Mircea Eliade w Polsce. Recepcja religioznawczo-kulturowa

//, Literaturoznawstwo, Promocje, Religia//Mircea Eliade w Polsce. Recepcja religioznawczo-kulturowa

Mircea Eliade w Polsce. Recepcja religioznawczo-kulturowa

50,00 

7 w magazynie

Beata Skarżyńska

Autorka zebrała i opracowała usystematyzowane dane o dorobku naukowym i literackim Mircei Eliadego, który w Polsce ma swoją recepcję w dziedzinie tematyki badawczej, metodologii, humanistyki. Odbiorowi twórczości Eliadego towarzyszył przez lata utrwalany proces deformacji i fragmentaryzacji jego myśli. W pracy przeprowadzono analizę krytyczną świadectw 50-letniego przyswajania dorobku Eliadego, a także klasyfikację i ewaluację polskiej recepcji.

7 w magazynie

Opis

Beata Skarżyńska

Autorka zebrała i opracowała usystematyzowane dane o dorobku naukowym i literackim Mircei Eliadego, który w Polsce ma swoją recepcję w dziedzinie tematyki badawczej, metodologii, humanistyki. Odbiorowi twórczości Eliadego towarzyszył przez lata utrwalany proces deformacji i fragmentaryzacji jego myśli. W pracy przeprowadzono analizę krytyczną świadectw 50-letniego przyswajania dorobku Eliadego, a także klasyfikację i ewaluację polskiej recepcji.

ISBN 978-83-7543-85-1

Warszawa 2009, B5, ss. 207

Spis treści

Rozdział I. Psychogeneza orientacji eliadowskiej. Inspiracje religioznawcze

Inspiracje okresu rumuńskiego
Kontekst francuski
Wpływy Jungowskie – Eranos
Szkoła Chicagowska
Odniesienia do polskich badaczy religii okresu przedwojennego

Rozdział II. Trwałość przesłania eliadyzmu

Eliadyzm – czym jest? Określenie i zakres pojęcia
Główne dzieła Eliadego – wpływ dydaktyki a perspektywy recepcji
Kierunki recepcji a specyfika ujęcia zjawiska religii u Eliadego
Tożsamość Eliadego jako naukowca i religioznawcy
Znaczenie analizy symboli religijnych Mircei Eliadego dla współczesnej teologii
Misja Kościoła a przesłanie eliadowskie – nowy język dialogu
Praktyczny wymiar recepcji eliadowskiej – dialog kultur i religii

Rozdział III. Przegląd wydawnictw eliadowskich a fazy recepcji

Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XX wieku
Sylwetka Eliadego w publikacjach religioznawczych na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku
Lata siedemdziesiąte a recepcja wydawnicza
Recepcja dzieł literackich Eliadego w Polsce
Próba całościowej prezentacji dorobku Mircei Eliadego przez Stanisława Tokarskiego
Lata osiemdziesiąte XX wieku
Lata dziewięćdziesiąte
Po roku 2000

Rozdział IV. Recepcje cząstkowe: peryferia recepcji a centrum sensu

Recepcja humanistyczna
Recepcja analogiczna
Symbolizm religijny a symbolizm poetycki
Mity współczesności, religioznawstwo jako metapsychoanaliza i terapia humanistyki na przykładzie wybranych prac Marii Janion
„Stawanie się” w codzienności
Dramat sakralny
Recepcja orientalistyczna
Leon Cyboran i joga
Stanisław Tokarski i Orient
Recepcja antropologiczna u Stanisława Tokarskiego i Marcina Czerwińskiego
Od antropologii kulturowej do antropologii religioznawczej
Antropologia kultury
Filozofia religii
Sacrologia eliadowska i jej kontynuacja u Leszka Kołakowskiego
Wybrane aspekty filozoficzne eliadowskiej koncepcji religii u Zdzisława Pawlaka i Zofii Zdybickiej
Recepcja w psychologii religii
Opis i analiza doświadczenia Boga w ujęciu humanistycznej psychologii religii a recepcja w Polsce
Recepcja koncepcji eliadowskich w psychologii rozwoju dorosłych i psychologii mitu
Recepcja a metafizyka

Rozdział V. Recepcja religioznawcza eliadyzmu w poszukiwaniu klucza interpretacyjnego

Recenzje i wstępy do tłumaczeń jako źródło recepcji
Tematyka prac badawczych a źródła recepcji
Tematy prac nawiązujących do religioznawstwa eliadowskiego powstałych w latach 1972-1997 na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej
Humanizm religijny z perspektywy religioznawczej
Recepcja krytyczna o charakterze misjologicznym i religioznawczym
Sacrum i profanum w recepcji
Nadużycia terminologiczne – krytyka marksistów
Sacrum w recepcjach religioznawczych
Zagadnienia teodycealne a recepcja religioznawcza
Recepcje religioznawcze o charakterze jednoaspektowym na przykładzie szamanizmu
Recepcje religioznawcze o charakterze jednoaspektowym na przykładzie mitu
Chrześcijaństwo na tle innych religii u Mircei Eliadego
Metodologia religioznawcza w polskiej recepcji religioznawstwa Eliadego
Epistemologia Andrzeja Bronka
Hermeneutyka jako metoda i kategorie eliadowskie w recepcji
Etnoreligioznawstwo
Fenomenologia religii u Eliadego w interpretacji Bronka
Teoretyczne rozważania o metodzie porównawczej – Eugeniusz Bulanda i Eugeniusz Dąbrowski
Recepcja metodologiczna na przykładzie komparatystyki religioznawczej i religioznawczej fenomenologii u Tadeusza Dajczera

Zakończenie

Summary

Bibliografia

Indeks osób

Indeks problemowy

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-7543-85-1

Okładka

twarda