Marc Chagall – Dawid Lazer. Listy

////Marc Chagall – Dawid Lazer. Listy

Marc Chagall – Dawid Lazer. Listy

21,00 

Opracowanie Elżbieta Kossewska

W pracy zaprezentowano listy Dawida Lazera i Marka Chagalla. Dawid Lazer pochodził z Krakowa.  Był synem Szymona Menachema Lazera, hebraisty i redaktora „Ha-Micpe”, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktorem „Nowego Dziennika” (syjonistycznej gazety w języku polskim). W 1941 r. przez ZSRR dotarł do Palestyny i osiadł w Tel Awiwie. Należał do grona założycieli izraelskiej gazety „Maariw”. Wchodził w skład zarządu Związku Pisarzy Hebrajskich, był sekretarzem i skarbnikiem hebrajskiego PEN Clubu. Podróże literackie były pasją Lazera i tematem wielu jego prac publicystycznych, część z nich poświęcona została spotkaniom z Markiem Chagallem, który obok Picassa był najwybitniejszym malarzem w swoim pokoleniu, przy czym, jak mawiał Lionello Venturi: „Picasso prezentuje tryumf inteligencji, Chagall chwałę serca”.  Książka obejmuje problemy polskiej literatury w Izraelu, dużo miejsca poświęcono utworowi Jerzego Ficowskiego „List do Marc Chagalla”, a także relacjom Chagalla z Izraelem i kulturą żydowską.

The book presents the correspondence between David Lazer and Mark Chagall. David Lazer was from Krakow. He was the son of Simon Menachem Lazer, a Hebraist and an editor of Ha-Micpe. He was a graduate of the Jagiellonian University and an editor of Nowy Dziennik (a Polish-language Zionist newspaper). In 1941, he reached Palestine through the USSR and settled in Tel Aviv. He was one of the founders of the Israeli newspaper Maariw. He was a member of the board of the Union of Hebrew Writers, and the secretary and treasurer of the Hebrew PEN Club. Literary journeys were Lazer’s passion and the subject of many of his journalistic writings, some of which were devoted to meetings with Marc Chagall who, besides Picasso, was the most outstanding painter of his generation. As Lionello Venturi said, “Picasso presents the triumph of the intellect, Chagall the glory of the heart.” The book explores problems connected to Polish literature in Israel, with a large amount of attention devoted to Jerzy Ficowski’s poem titled “A Letter to Marc Chagall” as well as Chagall’s relations with Israel and Jewish culture.

Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Opracowanie Elżbieta Kossewska

W pracy zaprezentowano listy Dawida Lazera i Marka Chagalla. Dawid Lazer pochodził z Krakowa.  Był synem Szymona Menachema Lazera, hebraisty i redaktora „Ha-Micpe”, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktorem „Nowego Dziennika” (syjonistycznej gazety w języku polskim). W 1941 r. przez ZSRR dotarł do Palestyny i osiadł w Tel Awiwie. Należał do grona założycieli izraelskiej gazety „Maariw”. Wchodził w skład zarządu Związku Pisarzy Hebrajskich, był sekretarzem i skarbnikiem hebrajskiego PEN Clubu. Podróże literackie były pasją Lazera i tematem wielu jego prac publicystycznych, część z nich poświęcona została spotkaniom z Markiem Chagallem, który obok Picassa był najwybitniejszym malarzem w swoim pokoleniu, przy czym, jak mawiał Lionello Venturi: „Picasso prezentuje tryumf inteligencji, Chagall chwałę serca”.  Książka obejmuje problemy polskiej literatury w Izraelu, dużo miejsca poświęcono utworowi Jerzego Ficowskiego „List do Marc Chagalla”, a także relacjom Chagalla z Izraelem i kulturą żydowską.

Koedycja z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa 2018, ISBN 978-83-66018-08-2, A5, ss. 137, 3 il kol., okładka miękka ze skrzydełkami

The book presents the correspondence between David Lazer and Mark Chagall. David Lazer was from Krakow. He was the son of Simon Menachem Lazer, a Hebraist and an editor of Ha-Micpe. He was a graduate of the Jagiellonian University and an editor of Nowy Dziennik (a Polish-language Zionist newspaper). In 1941, he reached Palestine through the USSR and settled in Tel Aviv. He was one of the founders of the Israeli newspaper Maariw. He was a member of the board of the Union of Hebrew Writers, and the secretary and treasurer of the Hebrew PEN Club. Literary journeys were Lazer’s passion and the subject of many of his journalistic writings, some of which were devoted to meetings with Marc Chagall who, besides Picasso, was the most outstanding painter of his generation. As Lionello Venturi said, “Picasso presents the triumph of the intellect, Chagall the glory of the heart.” The book explores problems connected to Polish literature in Israel, with a large amount of attention devoted to Jerzy Ficowski’s poem titled “A Letter to Marc Chagall” as well as Chagall’s relations with Israel and Jewish culture.