijnych elity rządzącej w Polsce międzywojennej

Spis ilustracji

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-424-8

Okładka

twarda