Krajobrazy kulturowe. Sposoby konstruowania i narracje

////Krajobrazy kulturowe. Sposoby konstruowania i narracje

Krajobrazy kulturowe. Sposoby konstruowania i narracje

56,00 

9 w magazynie

Redakcja naukowa Robert Traba, Violetta Julkowska, Tadeusz Stryjakiewicz, współpraca Dominik Pick

„Historia jest nauką o «ludziach w czasie». Największym natomiast wrogiem czasu, jak pisał francuski historyk, Ferdynand Braudel, jest przestrzeń geograficzna. Historia ludzkości jest bowiem walką z horror vacui, «nieustającym wysiłkiem pokonania przestrzeni, jej opanowania i w końcu przyswojenia». Te dwie konstatacje stworzyły pomysł na temat niniejszego tomu. Krajobraz jest nie tyle zastanym obrazem, co konstruktem kulturowym, «nadbudowanym nad tym, co estetyczne, uwarunkowanym przez to, co społeczne, i stworzonym z tego, co przyrodnicze».

9 w magazynie

Kategoria:

Opis

Redakcja naukowa Robert Traba, Violetta Julkowska, Tadeusz Stryjakiewicz, współpraca Dominik Pick

„Historia jest nauką o «ludziach w czasie». Największym natomiast wrogiem czasu, jak pisał francuski historyk, Ferdynand Braudel, jest przestrzeń geograficzna. Historia ludzkości jest bowiem walką z horror vacui, «nieustającym wysiłkiem pokonania przestrzeni, jej opanowania i w końcu przyswojenia». Te dwie konstatacje stworzyły pomysł na temat niniejszego tomu. Krajobraz jest nie tyle zastanym obrazem, co konstruktem kulturowym, «nadbudowanym nad tym, co estetyczne, uwarunkowanym przez to, co społeczne, i stworzonym z tego, co przyrodnicze». Próbujemy w nim poddać analizie i opowiedzieć postawy człowieka wobec krajobrazu kulturowego z perspektywy historii i geografii, ale również dydaktyki, archeologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa oraz historii sztuki, głównie w kontekście dziedzictwa kulturowego. Wielość definicyjna pozwala pośrednio zestawiać i pozytywnie konfrontować różne strategie badawcze, tworząc w ten sposób pole interdyscyplinarnego dialogu. Oprócz rozważań teoretycznych, materią empiryczną, do której się odnosimy jest przestrzeń doświadczeń polskich, niemieckich i polsko-niemieckich”.
(Prof. Robert Traba – współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej)

Warszawa 2017, ISBN 978-83-7543-420-0, B5, okładka miękka ze skrzydełkami, ss. 505.
Koedycja z Centrum Badań Historycznych w Berlinie Polskiej Akademii Nauk