Krajobrazy kulturowe. Sposoby konstruowania i narracje

////Krajobrazy kulturowe. Sposoby konstruowania i narracje

Krajobrazy kulturowe. Sposoby konstruowania i narracje

70,00 

1 w magazynie

Redakcja naukowa Robert Traba, Violetta Julkowska, Tadeusz Stryjakiewicz, współpraca Dominik Pick

„Historia jest nauką o «ludziach w czasie». Największym natomiast wrogiem czasu, jak pisał francuski historyk, Ferdynand Braudel, jest przestrzeń geograficzna. Historia ludzkości jest bowiem walką z horror vacui, «nieustającym wysiłkiem pokonania przestrzeni, jej opanowania i w końcu przyswojenia». Te dwie konstatacje stworzyły pomysł na temat niniejszego tomu. Krajobraz jest nie tyle zastanym obrazem, co konstruktem kulturowym, «nadbudowanym nad tym, co estetyczne, uwarunkowanym przez to, co społeczne, i stworzonym z tego, co przyrodnicze».

1 w magazynie

Kategoria:

Opis

Redakcja naukowa Robert Traba, Violetta Julkowska, Tadeusz Stryjakiewicz, współpraca Dominik Pick

[egzemplarz archiwalny]

„Historia jest nauką o «ludziach w czasie». Największym natomiast wrogiem czasu, jak pisał francuski historyk, Ferdynand Braudel, jest przestrzeń geograficzna. Historia ludzkości jest bowiem walką z horror vacui, «nieustającym wysiłkiem pokonania przestrzeni, jej opanowania i w końcu przyswojenia». Te dwie konstatacje stworzyły pomysł na temat niniejszego tomu. Krajobraz jest nie tyle zastanym obrazem, co konstruktem kulturowym, «nadbudowanym nad tym, co estetyczne, uwarunkowanym przez to, co społeczne, i stworzonym z tego, co przyrodnicze». Próbujemy w nim poddać analizie i opowiedzieć postawy człowieka wobec krajobrazu kulturowego z perspektywy historii i geografii, ale również dydaktyki, archeologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa oraz historii sztuki, głównie w kontekście dziedzictwa kulturowego. Wielość definicyjna pozwala pośrednio zestawiać i pozytywnie konfrontować różne strategie badawcze, tworząc w ten sposób pole interdyscyplinarnego dialogu. Oprócz rozważań teoretycznych, materią empiryczną, do której się odnosimy jest przestrzeń doświadczeń polskich, niemieckich i polsko-niemieckich”.
(Prof. Robert Traba – współprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej)

Warszawa 2017, ISBN 978-83-7543-420-0, B5, okładka miękka ze skrzydełkami, ss. 505.
Koedycja z Centrum Badań Historycznych w Berlinie Polskiej Akademii Nauk

SPIS TREŚCI
Od Redaktorów
I WPROWADZENIE
Robert Traba, Krajobraz kulturowy:strategie badawcze i interpretacje. Uwagi wstępne

II TEORIE I METODY
Olaf Kühne, Przestrzeń, krajobraz kulturowy. Terminologia, definicje
Violetta Julkowska, Krajobraz kulturowy jako kategoria pojęciowa i perspektywa poznawcza w edukacji historycznej
Winfried Schenk, Znaczenie krajobrazów kulturowych dla edukacji ekologicznej w Niemczech z perspektywy historii Kultury i historii idei.
Włodzimierz Rączkowski, Przyszłe krajobrazy w perspektywie metod teledetekcyjnych
Gabi Dolff-Bonekämper, Wejść w przeszłość innych ludzi
III ZMIENNE TOŻSAMOŚCI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Alexander Tölle, Przestrzeń (zre)konstruowana jako wyraz zmian społecznych na przykładzie Elbląga i Głogowa
Ewa Wojtoń, Pamięć pracy. Kulturowe przekształcenia krajobrazów poindustrialnych na przykładzie Sosnowca
Tadeusz Stryjakiewicz, Krajobraz kulturowy w procesie przemian. Przykład miasta i okolic Konina
Marcus Schwarzer, Zmiana krajobrazów kulturowych wskutek eksploatacji odkrywkowej węgla brunatnego
Urszula Myga-Piątek, Grzegorz Jankowski, Andrzej Soczówka, Sieci komunikacyjne w krajobrazie kulturowym. Wybrane przykłady w perspektywie historycznej
Antje Otto, Andrzej Ancygier, Karolina Jankowska, Wykorzystanie energii Wiatrowej i debaty na temat krajobrazu. Doświadczenia z Polski i Niemiec

IV CZYTANIE KRAJOBRAZU

Maria Poprzęcka, Kredowe skały
Przemysław Czapliński, Fałdowanie gór. Dwa zejścia łotrzykowskie

V DYDAKTYKA
a. DOBRE PRAKTYKI
Adam Bech, Edukacyjne doświadczenie krajobrazów Kulturowych
Wiesław Araszkiewicz, Krajobraz kulturowy w praktyce edukacyjnej szkoły na poziomie gimnazjalnym i ponad gimnazjalnym

b. DYDAKTYKA SZKOLNA

Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk, Krajobrazy kulturowe w polskich podręcznikach szkolnych do nauki historii
Thomas Strobel, Krajobraz kulturowy w niemieckich podręcznikach do historii
Joanna Plit, Florian Plit, Krajobrazy kulturowe w polskich podręcznikach szkolnych do nauki geografii
Stephanie Zloch, Region jako krajobraz:Prusy wschodnie/Warmia i Mazury w podręcznikach szkolnych do historii i geografii
Marcin Wiatr, Głęboki rozziew. Obecność Górnego Śląska jako polsko-niemieckiego krajobrazu kulturowego w polskich mediach edukacyjnych po 1989
Péter Bagoly-Simó, Przemilczany człowiek: Krajobrazy kulturowe w berlińskich podręcznikach szkolnych
Noty o autorach
Indeks osób