Obóz polityczny Michała Korybuta Wiśniowieckiego

//, Promocje//Obóz polityczny Michała Korybuta Wiśniowieckiego

Obóz polityczny Michała Korybuta Wiśniowieckiego

52,00  45,00 

9 w magazynie

Joanna Matyasik

Rozgrywający się w czasach Michała Wiśniowieckiego konflikt wewnętrzny zaowocował powstaniem dwóch głównych sił politycznych: obozu dworskiego i opozycyjnego. Na przykładzie pierwszego z nich Autorka przedstawia zagadnienie genezy, struktury, ewolucji i funkcjonowania modelowego stronnictwa politycznego z drugiej połowy XVII wieku, analizowanego w kontekście sytuacji państwa i problemów epoki. Ponadto w książce zaprezentowano nowe spojrzenie na postać „króla-Piasta”, którego negatywny wizerunek utrwalił się w historiografii.

9 w magazynie

Opis

Joanna Matyasik

Rozgrywający się w czasach Michała Wiśniowieckiego konflikt wewnętrzny zaowocował powstaniem dwóch głównych sił politycznych: obozu dworskiego i opozycyjnego. Na przykładzie pierwszego z nich Autorka przedstawia zagadnienie genezy, struktury, ewolucji i funkcjonowania modelowego stronnictwa politycznego z drugiej połowy XVII wieku, analizowanego w kontekście sytuacji państwa i problemów epoki. Ponadto w książce zaprezentowano nowe spojrzenie na postać „króla-Piasta”, którego negatywny wizerunek utrwalił się w historiografii.

Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk

ISBN 978-83-7543-213-8

Warszawa 2011, B5, ss. 395

Spis treści

Wstęp

 1. Geneza obozu politycznego Michała Wiśniowieckiego
 2. Struktura stronnictwa dworskiego
 3. Otoczenie królewskie
  2. Andrzej Olszowski i jego stronnicy
  3. Litwa pacowska
  4. Zaplecze regionalne stronnictwa dworskiego
  5. Konflikty wewnętrzne w obozie królewskim
  5.1. Spór Andrzeja Olszowskiego z Krzysztofem Pacem
  5.2. Pozostałe spory w stronnictwie rojalistów

III. Obóz królewski wobec polityki państwa

 1. Świadomość narodowa prokrólewskiej elity politycznej
  2. Stanowisko dworu wobec problemów wewnętrznych Rzeczpospolitej
  2.1. Regalistyczny program naprawy ustroju państwa
  2.2. Polityka dworu wobec sytuacji ekonomicznej i militarnej państwa
  3. Polityka zagraniczna według stronnictwa królewskiego
  3.1. Zwycięstwo opcji proaustriackiej
  3.2. Polityka wschodnia
  3.3. Rewizja polityki pruskiej
 2. Metody działania stronnictwa dworskiego
 3. Sposoby zdobywania poparcia społecznego
  1.1. Propaganda prokrólewska
  1.2. Próby porozumienia z opozycją
  2. Walka z opozycją
  2.1. Propaganda antymalkontencka
  2.2. Rywalizacja stronnictw
  2.3. Represje wobec przeciwników politycznych
  2.4. Wykorzystywanie szlachty w walce politycznej

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia

Abstract

Résumé

Indeks osobowy

Dodatkowe informacje

ISBN

978-83-7543-213-8