Mit a rzeczywistość. Przestępczość osób narodowości żydowskiej w II Rzeczypospolitej. Casus województwa lubelskiego

////Mit a rzeczywistość. Przestępczość osób narodowości żydowskiej w II Rzeczypospolitej. Casus województwa lubelskiego

Mit a rzeczywistość. Przestępczość osób narodowości żydowskiej w II Rzeczypospolitej. Casus województwa lubelskiego

39,00 

Brak w magazynie

Mateusz Rodak

Książka jest próbą odpowiedzi na pytania o skalę i specyfikę fenomenu, jakim była przestępczość kryminalna osób narodowości żydowskiej w okresie międzywojennym. Autor bada również charakter i rodzaj relacji między przestępcami żydowskimi i polskimi. Analizie poddano jednocześnie ówczesne metody prezentowania badanego zjawiska, które wykorzystywano przy tworzeniu narracji prasowych (głównie prawicowych).

Brak w magazynie

Opis

Mateusz Rodak

Książka jest próbą odpowiedzi na pytania o skalę i specyfikę fenomenu, jakim była przestępczość kryminalna osób narodowości żydowskiej w okresie międzywojennym. Autor bada również charakter i rodzaj relacji między przestępcami żydowskimi i polskimi. Analizie poddano jednocześnie ówczesne metody prezentowania badanego zjawiska, które wykorzystywano przy tworzeniu narracji prasowych (głównie prawicowych).

Koedycja z Polskim Towarzystwem Historycznym i Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk

ISBN 978-83-7543-257-2

Warszawa 2012, B5, ss. 214 + il. cz.-b. 8

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Województwo lubelskie w latach 1918–1939 (terytorium, struktura wyznaniowa, wymiar sprawiedliwości)

Rozdział II. Obraz przestępczości żydowskiej w publicystyce i prasie w dwudziestoleciu międzywojennym. Stereotyp, antysemityzm i propaganda

“Dusza żydowska w zwierciadle Talmudu”, czyli Talmud jako źródło nieprawości
Z Talmudem w tle, czyli obraz przestępczości żydowskiej
Fałszerze, złodzieje, oszuści, handlarze żywym towarem i inni, czyli najczęściej opisywane przestępstwa żydowskie
Żydzi jako ofiary

Rozdział III. Prostytucja, sutenerstwo i handel żywym towarem

Prostytucja, stręczycielstwo, sutenerstwo i handel żywym towarem jako zjawisko II Rzeczypospolitej
Prostytucja żydowska w województwie lubelskim
Sutenerstwo i stręczycielstwo w województwie lubelskim
Handel żywym towarem

Rozdział IV. Żydzi a przestępczość przeciwko obowiązkowi wojskowemu w województwie lubelskim w latach 1918–1939

Żydzi w Wojsku Polskim w II Rzeczypospolitej
Przyczyny niechęci Żydów do służby wojskowej – fakty, opinie, plotki…
Unikanie poboru i dezercja wśród Żydów w województwie lubelskim
Żydowska przestępczość okołowojskowa

Rozdział V. Kontakty żydowskiego i nieżydowskiego świata przestępczego w dwudziestoleciu międzywojennym w województwie lubelskim

Wspólne życie w bandach: bandyci, koniokradzi, czyli czy w grupie zawsze raźniej? (udział i rola Żydów w mieszanych narodowościowo grupach przestępczych)
Złodzieje i paserzy, czyli czy spółki bywają skuteczniejsze?
Fałszerze i oszuści, czyli czy razem zawsze łatwiej?

Rozdział VI. Żydzi jako więźniowie w województwie lubelskim w latach 1918–1939

Przestępcy pochodzenia żydowskiego w więzieniach
Trudne początki – Żydzi więźniowie w lubelskich więzieniach w momencie odzyskania niepodległości
Ciężka próba – więźniowie żydowscy próbują przetrwać w więzieniu
Polityka w więzieniu – Żydzi jako więźniowie polityczni

Rozdział VII. Stereotyp a rzeczywistość – próba analizy rzeczywistego obrazu przestępczości żydowskiej na tle pozostałych mniejszości narodowych II Rzeczypospolitej

Statystyka przestępczości żydowskiej w dwudziestoleciu międzywojennym (Pesach-Liebmann Hersch, Szyja Bronsztejn)
Przestępczość w latach 20. XX w.
Przestępczość w latach 30. XX w.
Próba charakterystyki przestępczości żydowskiej w województwie lubelskim

Zakończenie

Bibliografia

Abstract

Spis ilustracji

Spis wykresów i tabel

Indeks osób

Dodatkowe informacje

ISBN

978-83-7543-257-2

Okładka

miękka