Kultura artystyczna Warszawy. XVII–XXI w.

//, Promocje//Kultura artystyczna Warszawy. XVII–XXI w.

Kultura artystyczna Warszawy. XVII–XXI w.

55,00 

Brak w magazynie

red. A. Pieńkos, M. Wardzyński

Teksty zawarte w tomie należą do różnych nurtów badawczych i odnoszą się zarówno do problematyki architektury, rzeźby, malarstwa, grafiki, emblematyki, jak i kolekcjonerstwa. Szeroki jest również zakres chronologiczny tematyki artykułów. Wyczerpująco omówiono architekturę i plastykę nowożytną. Książka ta będzie pierwszą w dziejach pracą zbiorową ukazującą bogatą i złożoną problematykę kultury artystycznej stolicy w tak obszerny sposób i w tak szerokim kontekście.

Brak w magazynie

Kategorie: ,

Opis

red. A. Pieńkos, M. Wardzyński

Teksty zawarte w tomie należą do różnych nurtów badawczych i odnoszą się zarówno do problematyki architektury, rzeźby, malarstwa, grafiki, emblematyki, jak i kolekcjonerstwa. Szeroki jest również zakres chronologiczny tematyki artykułów. Wyczerpująco omówiono architekturę i plastykę nowożytną. Książka ta będzie pierwszą w dziejach pracą zbiorową ukazującą bogatą i złożoną problematykę kultury artystycznej stolicy w tak obszerny sposób i w tak szerokim kontekście.

ISBN 978-7543-175-9

Warszawa 2010, A4, ss. 461 + il. cz.-b. 281 + il. kolor. 71

Spis treści

Wstęp

Jakub Lewicki, Warszawska architektura rezydencjonalna 1. poł. XVII w. Wyniki najnowszych badań i dalsze postulaty badawcze

Ryszard Szmydki, Malarstwo niderlandzkie na dworze Zygmunta III

Michał Wardzyński, Marmury i wapienie mozańskie, alabaster angielski oraz importy gdańskie w małej architekturze oraz plastyce sakralnej i sepulkralnej 1. poł. XVII w. w Warszawie

Józef Skrabski, „Czarny marmur” dębnicki w Warszawie

Mariusz Karpowicz, Isidoro Affaitati i wklęsła fasada

Jerzy Żmudziński, Nowe wiadomości o obrazach malarza Jana Reisnera

Aleksandra Bernatowicz, Francuskie wzory w środowisku warszawskim. Dekoracja plafonu w rezydencji Wielopolskich w Oborach

Magdalena Górska, Apelles symbolicus (1699) Johanna Michaela von der Kettena – źródło wiedzy o niezachowanych emblematach i inskrypcjach warszawskich

Andrzej Józef Baranowski, Warszawa jako stolica zakonów łacińskich na tle dużych miast Rzeczypospolitej

Karol Guttmejer, Kościół Kamedułów na Bielanach w Warszawie. Problem formy i autorstwa

Jolanta Putkowska, Jak mieszkał magnat, kiedy przyjeżdżał za Sasów do Warszawy

Rafał Nestorow, Sieniawscy w Warszawie czasów Augusta II. Kilka uwag o wzajemnych relacjach artystycznych

Jakub Sito, „Od czasów Augustów szczególniej liczba niemieckich artystów i rzemieślników w Warszawie wzrosła…”. O roli nacji niemieckiej w przedsięwzięciach budowlano-artystycznych Warszawy okresu saskiego

Zbigniew Michalczyk, Warszawski malarz Łukasz Smuglewicz. Nowe ustalenia i hipotezy

Jolanta Polanowska, Ogród angielski (English landscape garden) w Warszawie i jej okolicach w 2. poł. XVIII w. i jego wzory

Anna Lewicka-Morawska, Sprawy sztuki na forum Warszawskiego Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk a życie artystyczne Warszawy w pocz. XIX w.

Małgorzata Omilanowska, Problemy badawcze XIX-wiecznej architektury warszawskiej. Kilka uwag

Wiktor Z. Łyjak, Pozawarszawskie losy stołecznych organów

Marcin Zgliński, Między Warszawą a Wilnem. Produkcja artystów i firm warszawskich w sztuce sakralnej dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIX i na pocz. XX w.

Kamilla Pijanowska, Mistrzowski drzeworyt interpretacyjny u schyłku świetności warszawskich czasopism ilustrowanych. Działalność Władysława Klejna (1867–1952)

Piotr P. Czyż, Hieronim Wilder i grafika artystyczna w środowisku warszawskim pocz. XX w.

Peter Martyn, Enigmatyczna wielkomiejskość Warszawy pocz. XX w. na tle ówczesnego rozkwitu cywilizacji zwanej „metropolitalną” i jej nadchodzącego zaniku

Marta Leśniakowska, Inne czytanie miasta. Brak i addenda jako krytyczne historie sztuki

Joanna M. Sosnowska, Warszawa postkolonialna, czyli niemożliwość awangardy

Ewa Perlińska, Ku awangardzie – młodzi architekci warszawscy. Stowarzyszenie Architektów Polskich w latach 1926–29

Filip Burno, Strategie władzy a architektoniczna przestrzeń Warszawy XX w.

Piotr Kibort, Katedry X Muzy. Architektura kin „Moskwa” i „Praha”

Marek Czapelski, „Mister Warszawy” – dwie dekady socjalistycznej stolicy

Agnieszka Szewczyk, Mieczysław Szymański – nieznany artysta i zapomniany pedagog warszawski. Perspektywa biograficzna

Krzysztof Pijarski, „Lśniąca ruina – fotografia, socrealizm i mit odbudowy Warszawy”. Notatki na marginesach fotografii Adama Kaczkowskiego z pocz. lat 50. zeszłego wieku

Magdalena Wróblewska, Znaczenie tradycji dokumentu topograficznego w środowisku fotografów warszawskich

Adam Mazur, Fenomen „fotografii warszawskiej” wczoraj i dziś

Katarzyna Bojarska, Co robi łączniczka w ruinach stolicy, w ruinach pamięci

Krzysztof Skrzypczyk, Warszawa w komiksie – komiks w Warszawie

Indeks osób

Informacje dodatkowe

ISBN

978-7543-175-9

Okładka

twarda