Migracje i społeczeństwo”, t. 8: Upadek imperiów i rozwój migracji w XX w.

//, Promocje, Serie//Migracje i społeczeństwo”, t. 8: Upadek imperiów i rozwój migracji w XX w.

Migracje i społeczeństwo”, t. 8: Upadek imperiów i rozwój migracji w XX w.

18,00 

red. Jan Zamojski

Głównym zagadnieniem tomu są przemiany charakteru migracji w XX wieku. Do czynników warunkujących migracje doszły, obok warunków ekonomicznych, także względy polityczne, etniczne i religijne, czyli kulturowe, a nawet ekologiczne. Migracje stały się zjawiskiem globalnym. Jedną z przyczyn jest rozpad wielkich imperiów: rosyjskiego, austro-węgierskiego, tureckiego, niemieckiego, brytyjskiego, francuskiego, włoskiego oraz radzieckiego i towarzyszące temu zmiany granic. Praca porusza także problem stereotypów funkcjonujących w Europie odnośnie poszczególnych narodów i grup etnicznych.

Opis

red. Jan Zamojski

Głównym zagadnieniem tomu są przemiany charakteru migracji w XX wieku. Do czynników warunkujących migracje doszły, obok warunków ekonomicznych, także względy polityczne, etniczne i religijne, czyli kulturowe, a nawet ekologiczne. Migracje stały się zjawiskiem globalnym. Jedną z przyczyn jest rozpad wielkich imperiów: rosyjskiego, austro-węgierskiego, tureckiego, niemieckiego, brytyjskiego, francuskiego, włoskiego oraz radzieckiego i towarzyszące temu zmiany granic. Praca porusza także problem stereotypów funkcjonujących w Europie odnośnie poszczególnych narodów i grup etnicznych.

Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk i Mazowiecką Wyższą Szkołą Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu.

ISBN 83-88973-52-5

Warszawa 2003, B5, ss. 242 + il. cz.-b. 10 + 6 map

SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE (Jan E. Zamojski)

Andrzej Bonasewicz – ZMIANY GRANIC PAŃSTWOWYCH I MNIEJSZOŚCI NARODOWE

Andrzej Gocłowski – EXODUS BUŁGARSKICH MUZUŁMANÓW DO TURCJI W 1989 ROKU JAKO ZAPOWIEDZ ZMIERZCHU WPŁYWÓW IMPERIALNYCH ZSRR NA BAŁKANACH

Jean-Charles Szurek – FRANCUSKA DYSKUSJA O WOJNIE ALGIERSKIEJ

Anna Barska – MIGRACJE SPOŁECZEŃSTWA ALGIERSKIEGO OD 1962 ROKU

Bogumiła Lisocka-Jaegermann – ROZKŁAD IMPERIÓW KOLONIALNYCH NA OBSZARZE KARAIBÓW PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ I JEGO NASTĘPSTWA MIGRACYJNE

Tadeusz Miłkowski – WPŁYW UTRATY KOLONII NA MIGRACJE HISZPAŃSKIE W XIX I XX WIEKU

Małgorzata Szupejko – SPOŁECZNO-KULTUROWE NASTĘPSTWA POSTKOLONIALNYCH MIGRACJI AFRYKAŃSKICH JAKO EFEKT ZDERZENIA KULTUR – ZARYS PROBLEMATYKI

Włodzimierz Marciniak – ROZKŁAD ZWIĄZKU RADZIECKIEGO – KONSEKWENCJE MIGRACYJNE

Ewgienij Sinkiewicz – ROZPAD ZWIĄZKU RADZIECKIEGO I UWARUNKOWANIA PROCESÓW MIGRACYJNYCH NA TERYTORIUM POSTSOWIECKIM

Ewa Nowicka, Sławomir Łodziński – „OTWARTE DRZWI”. OPINIE I POSTAWY MIESZKAŃCÓW POLSKI WOBEC CUDZOZIEMCÓW W ŚWIETLE BADANIA „POLACY I INNI”

Natalia Iszunina – NARODOWO-KULTUROWE PROBLEMY RUMUNÓW UKRAIŃSKICH W ŚWIETLE PAŃSTWOWEJ POLITYKI NARODOWOŚCIOWEJ (LATA DZIEWIĘĆDZIESIĄTE)

Taisija Zariećka – PROCESY KULTURALNE W ŚRODOWISKU EMIGRACJI UKRAIŃSKIEJ W KANADZIE W XX WIEKU

Anatolij Myronczuk – EMIGRACJA BUŁGARSKA NA UKRAINIE W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU

Ołeksandr Zariećkyj – DIASPORA UKRAIŃSKA W „ZACHODNIM ŚWIECIE” NA ŁAMACH CZASOPISM KULTURALNYCH USRR LAT SZEŚĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

Ryszard Vorbrich – MIKRO- I MAKROMIGRACJE W KAMERUNIE. PRZESTRZEŃ A BARIERY ADAPTACJI KULTUROWEJ

Małgorzata Frątczak – DWUJĘZYCZNOŚĆ W PARAGWAJU. WPŁYW MIGRACJI NA SYTUACJĘ JĘZYKOWĄ W ASSUNCION

Garść refleksji konferencyjnych (Centrum Żydowskie „Sefer” w Moskwie) (Ewa Kowalska-Dąbrowska)

Na marginesie Poradnika ksenofoba; kilka uwag o stereotypach (Małgorzata Nalewajko)

Białoruski fenomen migracyjny (Ewa Kowalska-Dąbrowska)

SUMMARIES – SOMMAIRES – SUMARIOS

 

 

Informacje dodatkowe

ISBN

83-88973-52-5

Okładka

miękka