Moduły i wieżowce. Polscy architekci wobec przemian w budownictwie mieszkaniowym 1956-1970

////Moduły i wieżowce. Polscy architekci wobec przemian w budownictwie mieszkaniowym 1956-1970

Moduły i wieżowce. Polscy architekci wobec przemian w budownictwie mieszkaniowym 1956-1970

36,00 

Brak w magazynie

Marek Czapelski

 

Lata 1956-1970 to jeden z najistotniejszych okresów dla kształtowania się pejzażu architektonicznego Polski ludowej. Decydującą rolę w powstawaniu masowego budownictwa mieszkaniowego odgrywała wola władz, książka niniejsza ukazuje zaś znajdujące się w tle dążenia części środowiska architektonicznego do technicznego i estetycznego unowocześnienia pracy projektowej. Szczególną uwagę poświęcono  ideom normalizacji, znajdującym wyraz we wprowadzaniu zasad koordynacji modularnej, także opartym na prakseologii próbom formułowania teorii sprawnego wytwarzania architektury oraz fascynacji projektantów budownictwem wysokim, jako podpatrzoną w czasie odwilżowych wycieczek formułą nowoczesnego mieszkalnictwa.

Brak w magazynie

Opis

Marek Czapelski

 

Lata 1956-1970 to jeden z najistotniejszych okresów dla kształtowania się pejzażu architektonicznego Polski ludowej. Decydującą rolę w powstawaniu masowego budownictwa mieszkaniowego odgrywała wola władz, książka niniejsza ukazuje zaś znajdujące się w tle dążenia części środowiska architektonicznego do technicznego i estetycznego unowocześnienia pracy projektowej. Szczególną uwagę poświęcono  ideom normalizacji, znajdującym wyraz we wprowadzaniu zasad koordynacji modularnej, także opartym na prakseologii próbom formułowania teorii sprawnego wytwarzania architektury oraz fascynacji projektantów budownictwem wysokim, jako podpatrzoną w czasie odwilżowych wycieczek formułą nowoczesnego mieszkalnictwa.

Poruszone w książce tematy ukazane są z jednej strony w relacji z przemianami zachodzącymi równolegle w krajach socjalistycznych – przede wszystkim ZSRR, z drugiej zaś, w powiązaniu z zachodnią refleksją teoretyczną. Tym sposobem autor stara się uchwycić zarówno specyficzne dla krajów bloku wschodniego uwarunkowania pracy architekta, jak i uniwersalne zagadnienie ewolucji tej profesji w dobie uprzemysłowionego budownictwa.

Warszawa 2018

ISBN 978-83-66018-00-6, B5, ss. 246, okładka twarda, il. cz-b, il. kol

 

 

 

Spis treści:

 

WSTĘP

OD POSZUKIWANIA NOWEGO JĘZYKA BUDOWLANEGO DO PRAKSEOLOGII ARCHITEKTURY. ZYGMUNT KLEYFF I RACJONALIZACJA PROJEKTOWANIA

Normalizacja i architektura nowoczesna – kontekst historyczny

Początki teoretycznej refleksji nad modułem w Polsce

Alfabet łaciński i kosmopolityzm zagadnienie modułu u progu stalinizmu

Na marginesie – moduł w okresie socrealizmu

Najpierw rzemiosło, a potem sztuka – koordynacja modularna a początki wielkowymiarowej prefabrykacji

Kształtowanie nowego systemu – koordynacja modularna i tezy typizacji

Teoretyczna coda I – Ogólna teoria koordynacji modularnej

Teoretyczna coda II – Systematyka problemów architektury i budownictwa

Koniec i początek

WIEŻOWIEC, OSIEDLE, MIASTO. PROBLEM WYSOKIEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W POLSCE LAT 60

Podróże architektów – Le Corbusier i USA

Budować wysoko czy nisko?

Wieżowce w sylwecie miasta

Czesław Strzelecki i kampania przeciw budownictwu wysokiemu

Zwiększyć kondygnacyjność

ZAKOŃCZENIE

SUMMARY

BIBLIOGRAFIA

WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS ILUSTRACJI