Od „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego” do map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego

//, Nowości, Słowniki//Od „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego” do map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego

Od „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego” do map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego

53,00 

Redaktor naukowy Tadeusz Epsztein

Niniejszy tom zawiera artykuły i materiały zbierające najważniejsze informacje dotyczące genezy i zasad realizacji projektu Internetowy Atlas Polski Niepodległej. Podstawowym źródłem, na którym został oparty projekt, był Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (SGKP). Jego ogromny zasób informacyjny pozwolił na opracowanie podstaw zaplanowanej aplikacji. Trudno korzystać ze Słownika nie znając dokładnie jego historii, jak również nie zapoznając się z twórcami  tego niezwykłego dzieła. Obu tym zagadnieniom poświęcono część badań.
Mniej szczegółowo scharakteryzowano w tomie historię drugiego źródła, niezbędnego do realizacji projektu IAPN – map Wojskowego Instytutu Geograficznego (WIG). Więcej miejsca przeznaczono na sprawozdanie z podjętych prac, omówienie przygotowań, realizację kolejnych etapów, napotykane trudności i opis końcowych rezultatów projektu.

Opis

Redaktor naukowy Tadeusz Epsztein

Niniejszy tom zawiera artykuły i materiały zbierające najważniejsze informacje dotyczące genezy i zasad realizacji projektu Internetowy Atlas Polski Niepodległej. Podstawowym źródłem, na którym został oparty projekt, był Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (SGKP). Jego ogromny zasób informacyjny pozwolił na opracowanie podstaw zaplanowanej aplikacji. Trudno korzystać ze Słownika nie znając dokładnie jego historii, jak również nie zapoznając się z twórcami  tego niezwykłego dzieła. Obu tym zagadnieniom poświęcono część badań.
Mniej szczegółowo scharakteryzowano w tomie historię drugiego źródła, niezbędnego do realizacji projektu IAPN – map Wojskowego Instytutu Geograficznego (WIG). Więcej miejsca przeznaczono na sprawozdanie z podjętych prac, omówienie przygotowań, realizację kolejnych etapów, napotykane trudności i opis końcowych rezultatów projektu.

SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW

WPROWADZENIE

TADEUSZ EPSZTEIN
Projekt: Internetowy Atlas Polski Niepodległej

MAREK SŁOŃ
Prace nad polskim geoportalem historycznym

OSKAR GRASZKA
Automatyzacja procesu rozpoznawania i weryfikacji nazw
geograficznych ze źródeł historycznych na przykładzie Słownika
geograficznego Królestwa Polskiego

ANDRZEJ GŁAŻEWSKI, ARKADIUSZ JAGURA, ADAM KOCOT
Podział administracyjny – metodyka pozyskiwania historycznych
danych topograficznych z obszaru II Rzeczypospolitej

ARKADIUSZ JAGURA, ADAM KOCOT, PAWEŁ J. KOWALSKI                                                                                                                                                   Metodyka odtworzenia sieci osadniczej z obszaru II Rzeczypospolitej

ANDRZEJ GŁAŻEWSKI, OSKAR GRASZKA, ARKADIUSZ JAGURA, ADAM KOCOT, PAWEŁ J. KOWALSKI, KATARZYNA OSIŃSKA-SKOTAK
Analizy przestrzenne i wizualizacja danych historycznych IAPN
w środowisku systemów informacji geograficznej

TADEUSZ EPSZTEIN
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich –
zarys historii dzieła

MICHAŁ RACZKOWSKI
Wielka własność ziemska w powiecie włocławskim w świetle
Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich

TADEUSZ EPSZTEIN
Twórcy Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich

TADEUSZ EPSZTEIN, MICHAŁ RACZKOWSKI, ADRIANNA SZNAPIK
Sylwetki ważniejszych autorów i współpracowników Słownika
geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

TADEUSZ EPSZTEIN, MICHAŁ RACZKOWSKI, ADRIANNA SZNAPIK
Kryptonimy autorów haseł i współpracowników Słownika
geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

ADRIANNA SZNAPIK                                                                                                                                                                                                                   Sprawozdanie z realizacji projektu „Internetowy Atlas Polski
Niepodległej” – główne założenia, cele, problemy i perspektywy
badawcze

ANEKS
Typy punktów osadniczych występujących w hasłach Słownika
geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,
oprac. MICHAŁ RACZKOWSKI, ADRIANNA SZNAPIK

BIBLIOGRAFIA

STRESZCZENIA W J. ANGIELSKIM

INDEKS OSÓB

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH

SPIS ILUSTRACJI

Warszawa 2021, ISBN 978-83-66018-81-5, B5, s.365, w tym 64 il. kolor , okładka twarda

Koedycja z Instytutem Historii PAN