Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939)

////Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939)

Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939)

47,25  35,00 

13 w magazynie

Lech Wyszczelski

Rola Ministerstwa Spraw Wojskowych, nie tylko w prowadzeniu polityki wojskowej, ale też w funkcjonowaniu centralnych organów państwa – mimo stopniowej utraty wielu prerogatyw – powodowała, że był to resort o dużym prestiżu w państwie, co wymagało stworzenia w nim wielu specjalistycznych komórek kierujących poszczególnymi obszarami działalności. Opracowanie, podzielone na cztery części (odpowiadające latom 1918–1921, 1921–1926, 1926–1935 i 1935–1939), przedstawia strukturę organizacyjną, obsadę personalną i funkcjonowanie resortu.

13 w magazynie

Opis

Lech Wyszczelski

Rola Ministerstwa Spraw Wojskowych, nie tylko w prowadzeniu polityki wojskowej, ale też w funkcjonowaniu centralnych organów państwa – mimo stopniowej utraty wielu prerogatyw – powodowała, że był to resort o dużym prestiżu w państwie, co wymagało stworzenia w nim wielu specjalistycznych komórek kierujących poszczególnymi obszarami działalności. Opracowanie, podzielone na cztery części (odpowiadające latom 1918–1921, 1921–1926, 1926–1935 i 1935–1939), przedstawia strukturę organizacyjną, obsadę personalną i funkcjonowanie resortu.

ISBN 978-83-7543-128-5

Warszawa 2010, B5, ss. 281

Spis treści

Wstęp

  1. Powstanie i funkcjonowanie Ministerstwa Spraw Wojskowych w okresie walk (1918-1921)

1.1. Komisja Wojskowa Rady Stanu (rządu) prekursorką Ministerstwa Spraw Wojskowych
1.2. Działalność resortu od października 1918 do marca 1919 roku
1.3. Zadania i organizacja Ministerstwa Spraw Wojskowych od marca 1919 do lutego 1920 roku
1.4. Nowy model funkcjonowania Ministerstwa Spraw Wojskowych od lutego do późnej jesieni 1920 roku
1.5. Przygotowanie i prowadzenie demobilizacji wojska
1.6. Prace nad przejściem na pokojową organizację i działalność wojska

  1. Działalność Ministerstwa Spraw Wojskowych od demobilizacji w 1921 do zamachu majowego 1926 roku

2.1. Pokojowa organizacja Ministerstwa Spraw Wojskowych – kompetencje i zadania resortu oraz ich realizacja
2.2. Organizacja, zadania i kompetencje Sztabu Generalnego
2.3. Szefostwo Administracji Armii – organizacja i działalność do maja 1926 roku
2.4. Generalne inspektoraty broni głównych
2.5. Zabiegi Ministerstwa Spraw Wojskowych o uchwalenie ustawy o organizacji najwyższych władz wojskowych
2.6. Rola Ministerstwa Spraw Wojskowych podczas zamachu majowego

  1. Ministerstwo Spraw Wojskowych pod kierownictwem marszałka Piłsudskiego (1926-1935)

3.1. Główne obszary działalności Ministerstwa Spraw Wojskowych
3.2. Struktura organizacyjna i obsada personalna instytucji podległych bezpośrednio ministrowi oraz zachodzące w nich zmiany
3.3. Instytucje podległe szefowi Administracji Armii – ich zadania i kompetencje
3.4. Pion podległy wiceministrowi odpowiedzialnemu za kierowanie i dowodzenie wojskiem
3.5. Terenowa administracja wojskowa

  1. Ministerstwo Spraw Wojskowych w okresie narastającego zagrożenia wojennego (1935-1939)

4.1. Zmiany organizacyjne i kompetencyjne w Ministerstwie Spraw Wojskowych
4.2. Instytucje i urzędy bezpośrednio podporządkowane ministrowi
4.3. Pion Ministerstwa Spraw Wojskowych odpowiedzialny za dowodzenie wojskiem
4.4. Struktury oraz działalność Szefostwa Administracji Armii

Zakończenie

Bibliografia

Summary

Indeks osobowy

 

Dodatkowe informacje

ISBN

978-83-7543-128-5

Okładka

miękka