Metamorfozy społeczne, t. 2

////Metamorfozy społeczne, t. 2

Metamorfozy społeczne, t. 2

22,00 

Brak w magazynie

Tom zawiera – podobnie jak poprzedni – rozważania Janusza Żarnowskiego na temat aktualnego statusu historii społecznej na świecie i w Polsce (w tym bilans dziesięciolecia minionego od ukazania się poprzedniego tomu), kilka rozpraw o niektórych podstawowych problemach historii społecznej Polski, głównie w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku (autorstwa Magdaleny Gawin, Włodzimierza Mędrzeckiego, Anny Landau-Czajki), oraz kilka studiów bardziej szczegółowych.

Brak w magazynie

Opis

Tom zawiera – podobnie jak poprzedni – rozważania Janusza Żarnowskiego na temat aktualnego statusu historii społecznej na świecie i w Polsce (w tym bilans dziesięciolecia minionego od ukazania się poprzedniego tomu), kilka rozpraw o niektórych podstawowych problemach historii społecznej Polski, głównie w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku (autorstwa Magdaleny Gawin, Włodzimierza Mędrzeckiego, Anny Landau-Czajki), oraz kilka studiów bardziej szczegółowych.

Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk

ISBN 978-83-7543-015-8

Warszawa 2007, B5, ss. 257 + il. cz.-b. 26

Spis treści

Słowo wstępne (Janusz Żarnowski)

Janusz Żarnowski, Historia społeczna w XXI wieku

Magdalena Gawin, Historie intymne. Codzienność warszawianek doby fin de siecle’u

Włodzimierz Mędrzecki, Polacy z Ukrainy Naddnieprzańskiej w Drugiej Rzeczypospolitej

Anna Landau-Czajka, Zasymilowana inteligencja żydowska w okresie międzywojennym

Paweł Brudek, Stereotyp jako narzędzie do badania obrazu Rosji i Rosjan w oczach Niemców podczas I wojny światowej

Olga Linkiewicz, Relacje międzykulturowe i świadomość narodowa. Społeczności lokalne Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym

Mateusz Rodak, Prostytucja w Lublinie w dwudziestoleciu międzywojennym

Błażej Brzostek, Joanna Wawrzyniak, „Wiklina’: Z historii pewnej warszawskiej kawiarni lat małej stabilizacji

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-015-8

Okładka

miękka